• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo radomskie

  Przeczytaj także...
  Województwo warszawskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998. Stolicą była Warszawa. Województwo graniczyło z województwami: ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, skierniewickim, płockim.Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.
  Gmina Drzewica (do 1870 gmina Radzice) – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.

  Województwo radomskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w centralnej Polsce. Sąsiadowało z województwami: skierniewickim i piotrkowskim od zachodu, kieleckim i tarnobrzeskim od południa, lubelskim i siedleckim od wschodu oraz warszawskim od północy. W 1976 roku powierzchnia województwa radomskiego liczyła 7294 km² powierzchni i 682 000 mieszkańców.

  Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.Urząd Rejonowy – urząd rządowej administracji ogólnej działający w Polsce w latach 1990–1998. Terytorialny zasięg działania urzędu obejmował obszar kilku gmin w ramach jednego województwa.

  Województwo radomskie skompletowano w przeważającej części z terenów przed reformą administracyjną 1975 wchodzących w skład województwa kieleckiego, z którego poza Radomiem otrzymało ono miasta Białobrzegi, Iłża, Kozienice, Lipsko, Pionki, Przysucha, Skaryszew, Szydłowiec, Wyśmierzyce, Zwoleń oraz Drzewica (miasto ponownie od 1987).

  Przysucha – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, położone na krańcu Wzniesień Południowomazowieckich, w pobliżu rzeki Radomki. Historycznie leży w Małopolsce.Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. obszar prawie całego dawnego województwa radomskiego znalazł się w województwie mazowieckim, ponadto gmina Gowarczów znalazła się w województwie świętokrzyskim, zaś gminę Drzewica włączono do łódzkiego.

  Roman Marian Maćkowski (ur. 24 marca 1939 w Dąbrówce) – polski działacz partyjny i państwowy, wicewojewoda kielecki (1973–1975) i wojewoda radomski (1975–1981), poseł na Sejm PRL VI kadencji (1972–1976), obecnie przedsiębiorca.Województwo skierniewickie - województwo istniejące w latach 1975-1998. W 1999 zostało podzielone między województwo łódzkie a mazowieckie.

  Urzędy Rejonowe[]

 • Urząd Rejonowy w Grójcu dla gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Promna i Warka
 • Urząd Rejonowy w Kozienicach dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów
 • Urząd Rejonowy w Przysusze dla gmin: Borkowice, Drzewica, Gielniów, Gowarczów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów i Wieniawa
 • Urząd Rejonowy w Radomiu dla gmin: Białobrzegi, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Kowala, Pionki, Przytyk, Radzanów, Rzeczniów, Skarszew, Stara Błotnica, Stromiec, Wierzbica, Wolanów, Wyśmierzyce i Zakrzew oraz miast Pionki i Radom
 • Urząd Rejonowy w Szydłowcu dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec
 • Urząd Rejonowy w Zwoleniu dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Policzna, Przyłęk, Sienno, Solec n. Wisłą, Tczów i Zwoleń
 • Miasta[]

  Ludność 31.12.1998

  Gmina Gowarczów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie radomskim.Województwo siedleckie – jedno z 49 województw istniejących w okresie 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckim, łomżyńskim, białostockim od północy; z bialskopodlaskim od wschodu; z lubelskim i radomskim od południa i stołecznym warszawskim z zachodu. Na terenie województwa siedleckiego znajdowała się eksklawa województwa warszawskiego – wieś Zabieżki.
 • Radom coa basic4.svg Radom – 232 262
 • POL Pionki COA.svg Pionki – 21 958
 • POL Kozienice COA.svg Kozienice – 21 319
 • POL Grójec COA.svg Grójec – 14 802
 • POL Szydłowiec COA.svg Szydłowiec – 12 975
 • POL Warka COA.svg Warka – 11 407
 • POL Zwoleń COA.svg Zwoleń – 8 156
 • POL Białobrzegi COA.svg Białobrzegi – 7 627
 • POL Przysucha COA.svg Przysucha – 6 228
 • POL Lipsko COA.svg Lipsko – 6 016
 • POL Iłża COA.svg Iłża – 5 262
 • POL Skaryszew COA.svg Skaryszew – 4 237
 • POL Drzewica COA.svg Drzewica – 4 000
 • POL Nowe Miasto nad Pilicą COA.svg Nowe Miasto nad Pilicą – 3 878
 • POL Mogielnica COA.svg Mogielnica – 2 476
 • POL Wyśmierzyce COA.svg Wyśmierzyce – 1 000
 • Ludność w latach[]


  Janusz Michał Szlanta (ur. 16 października 1953 w Radomiu) – polski polityk i przedsiębiorca, wojewoda radomski (1993–1994), prezes Stoczni Gdynia (1997–2003).Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  Wojewodowie radomscy[]

 • -1981 Roman Maćkowski
 • 1981 Feliks Wojtkun (SD)
 • 1981-1990 płk Alojzy Wojciechowski
 • 1990-1992 Jan Rejczak (NSZZ „Solidarność”)
 • 1992-1994 Janusz Szlanta (UD)
 • 1994-1996 Zbigniew Kuźmiuk (PSL)
 • 1996-1997 Mirosław Szadkowski (PSL)
 • 1997-1998 Kazimierz Wlazło
 • Literatura[]

 • Sebastian Piątkowski, Radom – zarys dziejów miasta, Radom 2000, ISBN 83-914912-0-X.
 • Jarosław Swajdo, Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko-radomskim do 1975 roku, Kielce 2005, ISBN 83-88874-89-6.
 • Zobacz też[]

 • Polska reforma administracyjna (1975)
 • Podział administracyjny Polski 1975-1998
 • Polska reforma administracyjna (1999)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.Feliks Wojtkun (ur. 1 marca 1940 w Miednikach w województwie wileńskim, zm. 27 stycznia 2005 w Warszawie) – uczony polski, specjalista materiałoznawstwa, obróbki cieplnej i odlewnictwa, działacz państwowy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mogielnica – miasto polskie w woj. mazowieckim w południowej części powiatu grójeckiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa radomskiego. Miasto leży nad rzeką Mogielanką, w dolinie rzeki Pilicy. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mogielnica oraz parafii, należącej do dekanatu mogielnickiego, archidiecezji warszawskiej. Według danych z 31 grudnia 2010 Mogielnica liczyła 2384 mieszkańców.
  Kazimierz Wlazło (ur. 15 grudnia 1958 w Radomiu) – polski prawnik, radca prawny, były prezydent Radomia, ostatni wojewoda radomski.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Wyśmierzyce – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, położone w Dolinie Białobrzeskiej, na prawym brzegu Pilicy; siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wyśmierzyce. Były miastem duchownym.
  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.