• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojna rosyjsko-turecka - 1877–1878  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bitwa pod Szejnową – starcie zbrojne, które miało miejsce pomiędzy 27–28 grudnia 1877 a 9 stycznia 1878 w czasie wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878) w rejonie na południe od przełęczy Szipka pod wsią Szejnowa pomiędzy wojskami tureckimi pod dowództwem Wessel-paszy (ok. 30–35 tys. żołnierzy) a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. F. F Radeckiego (54 tys. żołnierzy).Kaukaz – region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz. Od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią).

  Wojna rosyjsko-turecka – konflikt między Rosją a Imperium Osmańskim w latach 18771878. Na frontach działania wojenne toczyły się od 24 kwietnia 1877 do 31 stycznia 1878.

  Spis treści

 • 1 Przyczyny wybuchu konfliktu
 • 2 Przebieg wojny
 • 3 Pokój w San Stefano
 • 4 Skutki wojny
 • 5 Zobacz też
 • 6 Bibliografia
 • Bitwa pod Swisztowem była jedną z bitew rozpoczynających wojnę rosyjsko-turecką w latach 1877–1878. Rozpoczęła się w nocy 26 czerwca 1877 r., kiedy rosyjski generał Michał Iwanowicz Dragomirow zdecydował o sforsowaniu Dunaju w rejonie Swisztowa przy pomocy flotylli małych łodzi i zaatakować turecką twierdzę, której garnizon poddał się następnego dnia. W rezultacie, po przeprawie sił głównych, oddziały rosyjskie były gotowe do zaatakowania Nikopola.Rząd Narodowy (1877) – tajny rząd samozwańczy, utworzony w czasie zjazdu działaczy polskich w Wiedniu 27 lipca 1877. Istniał do grudnia tego roku. W jego skład weszli: Adam Stanisław Sapieha, Aleksander Guttry, Tadeusz Oksza-Orzechowski i Artur Gołuchowski.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Order Czerwonego Krzyża dla Niewiast i Dziewcząt (ros. Орден Красного Креста для женщин и девочек) – nadawane od 1878 odznaczenie Imperium Rosyjskiego dla kobiet.
  Besarabia (rum. Basarabia, tur. Besarabya, ukr. Бесарабія) – kraina historyczna położona we Wschodniej Europie między Dniestrem a Prutem, będąca obecnie częścią Mołdawii i Ukrainy. Współcześnie nazwy Besarabia używa się w znaczeniu historycznym, geograficznym i kulturowym, całkowicie pozbawionym sensu politycznego. Stosuje ją jednak w swej terminologii np. Związek Wypędzonych (ziomkostwo besarabskie).
  Józef Prokopowicz (ur. 11 listopada 1855 w Warszawie, zm. 29 listopada 1931 w Warszawie) - generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego.
  Bałkany – region Europy, obejmujący w przybliżeniu obszar Półwyspu Bałkańskiego. Jednak nazwa ta mniej odnosi się do geografii, a bardziej do wspólnoty historyczno-kulturowej. Przy takim podejściu o przynależności danego kraju do Bałkanów decydują cechy kulturowe (np. język należący do ligi bałkańskiej, pewne elementy kultury ludowej), społeczne (np. wieloetniczność, współwystępowanie katolicyzmu, prawosławia i islamu) oraz historyczne (np. dawna przynależność do Cesarstwa Bizantyjskiego, zasiedlenie przez Słowian w VI wieku naszej ery, a przede wszystkim doświadczenie panowania tureckiego).
  Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie.
  Dobrudża (rum. Dobrogea, bułg. Добруджа) – kraina historyczna między Morzem Czarnym a ostatnim przed ujściem odcinkiem Dunaju, podzielona obecnie między Rumunię i Bułgarię.
  Michał Mikołajewicz Romanow (ur. 13 października 1832, zm. 18 grudnia 1909) – wielki książę Rosji, generał-marszałek polny, przewodniczący Rady Państwa (1881-1905).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.