• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojna polsko-bolszewicka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  Przeczytaj także...
  15 Pułk Ułanów Poznańskich (15 p.uł.) – oddział kawalerii Armii Wielkopolskiej, Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Eserowcy, eserzy (ros. эсеры, skrót nazwy "Partia Socjalistów-Rewolucjonistów" ros. Партия социалистов-революционеров ПСР) – rosyjska partia polityczna założona w 1901 roku przez rewolucjonistów wywodzących się z tzw. narodników, początkowo nielegalna.

  Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919–1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską (II RP) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR), dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

  Przedwiośnie – polski film niemy z 1928 roku, będący pierwszą ekranizacją powieści Stefana Żeromskiego pod tym samym tytułem. Film nie zachował się do dnia dzisiejszego.Rosyjski Komitet Polityczny (Ewakuacyjny) − komitet antybolszewicko nastawionych Rosjan związanych przeważnie z Partią Socjalistów-Rewolucjonistów (eserowcami). Komitet został powołany w Warszawie za zgodą władz II Rzeczypospolitej w roku 1920, w trakcie trwania wojny polsko-bolszewickiej i u schyłku wojny domowej w Rosji.

  We wrześniu 1920 Włodzimierz Lenin w czasie przemówienia na IX Konferencji Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) przedstawił główną według niego przyczynę wojny polsko-bolszewickiej: [stwierdziliśmy], że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego, oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem…

  Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.Garwolin – gmina miejska w województwie mazowieckim położone nad rzeką Wilgą, siedziba władz gminy wiejskiej Garwolin i powiatu garwolińskiego przy skrzyżowaniu dróg S17E372 z 76.

  Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919–1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, Bitwa Warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i wreszcie bitwa nad Niemnem.

  12 października 1920 delegacja Sejmu RP i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu RFSRR zawarły w Rydze zawieszenie broni (weszło w życie 18 października), a 18 marca 1921, również w Rydze, podpisany został pokojowy traktat ryski, który wytyczył granicę polsko-radziecką. Do agresji ZSRR na Polskę (1939) traktat regulował stosunki pomiędzy II Rzecząpospolitą a RFSRR, a następnie (od 1922) z ZSRR.

  Komunistyczna Partia Polski (w latach 1918-1925: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) – partia komunistyczna założona 16 grudnia 1918 na zjeździe połączeniowym SDKPiL i PPS-Lewicy, rozwiązana przez Komintern 16 sierpnia 1938 w ramach wielkiej czystki w ZSRR.Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.

  Spis treści

 • 1 Nazwa
 • 2 Przyczyny wybuchu wojny
 • 2.1 Tło wewnętrzne, Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
 • 3 Warunki naturalne i sztuka wojenna
 • 4 Umowa białostocka o wycofaniu wojsk niemieckich
 • 5 Moment konfrontacji
 • 6 Kampania 1919
 • 7 Negocjacje polsko-bolszewickie w 1919 i rozmowy z gen. Antonem Denikinem
 • 8 Kampania 1920
 • 8.1 Wyprawa kijowska
 • 8.1.1 Motywy
 • 8.1.2 Przygotowania
 • 8.1.3 Atak polski
 • 9 Ofensywa Armii Czerwonej
 • 9.1 Atak sowiecki
 • 9.2 Uderzenie 1 Armii Konnej
 • 9.3 Obrona Lwowa
 • 9.4 Ofensywa Tuchaczewskiego
 • 10 Sytuacja polityczna przed wielką bitwą
 • 10.1 Biuro Polskie i Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
 • 10.2 Tło międzynarodowe
 • 10.2.1 Proradzieckie strajki w Europie Zachodniej
 • 10.2.2 Zajęcie Zaolzia przez Czechosłowację
 • 10.2.3 Stosunek Republiki Weimarskiej, udział Niemców po stronie bolszewickiej
 • 10.2.3.1 Plebiscyt na Warmii i Mazurach
 • 10.2.3.2 II powstanie śląskie
 • 10.2.4 Stosunek państw Ententy
 • 10.2.5 Propolska postawa Węgier
 • 10.2.6 Rozmowy polsko-radzieckie w Mińsku
 • 11 Bitwa Warszawska
 • 12 Przebieg bitwy warszawskiej – mapy
 • 13 Ofensywa jesienna
 • 14 Epilog
 • 15 Kalendarium wydarzeń
 • 16 Ciekawostki
 • 17 Ordre de Bataille
 • 17.1 12 sierpnia 1920
 • 18 Wojna polsko-bolszewicka jako motyw filmowy
 • 19 Utwory muzyczne o wojnie polsko-sowieckiej 1919–1921
 • 20 Zobacz też
 • 21 Przypisy
 • 22 Bibliografia
 • 23 Linki zewnętrzne
 • Nowogródek (biał. Навагрудак, ros. Новогрудок, jid. נאַוואַרעדאָק, Nawaredok) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, na Wyżynie Nowogródzkiej. 29,2 tys. mieszkańców (2010).Słucz (ukr. Случ) – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Horynia, o długości 451 km i powierzchni dorzecza 13 900 km².

  Nazwa[]

  W polskiej historiografii konflikt określany jest najczęściej jako: wojna polsko-bolszewicka, wojna polsko-radziecka, wojna polsko-sowiecka. Zdaniem Lecha Wyszczelskiego najwłaściwszą nazwą jest wojna polsko-rosyjska.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jerzy Iwanowski (ur. 10 lutego 1878 w Lebiodce koło Lidy, zm. 28 marca 1965 w Penley w Wielkiej Brytanii) – polski działacz społeczny i polityk, inżynier, minister spraw zagranicznych Litwy Środkowej (1920–1922) oraz poseł na Sejm II RP III kadencji (1930–1935).
  Terror (łac., dosł. strach, groza), stosowanie przemocy, gwałtu, ucisku, okrucieństwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika; okrutne, krwawe rządy.
  Woroneż (ros. Воронеж) – miasto obwodowe w Rosji, nad rzeką Woroneż (dopływ Donu). Znajduje się 486 km na południe od Moskwy, na federalnej magistrali M4 „Don”. Aglomeracja woroneska liczy ponad 1,0 mln mieszkańców.
  Wojna domowa w Rosji – wojna domowa rozpoczęta w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku i ustanowienia przez bolszewików nowej władzy państwowej w Rosji. Zwolenników nowej władzy określano jako "czerwonych", a przeciwników jako "białych". Niekiedy za datę rozpoczęcia wojny uważa się datę podpisania traktatu brzeskiego (3 marca 1918) – podpisanie tego aktu rzeczywiście spowodowało narastanie oporu oraz zagwarantowało zewnętrzną interwencję i wsparcie sił Ententy po stronie "białych". Za zakończenie wojny domowej jest uważane zajęcie przez Armię Czerwoną Krymu w 1920 roku. Na Dalekim Wschodzie walki trwały jednak do 25 października 1922 roku (zdobycie Władywostoku). W Jakucji starcia zbrojne miały miejsce jeszcze w 1923 roku, a na Półwyspie Czukockim – do połowy 1924 roku.
  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Rosyjska Agencja Telegraficzna, ros. Rossijskoje tielegrafnoje agientstwo (ROSTA) - centralny informacyjny organ ZSRR do 1925.
  Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.212 sek.