• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo rzeszowskie - 1945–1975

  Przeczytaj także...
  Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.Podział administracyjny Polski (1944–1950) – zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej wymusiły reorganizację podziału administracyjnego kraju. W dniu 22 sierpnia 1944 na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny Polski. Ponieważ granice kraju nie były jeszcze ustalone, a jego część znajdowała się nadal pod okupacją, nie można mówić o faktycznej liczbie istniejących wówczas województw.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Województwo w latach 1946–1950
  Województwo w latach 1950–1975

  Województwo rzeszowskie – jedno z województw istniejących w Polsce w latach 1945–1975.

  Województwo rzeszowskie jako region z miastem stołecznym Rzeszowem funkcjonowało od 1944 roku, kiedy to 18 sierpnia powołano w Rzeszowie Wojewódzką Radę Narodową. Przez blisko rok obszar nowego regionu ewoluował ze względu na brak ustaleń co do nowej granicy Polski na wschodzie. W lipcu 1945 r. określono ostatecznie granicę województwa oraz jego powiatów; od tego momentu Rzeszów przejął funkcje miasta stołecznego Polski południowo-wschodniej po Lwowie, który nie znalazł się w granicach Polski.

  Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).Podział administracyjny Polski (1950–1957) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1950 do 1957 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski w dniu 1 lipca 1952 roku.

  Województwo rzeszowskie w początkowych latach funkcjonowania przechodziło drobne korekty granic, ostatecznie objęło ono obszar o powierzchni 18 636 km².

  Zobacz też[]

 • Podział administracyjny Polski 1944–46
 • Podział administracyjny Polski 1946–50
 • Podział administracyjny Polski 1950–57
 • Podział administracyjny Polski 1957–75
 • Polska reforma administracyjna (1975) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.
  Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.
  Podział administracyjny Polski (1944–1946) – podział administracyjny obowiązujący na ziemiach polskich w okresie od 1944 do 1946 roku po oswobodzeniu spod okupacji niemieckiej. Na początku 1944 roku, kiedy to Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski, Polska była podzielona administracyjnie przez niemieckiego okupanta na: tereny włączone do III Rzeszy (Kraj Warty, Gdańsk-Prusy Zachodnie, Prusy Wschodnie wraz z okręgiem białostockim i Górny Śląsk), Generalne Gubernatorstwo i okupowane tereny ZSRR (Komisariat Rzeszy Wschód i Komisariat Rzeszy Ukraina).
  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.