• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojsko kwarciane  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Korsuniem – druga bitwa między wojskami polskimi a Kozakami w czasie powstania Chmielnickiego rozegrana 26 maja 1648.Dragoni – żołnierze formacji wojskowej zwanej dragonią, „wynalezionej” przez Henryka IV, króla Francji w końcu XVI wieku. Walczyli pieszo (rodzaj piechoty), a poruszali się wierzchem (konno). Używali zarówno broni palnej, jak i białej. Od XVIII w. regimenty dragonii coraz częściej walczyły również konno. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów byli żołnierzami autoramentu cudzoziemskiego.
  Rotmistrzowie wojska kwarcianego[ | edytuj kod]
 • Aleksander Koniecpolski (wojewoda sieradzki)
 • Samuel Łaszcz
 • Jan Odrzywolski
 • Janusz Tyszkiewicz Łohojski
 • Teodor Woronicz
 • Aleksander Koniecpolski (wojewoda sieradzki)
 • Regimentarze wojska kwarcianego[ | edytuj kod]

 • Aleksander Koniecpolski
 • Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski
 • Mikołaj Ostroróg
 • Stanisław Lanckoroński
 • Andrzej Firlej (wojewoda sandomierski)
 • Wybrane bitwy wojska kwarcianego[ | edytuj kod]

 • Bitwa pod Oryninem (28 września 1618) - 3,3 tys. żołnierzy kwarcianych
 • Bitwa pod Cecorą (18 września – 6 października 1620) - 3 tys. wojska kwarcianego
 • 26 maja 1648 - Bitwa pod Korsuniem
 • Bitwa pod Kumejkami - Wojsko kwarciane w kilku chorągwiach składało się z 17 chorągwi husarskich, 16 kozackich (nie mylić z Kozakami Zaporoskimi) i 9 kompanii dragonów i liczyło szacunkowo ok. 4400 ludzi
 • Bitwa pod Korsuniem
 • Bitwa pod Guzowem
 • Bitwa pod Batohem
 • Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Jan Wimmer (ur. 4 czerwca 1926 w Bydgoszczy) – polski historyk, badacz dziejów polskiej wojskowości, profesor nauk humanistycznych (1974).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ruch egzekucyjny (znany także pod hasłem egzekucji praw, egzekucji dóbr, popularyści, zamoyczycy) – ruch polityczny średniej szlachty w XVI w., w Polsce (a później w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), którego celem było przeprowadzenie reform w dziedzinie sądownictwa, skarbowości i wojska. Reformy te zmierzały do umocnienia państwa i ograniczenia wpływów magnaterii i duchowieństwa. Ruch czasowo, choć nie zawsze, stawał się ważnym sojusznikiem króla.
  Aleksander Koniecpolski (ur. ? - zm. 1609) – poseł z powiatu wieluńskiego, od 1597 kasztelan sieradzki, starosta żarnowiecki, wojewoda sieradzki od 1606. Syn magnata Stanisława Przedbóra Koniecpolskiego i Elżbiety Ligęzianki, siostrzenicy hetmana Jana Tarnowskiego.
  Jan Odrzywolski herbu Nałęcz – w 1624 rotmistrz chorągwi kozackiej, kasztelan czernihowski od 1646, starosta winnicki od 1638, starosta żydaczowski, strażnik wielki koronny od 1619, senator Rzeczypospolitej. Słynny zagończyk, uczestnik wojen moskiewskich, szwedzkich i tureckich oraz walk z Kozakami.
  Bitwa pod Batohem – bitwa pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez hetmana polnego Marcina Kalinowskiego a wojskami kozackimi pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego wspomaganymi przez Tatarów, która miała miejsce 1-2 czerwca 1652 na uroczysku Batoh. Bitwa zakończyła się klęską wojsk polskich, a polscy doborowi żołnierze, stanowiący ówczesną elitę wojskową I Rzeczypospolitej i w większości pochodzący z bogatej szlachty, jako jeńcy w liczbie 3,5 tys. z polecenia Bohdana Chmielnickiego zostali wymordowani przez Kozaków i Tatarów nogajskich. Zginęło w sumie około 8,5 tys. Polaków, dowódców i większość doborowych żołnierzy. Z tego względu Batoh jest nazywany sarmackim Katyniem.
  Piechota węgierska, piechota polsko-węgierska, piechota polska (tzw. węgrzy albo hajducy) – formacja wojsk Rzeczypospolitej, zorganizowanej na sposób węgierski przez Stefana Batorego w XVI wieku. Stanowili gwardię przyboczną władców Polski i hetmanów Rzeczypospolitej. Na formacji tej wzorowana była m.in. straż marszałkowska. Z czasem tak nazywano piechurów w nadwornych wojskach polskich magnatów.
  Skarb rawski, skarb kwarciany – utworzony na zamku w Rawie Mazowieckiej odrębny skarb dla utrzymania wojsk kwarcianych.
  Wojsko komputowe – rodzaj wojsk w Polsce w XVII i XVIII wieku. W zależności od potrzeby tworzono oddziały zarówno w autoramencie narodowym, jak i cudzoziemskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.