• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewodowie łęczyccy

  Przeczytaj także...
  Jan Zaremba z Kalinowy herbu własnego (zm. przed 7 grudnia 1523 roku) – wojewoda kaliski w latach 1512-1523, wojewoda łęczycki w latach 1511-1512, kasztelan poznański w latach 1508-11, starosta generalny Wielkopolski w latach 1504-1508, starosta człuchowski w 1508 roku i w latach 1521-1523.Chwał z Żychlina herbu Doliwa – wojewoda łęczycki w latach 1340-1348, sędzia ziemski łęczycki w latach 1326-1339, podkomorzy łęczycki w 1318 roku.
  Jan Leszczyński herbu Wieniawa (ur. w 1603 roku, zm. 1678 roku) – kanclerz wielki koronny od 1666 roku, podkanclerzy koronny od 1661 roku, wojewoda krakowski od 1678 roku, wojewoda poznański od 1656 roku, wojewoda łęczycki od 1653 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1667 roku.
  Wojewodowie Księstwa Łęczyckiego i województwa łęczyckiego I Rzeczypospolitej
  1. Krzesz herbu Kroje, woj. 1210
  2. Dzierżykraj, woj. 1230-1231
  3. Wojciech, woj. 1231-1234
  4. Piotr Dunin herbu Łabędź
  5. Mściwój, Mszczuj, dwukrotnie woj. 1239-1241, 1245-1247
  6. Bogusza z Lubania herbu Półkozic, trzykrotnie woj. w latach 1241-1257
  7. Ścibor herbu Jastrzębiec, woj.
  8. Spitygniew z Dąbrowy Zielonej herbu Poraj, woj. 1248-1254
  9. Sieciech, woj. 1257-1261
  10. Dzierżykraj, woj. 1288-1292
  11. Światopełk z Irządz herbu Lis, woj. 1295-1312
  12. Jan, woj. 1316-1318
  13. Borzywój z Brzezin, woj. 1318-1333
  14. NN, woj. 1335
  15. Paweł ze Spicmierza (z Lubina) herbu Ogończyk, woj. 1337-1339
  16. Chwał z Żychlina herbu Doliwa, woj. 1340-1348
  17. Jan z Oporowa (z Soboty, z Nowogrodu) herbu Sulima, woj. 1357
  18. Jan (prawdopodobnie ten sam), woj. 1372
  19. Jan Ligęza herbu Półkozic, kilkukrotnie woj. w latach 1374-1418
  20. Jakub z Koniecpola herbu Pobóg, 1380 †
  21. Stanisław Ligęza herbu Półkozic, woj. 1398-1399 †
  22. Jan Leżeński herbu Nałęcz, woj. 1399-1400 †
  23. Stanisław z Bielaw herbu Jastrzębiec, woj. 1419 †
  24. Mikołaj z Oporowa herbu Sulima, woj. 1419-1425
  25. Marcin z Rytwian (z Łubnicy, z Borysławic) herbu Jastrzębiec, woj. 1425-1428 †
  26. Ścibór z Rytwian (z Łubnicy, z Borysławic) herbu Jastrzębiec, woj. 1428-1435 †
  27. Jan z Kalinowy herbu Zaremba, 1438 †
  28. Wojciech Malski herbu Nałęcz, woj. 1436-1454
  29. Piotr z Oporowa (z Bratoszewic, z Tomczyc) herbu Sulima, woj. 1454-1467 †
  30. Mikołaj z Kutna herbu Ogończyk, woj. 1467-1493
  31. Marcin ze Zborowa herbu Jastrzębiec, woj. 1493 †
  32. Maciej Służewski herbu Sulima, woj. 1497-1501
  33. Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec, woj. do 1501-1507
  34. Jarosław Łaski herbu Korab, woj. 1507-1510
  35. Jan z Kalinowy herbu Zaremba, woj. 1510
  36. Mikołaj Jan Jarand Brudzewski herbu Pomian, woj. 1519
  37. Jędrzej Oporowski herbu Sulima, woj. 1532-1540
  38. Jan Kościelecki herbu Ogończyk, woj. 1540-1545
  39. Mikołaj Jarand Brudzewski herbu Pomian, woj. 1548
  40. Andrzej Kościelecki herbu Ogończyk, woj. od 1553
  41. Wojciech Koryciński herbu Topór, woj. od 1555
  42. Łukasz Górka herbu Łodzia, woj. 1558-1563
  43. Mikołaj Sokołowski herbu Pomian, woj. do 1565
  44. Jan Sierakowski herbu Ogończyk, woj. 1569-1589
  45. Stanisław Miński herbu Prus III, woj. 1590-1607
  46. Adam Czarnkowski herbu Nałęcz, woj. 1605-1627
  47. Stanisław Radziejowski herbu Junosza, woj. 1628-1633
  48. Maksymilian Przerębski herbu Nowina, woj. 1637-1639
  49. Stefan Gembicki herbu Nałęcz, woj. 1639-1653
  50. Jan Leszczyński herbu Wieniawa, woj. 1653-1656
  51. Wacław Leszczyński herbu Wieniawa, woj. do 1659
  52. Jędrzej Starkowiecki herbu Łodzia, woj. 1659-1665
  53. Władysław Leszczyński herbu Wieniawa, woj. 1661-1679
  54. Piotr Opaliński herbu Łodzia, woj. 1679-1691
  55. Rafał Leszczyński herbu Wieniawa, woj. 1692-1703
  56. Jerzy Hipolit Towiański herbu własnego, woj. do 1703
  57. Chryzostom Dorpowski herbu Junosza, woj. 1715-1718
  58. Jerzy Warszycki herbu Abdank, woj. 1718-1733
  59. Franciszek Skarbek herbu Abdank, woj. 1734-1749
  60. Józef Walewski herbu Kolumna, woj. od 1753
  61. Teodor Wessel herbu Rogala, woj. 1759–1760
  62. Tomasz Sołtyk herbu własnego, woj. 1761-1773
  63. Mikołaj Małachowski herbu Nałęcz, woj. 1773-1775
  64. Szymon Dzierzbicki herbu Topór, woj. 1775-1787
  65. Stanisław Gadomski herbu Rola, woj. 1787-1797

  Przypisy

  1. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego... s. 156-157
  2. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku... s. 79-83
  3. Ligęza Jan (Jaśko, Jeszko) h. Półkozic (zm. 1419). W: Polski Słownik Biograficzny t. XVII/1972 [on-line]. ipsb.nina.gov. [dostęp 2016-06-27].
  4. Służewski Maciej h. Sulima (zm. 1501). W: Polski Słownik Biograficzny t. XXXIX/1999-2000 [on-line]. ipsb.nina.gov. [dostęp 2016-06-27].
  5. Bydgoski Słownik Biograficzny. T. VI s. 49-57
  6. Przerębski (Przerembski) Maksymilian h. Nowina (ok. 1577–1639). W: Polski Słownik Biograficzny t. XXIX/1986 [on-line]. ipsb.nina.gov. [dostęp 2016-06-27].
  7. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku... s. 302.
  8. Marta Męclewska (opr.): Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008. Zamek Królewski w Warszawie: 2008, s. 163

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J.. Red. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1846, s. 156-157
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy. T. II. Z. 1. Red. Antoni Gąsiorowski. Ossolineum: 1985. ISBN 83-04-02086-6
 • Bydgoski Słownik Biograficzny. T. VI. Bydgoszcz: 2000. ISBN 83-85327-58-4
 • Szymon Dzierzbicki herbu Topór (ur. 1720 roku – zm. 8 sierpnia 1787 roku) – wojewoda łęczycki od 1775, kasztelan brzeziński od 1767, szambelan króla Augusta III Sasa od 1758, starosta błoński.Piotr z Oporowa herbu Sulima (ur. ok. 1405 r., zm. 2 maja 1467) – wojewoda łęczycki od 1454, polski polityk, aktywny zwłaszcza za panowania Kazimierza Jagiellończyka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piotr Myszkowski (ur. ok. 1450, zm. 1505) – hetman polny koronny 1499-1501, wojewoda łęczycki od 1501, wojewoda bełski od 1499, kasztelan oświęcimski 1484-1489, wieluński 1489-1494, rozprzański 1494-1497, sądecki od 1498.
  Województwo łęczyckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską, obejmująca powierzchnię 4080 km², posiadająca 3 powiaty. Siedzibą wojewody i miejscem odbywania się sejmików ziemskich była Łęczyca.
  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.
  Jerzy Hipolit Towiański herbu Gierałt – wojewoda łęczycki w latach 1702-1715, kasztelan łęczycki w latach 1692-1702, chorąży wiłkomirski.
  Jan Sierakowski (ur. 1498, zm. 1589 w Kłodawie) – wojewoda łęczycki, znany mówca, prawnik, różnowierca, poseł sejmowy, należał do stronnictwa egzekucyjnego.
  Mikołaj Małachowski herbu Nałęcz (ur. 1730 roku, zm. 29 września 1784 roku) – wojewoda sieradzki od 1775, wojewoda łęczycki od 1773, starosta opoczyński, rotmistrz chorągwi 2. Brygady Kawalerii Narodowej, rotmistrz powiatu opoczyńskiego w 1764 roku.
  Piotr Opaliński herbu Łodzia (ur. 1640 w Łęczycy, zm. 12 września 1691), marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1680 roku, wojewoda łęczycki, poseł na sejmy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.