• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojomir Wojciechowski

  Przeczytaj także...
  Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 r.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Wojomir Wojciechowski (ur. 1937 w Dorotyczach) – polski inżynier leśnik.

  Urodził się w 1937 w Dorotyczach w ówczesnym powiecie sarneńskim województwa wołyńskiego w II Rzeczypospolitej

  Ukończył studia na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł inżyniera leśnika. Następnie od 1958 podjął pracę w Nadleśnictwie Lutowiska, pracując na stanowiskach stażysty i adiunkta, a od 1964 na posadzie nadleśniczego. W latach 1991–2003 sprawował stanowisko dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zasiadł w Radzie Redakcyjnej periodyku „Roczniki Bieszczadzkie”. Był także myśliwym.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Powiat sarneński - powiat utworzony 15 marca 1920 r. pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dotychczasowych gmin powiatu rówieńskiego: Wysock, Dąbrowica, Lubikowicze, Niemowicze i Wiry oraz gmin powiatu owruckiego: Kisorycze, Olewsk i Jurowo. 1 czerwca 1920 r. przekazany Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej (w granicach należących dawniej do powiatu rówieńskiego). 12 grudnia 1920 r. do powiatu pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych przyłączono gminy: Bereźnica, Włodzimierzec, Horodziec, Rafałówka i Bielska Wola z powiatu łuckiego. 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa poleskiego II Rzeczypospolitej. 16 grudnia 1930 r. został przyłączony do województwa wołyńskiego. Jego siedzibą było miasto Sarny. W skład powiatu wchodziło 9 gmin wiejskich, 3 miejskie, 172 gromady wiejskie (sołectwa), 1 miasto i 5 miasteczek. 1 stycznia 1923 r. wyłączono gminę Wysock do nowo utworzonego powiatu stolińskiego.

  Poeta Jan Szelc napisał wiersz pt. Śnieżyca – kwiat połonin, zadedykowany Wojomirowi Wojciechowskiemu i wydany w tomiku poezji pt. Łzą żywiczną zalakowane w 2008.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Czar Bieszczadów – opowieści Woja (2009)
 • Odznaczenie[ | edytuj kod]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (6 sierpnia 2001, za wybitne zasługi w ratownictwie górskim)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Roczniki Bieszczadzkie. Informacje ogólne. bdpn.pl, 2012-01-23. [dostęp 2017-12-20].
  2. Jan Szelc: Łzą żywiczną zalakowane. Sanok: Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, 2008, s. 24. ISBN 978-83-60822-42-5.
  3. Czar Bieszczadów. bdpn.pl, 2009-10-30. [dostęp 2017-12-20].
  4. M.P. z 2001 r. nr 38, poz. 620.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojomir Wojciechowski. carpathia.net.pl. [dostęp 2017-12-20].
 • Stanisław Siwak: Wojomir „Woju” Wojciechowski. Bieszczadzki olbrzym. nowiny24.pl, 2012-11-26. [dostęp 2017-12-20].

 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Nadleśnictwo Lutowiska – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Lutowiskach w powiecie bieszczadzkim, w województwie podkarpackim.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Nadleśniczy – pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jest podwładnym dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przełożonym leśniczego. Kieruje Nadleśnictwem – podstawową jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.