• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowe sądy rejonowe - PRL  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) – formacja wojskowa, część SZ PRL i służba MSW, odrębny rodzaj wojsk powołany do ochrony granic Polski.
  Pierwsi szefowie Wojskowych Sądów Rejonowych[]
  W tym budynku znajdował się WSR w Szczecinie
 • WSR w Białymstoku – kpt. Włodzimierz Ostapowicz
 • WSR w Bydgoszczy – kpt. Stanisław Stasica
 • WSR w Gdańsku – płk Piotr Parzeniecki
 • WSR w Katowicach – mjr Stanisław Baraniuk
 • WSR w Kielcach – mjr Michał Kowalski
 • WSR w Krakowie – mjr Zbigniew Zawistowski
 • WSR w Lublinie – mjr Wacław Trzepiński
 • WSR w Łodzi – kpt. Mikołaj Nippe
 • WSR w Olsztynie – mjr Jan Krzechowiec
 • WSR w Poznaniu – mjr Władysław Garnowski
 • WSR w Rzeszowie – mjr Stanisław Mercik
 • WSR w Szczecinie – mjr Filip Feld
 • WSR w Warszawie – ppłk Beniamin Karpiński
 • WSR we Wrocławiu – mjr Bronisław Ochnio
 • Z dniem 5 sierpnia 1954 zostały rozwiązane sądy w Kielcach, Koszalinie i Rzeszowie, natomiast reszta z dniem 31 sierpnia 1955.

  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) – specjalna formacja wojskowa podporządkowana ministrowi bezpieczeństwa publicznego (1945–1954) a następnie ministrowi spraw wewnętrznych, powołana uchwałą Krajowej Rady Narodowej z dnia 25 maja 1945 roku.

  WSR w Koszalinie przekształcono w Wydział Zamiejscowy WSR w Szczecinie.

  Skazani[]

  Tablica pamiątkowa na budynku WSR w Warszawie, ul. Koszykowa 82

  WSR upoważnione zostały do rozpatrywania spraw karnych nie tylko przeciwko żołnierzom i funkcjonariuszom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Ochrony Pogranicza (od 1949) i funkcjonariuszom Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego czy Milicji Obywatelskiej, ale także osobom cywilnym oskarżonym o tzw. "zbrodnie stanu". Najczęściej byli to prawdziwi lub wyimaginowani przeciwnicy systemu komunistycznego, żołnierze różnych formacji polskiego podziemia niepodległościowego i partyzanci Ukraińskiej Powstańczej Armii. WSR uważane są z jeden z najbardziej represyjnych organów sądowniczych w stalinowskiej Polsce. Oskarżonym wymierzano niejednokrotnie na kary wieloletniego więzienia lub karę śmierci. Z dotychczasowych badań wynika, że WSR wydały ok. 3500 wyroków śmierci (ponad 1300 wykonano). Większość z nich zapadła z powodów politycznych.

  Marian Spychalski, ps. „Marek”, „Orka” (ur. 6 grudnia 1906 w Łodzi, zm. 7 czerwca 1980 w Warszawie) – działacz partyjny i państwowy w okresie PRL, w latach 1944–1952 poseł do Krajowej Rady Narodowej i poseł na Sejm Ustawodawczy (w październiku 1951 pozbawiony immunitetu), w latach 1957–1972 poseł na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji, członek Komitetu Centralnego i Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Głównej SFOS, prezydent Warszawy (1944–1945), Członek Honorowy PTTK (od 15 maja 1965), przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (1968–1971) i przewodniczący Rady Państwa PRL (1968–1970), szef Sztabu Głównego Gwardii Ludowej (1942), szef Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (1944), szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1956), minister obrony narodowej PRL (1957–1968), Marszałek Polski (od 7 października 1963 – był ostatnią osobą, której nadano ten stopień), z wykształcenia inżynier architekt.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Skazani na karę śmierci[]

 • WSR w Białymstoku 273 orzeczonych, 146 wykonanych (53,48%)
 • WSR w Bydgoszczy 127 orzeczonych, 38 wykonanych (29,92%)
 • WSR w Gdańsku 59 orzeczonych, 17 wykonanych (28,81%),
 • WSR w Katowicach 264 orzeczone, 154 wykonanych (58,33)
 • WSR w Kielcach 163 orzeczone, 47 wykonanych (28,83%)
 • WSR w Krakowie 392 orzeczone, 172 wykonanych (43,88%)
 • WSR w Koszalinie 7 orzeczonych, 2 wykonane (28,57%)
 • WSR w Lublinie 313 orzeczonych, 112 wykonanych (35,78%)
 • WSR w Łodzi 201 orzeczonych, 65 wykonanych (32,34%)
 • WSR w Olsztynie 66 orzeczonych, 10 wykonanych (15,5%)
 • WSR w Opolu 9 orzeczonych, 5 wykonanych (55,55%)
 • WSR w Poznaniu 189 orzeczonych, 76 wykonanych (40,21%)
 • WSR w Rzeszowie 122 orzeczonych, 20 wykonanych (16,39%)
 • WSR w Szczecinie 96 orzeczonych, 43 wykonanych (44,79%)
 • WSR w Warszawie 878 orzeczonych, 328 wykonanych (37,36%)
 • WSR we Wrocławiu 309 orzeczonych, 136 wykonanych (44,01%)
 • WSR w Zielonej Górze 15 orzeczonych, 5 wykonanych (33,33%)
 • Od kilku lat Instytut Pamięci Narodowej publikuje wykazy osób skazanych przez WSR na karę śmierci z powodów politycznych:

  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.Władysław Garnowski (ur. 25 listopada 1898 w Komarnie, zm. 25 maja 1954) - polski sędzia, od 1947 do 1949 prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, doktor prawa, pułkownik Wojska Polskiego.
 • T. Bereza, P. Chmielowiec, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w latach 1946–1954, Rzeszów 2004.
 • T. Kurpierz, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946–1955, Katowice 2004.
 • F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005.
 • K. Szwagrzyk, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946–1955, Wrocław 2002.
 • J. Żelazko, „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (1946–1955), Łódź 2007
 • D. Burczyk, I. Hałagida, A. Paczoska-Hauke, Skazani na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie 1956-1955, Gdańsk 2009.
 • Włodzimierz Ostapowicz (ur. 16 czerwca 1907 w Stanisławowie, zm. 18 listopada 1979 we Wrocławiu) – działacz komunistyczny, sędzia wojskowy odpowiedzialny za wydawanie wyroków śmierci na żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia.Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie – wojskowy organ wymiaru sprawiedliwości okresu stalinowskiego powołany "dla wykonania zadań wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób pozawojskowych…"
  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) – instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych.
  Wojskowe Sądy Rejonowe (WSR) – terytorialne organy służby sprawiedliwości Wojska Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej.
  Koszalin (łac. Coslinum, kasz. Kòszalëno niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Ukraińska Powstańcza Armia (ukr. Українська Повстанська Армія (УПА), Ukrajinśka Powstanśka Armija – UPA) – formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod koniec 1942 roku, kierowana przez OUN-B. Działała głównie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej i na terenie na zachód od Linii Curzona.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.