• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojskowa Służba Kobiet

  Przeczytaj także...
  Kopiec Powstania Warszawskiego usytuowany jest po południowej stronie ulicy Bartyckiej. Dawniej na mapach opisany jako Kopiec Czerniakowski. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 24 marca 2004 r. nazwany Kopcem Powstania Warszawskiego. Obiekt ten znajduje się na Czerniakowie w warszawskiej dzielnicy Mokotów.Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.
  Oddział I (Organizacyjny) Komendy Głównej Armii Krajowej zajmował się planowaniem i organizacją działań, sprawami personalnymi, utrzymaniem łączności konspiracyjnej z obozami jenieckimi i skupiskami Polaków na terenie Rzeszy, wywiezionych na roboty przymusowe.

  Wojskowa Służba Kobiet (WSK) - służba Armii Krajowej.

  Wojskowa Służba Kobiet na szczeblu Komendy Głównej Armii Krajowej wchodziła w skład Oddziału I Organizacyjnego. Miała swoje odpowiedniki na niższych szczeblach organizacyjnych AK (okręgi, obwody).

  Ewa Grodecka (ur. 15 lutego 1904 w Warszawie, zm. 1 września 1973) – doktor historii, instruktorka harcerska, harcmistrzyni ZHP.Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana organizacja zbrojna polskiego podziemia w latach II wojny światowej, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemców, ZSRR i Słowaków.

  Struktura organizacyjna i obsada personalna WSK w lipcu 1944 r.[]

 • dowódca – ppłk Maria Wittek ps. „Mira”
 • I zastępca – Ewa Grodecka ps. „Magda”
 • II zastępca – Jadwiga Falkowska ps. „Zdzisława” (do czerwca 1944); Halina Jabłońska ps. „Danuta” (lipiec–październik 1944)
 • kierownik sekretariatu – Antonina Popiel ps. „Popiel”, Maria Karaśkiewicz ps. „Maria”
 • kierownik łączności – Maria Czernik-Anyżewska ps. „Niusia”
 • Referat Organizacyjny – Wanda Czarnocka–Karpińska ps. „Czesława”, Helena Hudec ps. „Janka”, Jadwiga Stempniewicz ps. „Ewa–Teresa”, Maria Zaborowska, Wacława Zastocka, Elżbieta Zawacka ps. „Zo”
 • Referat Inspekcji – Maria Kornusowa ps. „Marysia”, Maria Raś–Grabowska ps. „Wiesława”
 • Referat Personalny – Wiktoria Stokowska ps. „Iza”
 • Referat Wyszkolenia – Helena Dobrowolska „Irys”, Janina Kiewlicz–Dalczyńska ps. „Nika”, Stefania Kudelska ps. „Hanna”, Stanisława Radlicka ps. „Anna”, Maria Swoboda ps. „Inka”, Wanda Szaynokowa ps. „Sobolewska”, Eugenia Świerkosz–Przybyłowa ps. „Wanda”, Halina Wasilewska ps. „Krystyna”
 • Referat Sanitarny – Walentyna Bitnerowa ps. „Jadwiga”, Maria Tarnowska ps. „Stanisława”, Zofia Wojno ps. „Doktór Wanda”
 • Referat Administracyjny – Wanda Bogdanowicz ps. „Wanda”, Janina Skoszkiewicz ps. „Inka”, Janina Skrzyńska ps. „Zbigniewa”, Wanda Turowska ps. „Grażyna”
 • Upamiętnienie[]

 • W lipcu 2004 nazwę ulica Wojskowej Służby Kobiet nadano ulicy w rejonie Kopca Powstania Warszawskiego i ul. Bartyckiej.
 • Przypisy

  1. Marek Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. s. 80.
  2. Marek Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. s. 81.
  3. Uchwała Nr XXXIII/735/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.. „Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 2003 poz. 5436”, 13 sierpnia 2004 r.. 

  Bibliografia[]

 • Marek Ney-Krwawicz: Struktura Organizacyjna Armii Krajowej, [w:] Mówią wieki nr 9/1986.
 • Marek Ney-Krwawicz: Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990, s. 79-81. ISBN 83-211-1055-X.
 • Pseudonim (z stgr. ψευδώνυμος pseudonymos, dosł. "pod fałszywym imieniem") – indywidualna nazwa danej osoby, inna niż oficjalne imię i nazwisko.Maria Stanisława Wittek, ps. "Mira", "Pani Maria" (ur. 16 sierpnia 1899 we wsi Trębki, zm. 19 kwietnia 1997 w Warszawie) – generał brygady Wojska Polskiego, pierwsza Polka w historii Wojska Polskiego, która została mianowana na stopień generała .  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.

  Reklama