• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie poznańscy i wielkopolscy

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Stanisław Sierpowski (ur. 1 lipca 1942 w Lesznie) – prof. zw. dr hab., polski historyk, uczeń prof. Antoniego Czubińskiego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Wojewodowie wielkopolscy i poznańscy

  Pod koniec XV wieku wojewodzie poznańskiemu przyznano alterantywnie drugie miejsce wśród senatorów świeckich z wojewodą krakowskim.

  Zbigniew Dworecki (ur. 23 czerwca 1932 w Witkowie) – polski historyk, znawca dziejów międzywojennego Poznania i Wielkopolski, studia, doktorat (1966 – promotor prof. Witold Jakóbczyk) i habilitacja (1976 – na podstawie rozprawy Problem niemiecki w świadomości narodowo-politycznej społeczeństwa polskiego województw zachodnich) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1978 docent UAM, od 1991 profesor nadzwyczajny, od 1995 profesor zwyczajny. Od 2002 także prof. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.Stanisław Nawrocki (ur. 2 listopada 1925 we wsi Parzynów, zm. 21 listopada 2000 w Poznaniu) – archiwista i historyk, uczeń prof. Władysława Rusińskiego (1911-1986).

  Za panowania ]

  Za panowania ]

  Za monarchii elekcyjnej[]

  Prezesi Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prowincji Poznańskiej[]

  Lata ]

  Wojewodowie poznańscy ]

  Przewodniczący Prezydium Poznańskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej ]

  Wojewodowie poznańscy ]

  Wojewodowie wielkopolscy po ]

  Bibliografia[]

 • Dariusz Matelski, Wykaz wojewodów poznańskich, [w:] Urząd wojewody w Poznaniu. Od X wieku do współczesności. Opracowali: Zbigniew Dworecki, Dariusz Matelski, Stanisław Nawrocki, Wojciech Radomski. Redaktor Stanisław Sierpowski, Wydawnictwo WBP, Poznań 1997 (ISBN 83-85811-48-6), s. 243-246.
 • Przypisy

  1. Edward Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652, Warszawa 2001, s.28.
  2. Rezygnacja wojewody przyjęta. poznan.uw.gov.pl, 10 listopada 2015. [dostęp 2015-11-14].

  Zobacz też[]

  województwo wielkopolskie

  Piastowie – pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od ok. 960 do 1370 roku. Za jej protoplastę uchodzi legendarny Piast, syn Chościska, rataj spod Gniezna. Według legendy syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.Jagiellonowie lit. Jogailaičiai – gałąź dynastii Giedyminowiczów, wywodząca się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Jej przedstawiciele panowali w Polsce w latach 1386-1572, na Litwie w latach 1377-1401 i 1440-1572, w Czechach w latach 1471-1526 oraz na Węgrzech w latach 1440-1444 i 1490-1526.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Dariusz Grzegorz Matelski (ur. 18 stycznia 1963 w Poznaniu) – polski historyk i archiwista, doktor habilitowany nauk humanistycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.