• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojna celna

  Przeczytaj także...
  Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).Embargo – zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa, czyli ograniczenie handlu i innych stosunków z określonym państwem i jego bojkot na arenie międzynarodowej. Embargo jest instrumentem prawa administracyjnego. Nakładane przez rząd lub międzynarodowe organizacje, traktowane jako szczególny środek odwetowy.
  Dumping to polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia. Można wyróżnić trzy rodzaje dumpingu:

  Wojna celna (ang. customs war) – stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta.

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Protekcjonizm – polityka ochrony produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji i zakazów.

  Jedną z wojen celnych była prowadzona w okresie dwudziestolecia międzywojennego wojna celna polsko-niemiecka.

  Niemiecko-polska wojna celna − ekonomiczno-polityczny konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w 1925 roku.Dwudziestolecie międzywojenne – okres między zakończeniem I wojny światowej (11 listopada 1918) a wybuchem II wojny światowej (1 września 1939).

  Zobacz też[]

 • dumping
 • embargo
 • protekcjonizm
 • Bibliografia[]

 • J. Skodlarski: Zarys historii gospodarczej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. ISBN 8301144165.
 • J. Skodlarski: Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. ISBN 8301118636.
 • M. Jabłonowski: Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. ISBN 8302045071. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama