• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie podolscy

  Przeczytaj także...
  Województwo podolskie – województwo Korony Królestwa Polskiego część prowincji małopolskiej, utworzone w 1434 roku z ziem Podola przyłączonych do Królestwa Polskiego jeszcze w XIV wieku (zob. księstwo podolskie). Po 1793 przekształcone w gubernię podolską Cesarstwa Rosyjskiego. Starostą grodowym był starosta kamieniecki, któremu podlegał także zamek w Latyczowie.I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.

  Wojewodowie województwa podolskiego I Rzeczypospolitej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Polski Słownik Biograficzny 1929-2007.
 • Gąsiorowski A. red., Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku, Kórnik 1998
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.