• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo tarnopolskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965 r.) - polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowsza, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związani z Uniwersytetem Wrocławskim.
  Urząd Wojewódzki Tarnopolski w Tarnopolu - widok współczesny
  Województwo tarnopolskie w szczegółowych danych statystycznych spisu powszechnego z 30.IX.1921 i spisu powszechnego z 9. XII. 1931 r.
  Województwo tarnopolskie - oficjalne dane GUS spisu powszechnego 1921
  Skorowidz miejscowości 1921 – szczegółowe dane GUS spisu powszechnego 1921 – województwo tarnopolskie
  Województwo tarnopolskie - oficjalne dane GUS spisu powszechnego 1931

  Województwo tarnopolskiewojewództwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Tarnopolu. Innymi głównymi miastami województwa były Złoczów, Brody, Brzeżany i Zbaraż.

  Bazyli Rogowski ps. Andrzej Lacek (ur. 27 maja 1894, zm. 1960 w Nysie) − major piechoty Wojska Polskiego, starosta i wicewojewoda.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.

  Spis treści

 • 1 Demografia
 • 1.1 Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanej narodowości 1921
 • 1.2 Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanego wyznania 1921
 • 1.3 Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego języka ojczystego 1931
 • 1.4 Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego wyznania 1931
 • 2 Podział administracyjny
 • 3 Wojewodowie tarnopolscy w II Rzeczypospolitej
 • 4 Miasta i miasteczka
 • 4.1 Synteza
 • 4.2 Wykaz
 • 5 Prasa
 • 6 Zobacz też
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Bibliografia, literatura
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Ukraińcy (Українці) – naród słowiański mieszkający w Europie Wschodniej, głównie w granicach Ukrainy (także w państwach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii), zaliczający się do Słowian wschodnich. Ukraińcy są (obok Rosjan i Białorusinów) potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską .Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta - użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość).

  Demografia[]

  Ludność województwa liczyła w roku 1921 - 1 428 520, w roku 1931 - 1 600 400 mieszkańców.

  Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanej narodowości 1921[]

 • Polacy - 642 546 (44,98%)
 • Ukraińcy - 714 031 (49,98%)
 • Żydzi - 68 967 (4,83%) osób
 • Niemcy - 2484 osoby.
 • Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30.IX.1921.

  Ludność województwa tarnopolskiego według deklarowanego wyznania 1921[]

 • wyznanie greckokatolickie - 847 907 (59,36%)
 • wyznanie rzymskokatolickie - 447 810 (31,35%)
 • judaizm - 128 965 (9,03%)
 • protestantyzm (luteranizm, kalwinizm i inne) - 2825 osób.
 • Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30.IX. 1921.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego języka ojczystego 1931[]

  Ogółem:

 • Polacy - 789,1 tys. (49,3%)
 • Ukraińcy - 728,1 tys (45,5%)
 • Żydzi - 78,9 tys. (4,93%)
 • Niemcy - 2,7 tys. (0,17%)
 • Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9.XII.1931 r

  Ludność województwa tarnopolskiego w powiatach według deklarowanego wyznania 1931[]

  Ogółem:

  Jednostka osadnicza – wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
 • wyznanie greckokatolickie - 871 900 (54.48%)
 • wyznanie rzymskokatolickie - 586 600 (36.65%)
 • judaizm - 134 100 (8.3%)
 • protestantyzm (luteranizm, kalwinizm i in.) - 3700 osób.
 • Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9.XII.1931 r.

  Administracja państwowa II Rzeczypospolitej, wbrew oficjalnie głoszonemu stanowisku, za Polaków uważała faktycznie wyłącznie ludność rzymskokatolicką, uznając że podział wyznaniowy pokrywa się z narodowościowym.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Powiat radziechowski - powiat województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Radziechów. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie .


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
  Brzeżany (ukr. Бережани) – miasto na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, siedziba rejonu brzeżańskiego, do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, siedziba powiatu brzeżańskiego.
  Zbaraż (ukr. Збараж) – miasto w obwodzie tarnopolskim, siedziba rejonu zbaraskiego Ukrainy, do 1945 w Polsce, w województwie tarnopolskim, siedziba powiatu zbaraskiego.
  Podział administracyjny II Rzeczypospolitej – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w latach 1918-1939.
  Powiat zborowski - powiat województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Zborów. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie .
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.
  Moskalofilstwo, moskwofilstwo, rusofilstwo – początkowo językowo-literacki, a później społeczno-polityczny prąd istniejący wśród ruskiej ludności Galicji, Bukowiny i Rusi Podkarpackiej od początku XIX wieku do lat 40. XX wieku. Głosił wspólnotę narodowo-kulturową, następnie również państwową i polityczną z narodem rosyjskim. Ruch ten rywalizował z ukraińskim ruchem narodowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.