• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo wołyńskie - II Rzeczpospolita  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Powiat horochowski – powiat utworzony 12 grudnia 1920 r. pod Zarządem Terenów Przyfrontowych i Etapowych z części powiatu włodzimierskiego (gminy: Brany, Chorów, Podberezie, Świniuchy, Skobiełka, Kisielin i Horochów). 19 lutego 1921 r. wszedł w skład nowo utworzonego województwa wołyńskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Horochów. W skład powiatu wchodziło 7 gmin wiejskich, 2 miejskie 181 gromad wiejskich (sołectw) i 2 miasta.Stanisław Srokowski (ur. 1872 w Węgrzcach, zm. 1950 w Warszawie) – geograf, polski dyplomata, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, społecznik.
  Województwo wołyńskie w szczegółowych danych statystycznych spisu powszechnego z 30.IX.1921 i spisu powszechnego z 9. XII. 1931 r.
  Województwo wołyńskie – oficjalne dane GUS spisu powszechnego 1921
  Skorowidz miejscowości 1921 – szczegółowe dane GUS spisu powszechnego 1921 – województwo wołyńskie
  Województwo wołyńskie – oficjalne dane GUS spisu powszechnego 1931
  Urząd Wojewódzki Wołyński w Łucku
  Polska, gęstość zaludnienia, 1931

  Województwo wołyńskiewojewództwo II Rzeczypospolitej istniejące w latach 1921–1939 ze stolicą w Łucku.

  Gmina Bereźnica – dawna gmina wiejska istniejąca do 1928 roku w woj. poleskim II Rzeczypospolitej (obecnie na Ukrainie). Siedzibą gminy była Bereźnica, która początkowo stanowiła odrębną gminę miejską.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Województwo zostało utworzone 19 lutego 1921 roku. Największą zmianą terytorialną w ciągu istnienia województwa było przyłączenie 16 grudnia 1930 roku powiatu sarneńskiego z województwa poleskiego. W 1938 roku powierzchnia województwa wynosiła 35 754 km². Poza Łuckiem, głównymi miastami były Równe (największe miasto), Kowel, Krzemieniec, Ostróg, Włodzimierz i Dubno.

  Henryk Jan Józewski, ps. Niemirycz, Olgierd (ur. 6 sierpnia 1892 w Kijowie, zm. 23 kwietnia 1981 w Warszawie) – polski polityk, działacz niepodległościowy i państwowy II Rzeczypospolitej, artysta malarz, piłsudczyk, minister spraw wewnętrznych (od 29 grudnia 1929 do 17 marca 1930 i od 29 marca 1930 do 3 czerwca 1930), wojewoda wołyński (1928–1929) i (1930–1938), wojewoda łódzki (1938–1939).Tartaków (ukr. Тартаків, do 1939 także Tartaków Miasto) – wieś (dawniej miasto) na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim. Liczy około 1500 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Demografia
 • 1.1 Ludność województwa wołyńskiego 1921 według deklarowanej narodowości
 • 1.2 Ludność województwa wołyńskiego 1921 według deklarowanego wyznania
 • 1.3 Ludność województwa wołyńskiego 1931 w powiatach według deklarowanego języka ojczystego
 • 1.4 Ludność województwa wołyńskiego 1931 według deklarowanego wyznania
 • 2 Podział administracyjny
 • 3 Wojewodowie wołyńscy w II Rzeczypospolitej
 • 4 Miasta i miasteczka
 • 4.1 Synteza
 • 4.2 Wykaz
 • 5 Zobacz też
 • 6 Uwagi
 • 7 Przypisy
 • Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.Młynów (ukr. Млинів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie rówieńskim. Liczy 8,2 tys. mieszkańców (szacunek na 2006).

  Demografia[]

  Ludność województwa wołyńskiego 1921 według deklarowanej narodowości[]

  W spisie z 1921 roku zarejestrowano 1 437 907 mieszkańców.

 • Ukraińcy – 68,4%; 983 596
 • Polacy – 16,8%; 240 922
 • Żydzi – 10,6%; 151 744
 • Czesi – 1,77%; 25 405
 • Niemcy – 1,74%; 24 960
 • Rosjanie – 0,66%; 9450
 • W granicach z 1931 (wraz z powiatem sarneńskim włączonym do województwa w 1930 z województwa poleskiego) ludność województwa wołyńskiego wynosiła w 1921 roku 1 584 157 osób, w tym 265 486 (16,8%) Polaków, 1 087 383 (68,6%) Ukraińców, 165 972 (10,5%) Żydów, 25 474 (1,6%) Niemców, 25 491 (1,6%) Czechów i 1717 Białorusinów.

  Jidyszייִדיש (dosłownie: żydowski – od pierwotnego określenia w tym języku ייִדיש־טײַטש jidisz-tajcz; żydowski niemiecki) – język Żydów aszkenazyjskich, powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie dialektu średnio-wysokoniemieckiego (Mittelhochdeutsch) z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich.Gmina Poddębce – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. wołyńskim (obecnie na Ukrainie). Siedzibą gminy były Poddębce .

  Ludność województwa wołyńskiego 1921 według deklarowanego wyznania[]

 • prawosławne – 74,2%; 1 066 842
 • rzymskokatolickie – 11,6%; 166 512
 • mojżeszowe – 11,5%; 164 740
 • ewangelickie – 2,55%; 36 695
 • Ludność województwa wołyńskiego 1931 w powiatach według deklarowanego języka ojczystego[]

  Ogółem
 • Polacy – 346,6 tys. (16,6%)
 • Ukraińcy – 1 426,9 tys. (68,4%)
 • Żydzi – 205,5 tys. (9,9%)
 • Niemcy – 46,9 tys. (2,3%)
 • inni (Czesi – 31.tys (1,5%), Rosjanie – 23,4 tys (1,1%)) – 59,6 tys. (2,8%)
 • Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9.XII.1931 r.

  Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .Waręż (ukr. Варяж; 1951-89 Nowoukrainka) - wieś (do 1934 miasteczko) na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim. Do 17 września 1939 leżał w woj. lwowskim, a do 15 lutego 1951 w woj. lubelskim (powiat hrubieszowski) jako siedziba gminy Waręż.

  Ludność województwa wołyńskiego 1931 według deklarowanego wyznania[]

 • prawosławne – 69,8%; 1 455 900
 • rzymskokatolickie – 15,7% ; 327 900
 • mojżeszowe – 10% ; 207 800
 • ewangelickie – 2,6% – 53 400
 • Według drugiego powszechnego spisu ludności z 1931 roku województwo zamieszkiwało 264 040 osób rzymskokatolickiego wyznania, 10 130 – unickiego, 1 396 593 – prawosławnego wyznania, 40 126 – augsburskiego, 2304 – reformowanego, 252 – unijne ewangelickie, 7193 osób podało wyznanie ewangelickie bez bliższego określenia, 27 338 – inne chrześcijańskie, 83 762 – mojżeszowe, 40 – inne niechrześcijańskie, 161 osób nie zostało określonych (oraz bezwyznaniowi), 1111 osób nie podało przynależności konfesyjnej.

  Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta - użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość).II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9.XII.1931 r.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.
  Gmina Aleksandria (lub gmina Aleksandrja, do 1925 gmina Kustyń) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. wołyńskim (obecnie na Ukrainie). Siedzibą gminy była Aleksandria (Олександрія) .
  Moskalofilstwo, także moskalofilizm, rusofilstwo galicyjskie (karpackie)lub moskwofilstwo – początkowo językowo-literacki, a później społeczno-polityczny prąd istniejący wśród ruskiej ludności Galicji, Bukowiny i Rusi Podkarpackiej od początku XIX wieku do lat 40. XX wieku. Głosił wspólnotę narodowo-kulturową, następnie również państwową i polityczną z narodem rosyjskim. Ruch ten rywalizował z ukraińskim ruchem narodowym.
  Kajetan Bolesław Olszewski (ur. 7 sierpnia 1858 w Kolnie, zm. 20 sierpnia 1944 w Warszawie) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego i tytularny generał broni Wojska Polskiego.
  Jednostka osadnicza – wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi.
  Tadeusz Dworakowski (ur. 22 kwietnia 1881 w Chotiaczowie (powiat włodzimierski), zm. 8 maja 1956 w Penley w Wielkiej Brytanii) – polski ziemianin, właściciel majątku Przewały na Wołyniu, senator w II RP.
  Pruchnik – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, siedziba gminy Pruchnik.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.114 sek.