• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojska - wojskowość

  Przeczytaj także...
  Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK) - jeden z czterech, obok wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej, rodzajów Sił Zbrojnych PRL w latach 1962-1990.Wojska inżynieryjne (saperzy, wojska saperskie) - rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace wymagającego specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego.
  Wojska chemiczne – jeden z rodzajów wojsk, przeznaczony do wykonywania specjalistycznych zadań podczas prowadzenia działań bojowych (wojny) jak i w różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas katastrof.

  Wojskaoddziały i związki rodzaju sił zbrojnych:

 • wojska kosmiczne;
 • wojska lądowe;
 • marynarka wojenna
 • wojska lotnicze;
 • Wojska Obrony Powietrznej Kraju,
 • lub rodzajów wojsk:

 • wojska chemiczne;
 • wojska drogowe;
 • wojska inżynieryjne;
 • wojska kolejowe;
 • wojska łączności;
 • wojska ochrony pogranicza np. polskie Wojska Ochrony Pogranicza, radzieckie Wojska Ochrony Pogranicza ZSRR (podległe KGB);
 • wojska obrony przeciwlotniczej;
 • wojska obrony wewnętrznej;
 • wojska pancerne;
 • wojska powietrznodesantowe;
 • wojska radiotechniczne;
 • wojska rakietowe;
 • wojska zmechanizowane.
 • Można zakwalifikować jako rodzaj wojsk lub rodzaj sił zbrojnych

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Grupa armii – nazwa największego zgrupowania operacyjnego działającego na danym teatrze operacyjnym, składającego się z kilku armii lub armii i kilku samodzielnych korpusów. Nazwa stosowana wymiennie z pojęciem frontu.
 • siły specjalne.
 • Wojska to również oddziały i związki taktyczne wchodzące w skład związków operacyjnych (wojska frontu, wojska grupy armii, wojska grupy operacyjnej) lub odpowiednich członów funkcjonalnych sił zbrojnych (wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej kraju).

  Wojska to także oddziały i związki taktyczne prowadzące określony rodzaj działań bojowych (wojska osłonowe, wojska nacierające itp.) lub wykonujące inne zadania (wojska okupacyjne, wojska ekspedycyjne itp.).

  Wojska powietrznodesantowe (wojska spadochronowe, spadochroniarze) – oddziały wojskowe przeznaczone do przeprowadzania desantu z powietrza.Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) – formacja wojskowa, część SZ PRL i służba MSW, odrębny rodzaj wojsk powołany do ochrony granic Polski.

  Wojska to też oddziały i związki wyodrębnione ze względu na charakter organizacji, szkolenia i wyposażenia oraz poboru i uzupełnień (wojska najemne, wojska regularne).

  Bibliografia[]

 • "Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979 s. 482 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pobór obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej (realizowane przez powiatowe komisje lekarskie "cywilne" powoływane przez wojewodów na czas trwania poboru) młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej. Nie należy mylić poboru z powołaniem, kiedy to otrzymuje się kartę powołania (tzw. bilet) nakładającą obowiązek stawienia się w określonym miejscu i czasie do odbycia czynnej służby wojskowej.
  Wojska łączności - rodzaj wojsk przeznaczony do organizowania łączności wojskowej w czasie pokoju i wojny zarówno w warunkach garnizonowych jak i polowych.
  Marynarka wojenna – część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach.
  Wojska drogowe - wojska przeznaczone do odbudowy, remontu, budowy i eksploatacji dróg oraz do pełnienia służby regulacji ruchu na drogach.
  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  Wojska radiotechniczne – rodzaj wojsk przeznaczony do prowadzenia rozpoznania radiolokacyjnego i powiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyjaciela oraz zabezpieczania działań bojowych wojsk rakietowych, artylerii przeciwlotniczej, lotnictwa myśliwskiego, oddziałów przeciwdziałania radioelektronicznego.
  Wojska lotnicze – jest to jeden z podstawowych elementów powietrznych sił zbrojnych występujący prawie we wszystkich armiach świata.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.