• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie brzeskolitewscy

  Przeczytaj także...
  Jan Tadeusz Zyberg (Sieberg zu Wischling, Syberg zu Wischling, Jan Syberg, Jan Syberk, Jan zu Wischling) herbu własnego (ur. ?, zm. 1806) – podkomorzy inflancki 1766–1775, konfederat barski, wojewoda inflancki 1775–1778, wojewoda brzeskolitewski od 1778, konsyliarz Rady Nieustającej od 1784, członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego w 1776 roku, podpisał konfederację generalną Sejmu Czteroletniego jako wojewoda brzeski litewski, konsyliarz z Senatu w konfederacji targowickiej.Karol Józef Sapieha herbu Lis (ur. przed 1718, zm. 20 marca 1768) – wojewoda brzeskolitewski, syn Władysława, brat Ignacego.
  Stefan Kurcz herbu Radwan († 1702 r.) – kasztelan brzeski od 1668, wojewoda brzeski litewski od 1672, leśniczy koniawski i dubicki.

  Wojewodowie województwa brzeskolitewskiego I Rzeczypospolitej

  Książę Aleksander Ludwik Radziwiłł herbu Trąby (ur. 4 sierpnia 1594 w Nieświeżu, zm. 30 marca 1654 w Bolonii) – marszałek wielki litewski w latach 1637- 1654, marszałek nadworny litewski od 1635, wojewoda połocki, wojewoda brzeskolitewski od 1631, krajczy wielki litewski od 1630, stolnik wielki litewski od 1626, starosta słonimski, lipicki, bracławski, szadowski, nowowolski, jurborski i olicki, V ordynat nieświeski, hrabia szydłowiecki, II pan na Białej - jej właściciel w latach 1616-1654, jego zasługi dla miasta to:Kasztelanowie brzeskolitewscy (k. brzescy, k. brześciańscy, k. brzescy litewscy) – kasztelanowie województwa brzeskolitewskiego I Rzeczypospolitej, senatorowie reprezentujący Wielkie Księstwo Litewskie. Kasztelan brzeskolitewski w hierarchii urzędów Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajmował pozycję za kasztelanem rawskim a przed kasztelanem chełmińskim i był zaliczany do kasztelanów większych ("krzesłowych").
 • Jerzy Ilinicz (1566)
 • Jerzy Wasylewicz Tyszkiewicz (1566-1576)
 • Gabriel Hornostaj (1576-1587)
 • Mikołaj Pawłowicz Sapieha (1588)
 • Jan Kiszka (15891592)
 • Krzysztof Zenowicz (Zienowicz) (15881614)
 • Jan Ostafi Tyszkiewicz Łohojski (1615-1631)
 • Aleksander Ludwik Radziwiłł (1631-1635)
 • Mikolaj Pius Sapieha (1638-1642)
 • Teofil Iwan Tryzna (16421644)
 • Andrzej Massalski (1645-1651/1652)
 • Józef Klonowski (16521653)
 • Maksymilian Brzozowski (1653-1659)
 • Kazimierz Ludwik Jewłaszewski (16591664)
 • Jakub Teodor Kuncewicz (16641666/1667)
 • Melchior Stanisław Sawicki (16661668)
 • Krzysztof Piekarski (1668-1672)
 • Stefan Kurcz (16721702)
 • Krzysztof Komorowski (1702-1708)
 • Władysław Jozafat Sapieha (1709-1733)
 • Kazimierz Leon Sapieha (1735-1738)
 • Adam Tadeusz Chodkiewicz (1738-1745)
 • Jan Michał Sołłohub (1746–1748)
 • Karol Józef Sapieha (1748-1768)
 • Jan Antoni Horain (1768-1777)
 • Mikołaj Tadeusz Łopaciński (17771778)
 • Jan Tadeusz Zyberg (17781795)
 • Zobacz też[]

 • kasztelanowie brzescy litewscy
 • starostowie brzescy litewscy
 • starostowie pińscy
 • Przypisy

  1. Aleksander Markiewicz, Gabriel Hornostaj, w: Polski Słownik Biograficzny, 1960-1961, t. IX, s. 626-627.
  Jan Antoni Horain herbu Szreniawa (ur. 1686, zm. w czerwcu 1777 na Litwie) – wojewoda brzesko-litewski, podkomorzy wileński, starosta jałowski.Eustachy Ostafian Jan Tyszkiewicz-Łohojski herbu Leliwa (ur. 1571, zm. 1631), podskarbi nadworny litewski, wojewoda mścisławski, wojewoda brzesko-litewski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mikołaj Tadeusz Łopaciński herbu Lubicz (ur. 20 maja 1715 w Łopacinie – zm. 4 stycznia 1778 w Leonpolu) – wojewoda brzeskolitewski od 1777, pisarz wielki litewski w latach 1764-1777, instygator litewski od 1750, poseł na Sejm, starosta mścisławski.
  Kazimierz Leon Sapieha, herbu Lis, (ur. 28 maja 1697, zm. 20 maja 1738) – generał artylerii litewskiej w latach 1725-1738, od 1735 wojewoda brzeskolitewski, w 1735 odznaczony Orderem Orła Białego.
  Adam Tadeusz Chodkiewicz herbu własnego (ur. w 1711 roku – zm. w 1745 roku) – wojewoda brzeskolitewski od 1735 roku, starosta błudeński i wieloński.
  Maksymilian Brzozowski herbu własnego (zm. 1659) – wojewoda brzeskolitewski od 1653, kasztelan kijowski od 1648, podstoli kijowski od 1635, starosta tłumacki.
  Andrzej Massalski herbu Massalski Książę III (zm. 1651 lub 1652) – kniaź, marszałek grodzieński od 1618, kasztelan brzeski litewski od 1627 r., wojewoda miński ( marzec 1643 – 13 stycznia 1645), wojewoda brzeski litewski od 1645 r.
  Jan Michał Sołłohub herbu Prawdzic (zm. 8 maja 1748) – podskarbi wielki litewski w latach 1731–1746, wojewoda brzeskolitewski w latach 1746–1748, łowczy wielki litewski w latach 1724–1731, marszałek Trybunału Litewskiego w 1730 i 1747 roku, brygadier wojsk litewskich, podkomorzy gostyninski, starosta jezierzyski i przeroslaski.
  Województwo brzeskolitewskie (brzeskie litewskie, brześciańskie) – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.