• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie kijowscy

  Przeczytaj także...
  Marcin Kazmierz Kątski herbu Brochwicz (ur. 1635 w Kątach, w ziemi sądeckiej - zm. 1710 w Kamieńcu Podolskim) − kasztelan krakowski, wojewoda kijowski, generał artylerii koronnej.Iwan (Jan) Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (ur. ?, zm. ok. 1484), wojewoda kijowski od 1480, marszałek litewski, protoplasta rodu Chodkiewiczów.
  Stefan Czarniecki herbu Łodzia (ur. ok. 1599 w Czarncy, zm. 16 lutego 1665 w Sokołówce) – polski dowódca wojskowy, oboźny wielki koronny i kasztelan kijowski od 1652, starosta kowelski od 1655, regimentarz od 1656, wojewoda ruski od 1657, starosta tykociński od 1659, wojewoda kijowski od 1664, hetman polny koronny w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich nadanych mu za zasługi na rzecz ojczyzny. Najbardziej znany z prowadzenia wojny partyzanckiej przeciw wojskom Karola X Gustawa w czasie potopu szwedzkiego, choć miał też poważny wkład w walkach podczas powstania Chmielnickiego i w trakcie wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.

  Wojewodowie województwa kijowskiego I Rzeczypospolitej.

  Jan Sobiepan Zamoyski herbu Jelita (ur. w 9 kwietnia 1627 w Zamościu - zm. 7 kwietnia 1665 tamże), III Ordynat zamojski, wojewoda sandomierski od 1659, wojewoda kijowski od 1658, podczaszy wielki koronny od 1655, krajczy wielki koronny od 1653, generał ziem podolskich od 1637, starosta kałuski i rostocki.Fryderyk Hlebowicz książę Proński (- zm. 1555) – książę, starosta bracławski i winnicki, od 1544 wojewoda kijowski, syn Hleba Prońskiego. Do przejścia z prawosławia na katolicyzm (1554), nosił imię Semen, po konwersji przyjął imię Fryderyk.
 • Marcin Gasztołd 1471-1480
 • Jan Chodkiewicz 1480-1482
 • Jerzy Pac 1483-1492
 • Dymitr Putiatycz 1492-1505
 • Jan Gliński 1505-1507
 • Jerzy Montowtowicz 1507-1508
 • Jerzy Holszański 1508-1511
 • Jerzy Radziwiłł Herkules 1511-1514
 • Andrzej Niemirowicz 1514-1541
 • Jan Holszański 1542-1544
 • Fryderyk Proński 1544-1555
 • Grzegorz Chodkiewicz 1555-1559
 • Konstanty Wasyl Ostrogski 1559-1608
 • Stanisław Żółkiewski 1608-1618
 • Tomasz Zamoyski 1619-1628
 • Aleksander Zasławski 1629-1629
 • Stefan Chmielecki 1629-1630
 • Janusz Tyszkiewicz Łohojski 1630-1649
 • Adam Kisiel 1650-1653
 • Stanisław Rewera Potocki 1655-1658
 • Jan Zamoyski 1658-1659
 • Iwan Wyhowski 1659-1664
 • Stefan Czarniecki 1664-1665
 • Michał Zygmunt Stanisławski 1665-1668
 • Andrzej Potocki 1668-1681
 • Feliks Kazimierz Potocki 1682 r.
 • Stefan Niemirycz 1682-1684
 • Marcin Kątski 1684-1702
 • Józef Potocki 1702-1744
 • Stanisław Potocki 1744-1756
 • Franciszek Salezy Potocki 1756-1772
 • Stanisław Lubomirski 1772-1785
 • Józef Gabriel Stempkowski 1785-1791
 • Antoni Protazy Potocki 1791-1793
 • Franciszek Salezy Potocki herbu Pilawa (ur. w 1700 w Krystynopolu, zm. 22 października 1772 roku tamże) – wojewoda kijowski w 1756 roku, wojewoda wołyński w 1755 roku, krajczy wielki koronny w latach 1736–1755, marszałek Trybunału Skarbowego Koronnego w Radomiu w 1749 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1726 roku, starosta bełski w latach 1720–1767, sokalski, jabłonowski i hrubieszowski, mecenas sztuki. Jerzy Radziwiłł „Herkules” herbu Trąby (ur. 1480, zm. 1541) – hetman wielki litewski w latach 1531-1541, marszałek nadworny litewski od 1528, hetman nadworny litewski od 1521, kasztelan wileński od 1527, kasztelan trocki od 1522, starosta grodzieński od 1514, wojewoda kijowski w latach 1511-1514, podczaszy wielki litewski od 1509.
  Warto wiedzieć że... beta

  Michał Zygmunt Stanisławski herbu Gryf – wojewoda kijowski w latach 1665-1668, kasztelan sądecki w latach 1663-1665, chorąży halicki w latach 1656-1659.
  Feliks Kazimierz Potocki herbu Pilawa (ur. 1630, zm. 15 maja 1702) – hetman wielki koronny i kasztelan krakowski od 1702 roku, hetman polny koronny od 1692 roku, wojewoda krakowski od 1683 roku, wojewoda kijowski od 1682 roku, wojewoda sieradzki od 1669 roku, podstoli wielki koronny od 1663 roku.
  Adam z Brusiłowa Swiętołdycz-Swiatołd Kisiel, łac. Adamo de Brusilow Sventoldicio Kisiel, ukr. Адам з Брусилова Свентольдич Кисіль herbu Kisiel (ur. 1600 w Niskieniczach, zm. 1653 tamże), właściciel Kisielina (daw. Kisielgrodu), Huszczy, i Brusiłowa; kasztelan czernichowski w latach 1639-1642, kasztelan kijowski w latach 1642-1653, wojewoda bracławski w latach 1648-1649, wojewoda kijowski od 1649. Odegrał pewną rolę podczas powstań kozackich jako przedstawiciel obozu ugodowego. Ostatni prawosławny senator I Rzeczypospolitej.
  Książę Aleksander Zasławski (ur. po 1577, zm. 1629) herbu Baklay - polski książę, kasztelan wołyński 1605 wojewoda bracławski (1615) i kijowski (1628), starosta żytomierski, ojciec Władysława Dominika Zasławskiego–Ostrogskiego. II ordynat ostrogski.
  Marcin Gasztołd (Martynas Goštautas; ur. ok. 1428, zm. po 1483) – litewski magnat i polityk, pierwszy wojewoda kijowski.
  Stefan Chmielecki herbu Bończa (ur. ok.1580 – zm. 20 lutego 1630) – wojewoda kijowski od 1629, strażnik wielki koronny, starosta owrucki i taborowski. Jego żoną była Teofila Chmielecka.
  Stanisław Potocki herbu Pilawa (ur. 1698, zm. 1760) – poznański w 1756 roku, kijowski w 1744 roku, wojewoda smoleński w 1735 roku, strażnik wielki litewski w 1728 roku, starosta halicki w latach 1717-1733, i leżajski w 1732 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.