• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo podlaskie  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]
  Przeczytaj także...
  Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.Okręg mariampolski (lit. Marijampolės apskritis) – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony w południowej części kraju przy granicy z Polską i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Stolicą okręgu jest miasto Mariampol. Polacy stanowią 2% ludności okręgu..
  Historia[]

  Województwo podlaskie, jakkolwiek w niewielkim stopniu pokrywało się z aktualnym obszarem, istniało pod tą nazwą także w latach 1513-1795 (Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)) i 1816-1837. Poniżej jednostki administracyjne istniejące dawniej na obszarze aktualnego województwa podlaskiego.

  Wiek XX[]

  Polska Rzeczpospolita Ludowa / III Rzeczpospolita

  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda Sławińskiego – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podlaskiego w gminach Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek, Michałowo.Rowelska Góra – wzniesienie o wysokości 298,1 m n.p.m. na Pojezierzu Suwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny. Wzniesienie znajduje się w północno-zachodniej części Pojezierza Wschodniosuwalskiego.
 • Województwo białostockie (1945–1998)
 • Województwo suwalskie (1975-1998)
 • Województwo łomżyńskie (1975-1998)
 • II wojna światowa

 • Bezirk Bialystok (1941-1945)
 • Obwód białostocki (BSRR) (1939-1945)
 • Obwód brzeski (BSRR) (1939-1945)
 • II Rzeczpospolita

 • Województwo białostockie (II Rzeczpospolita) (1919–1939)
 • Województwo poleskie (II Rzeczpospolita) (1921-1939)
 • I wojna światowa

 • Ober-Ost, Bialystok-Grodno District (1915-1919)
 • Wiek XIX[]

  Imperium rosyjskiego

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną 25 stycznia 1996 roku. Oferuje ona naukę na 3 letnich studiach dziennych lub 3,5 letnich studiach zaocznych. Obydwa warianty umożliwiają uzyskanie tytułu licencjata.
 • Gubernia grodzieńska (1796/1842-1915)
 • Obwód białostocki (Rosja) (1807-1842)
 • Królestwo Polskie (kongresowe)

 • Gubernia łomżyńska (1867–1915)
 • Gubernia suwalska (1867–1915)
 • Gubernia augustowska (1837-1866)
 • Województwo augustowskie (1816–1837)
 • Księstwo Warszawskie

 • Departament łomżyński (1807–1815)
 • Królestwo Prus

  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.
 • Prusy Nowowschodniedepartament białostocki (1795-1807)
 • Wiek XI – Wiek XVIII[]

  Korona Królestwa Polskiego

 • Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita) (1569–1795)
 • Wielkie Księstwo Litewskie

 • Województwo brzeskolitewskie (1566-1795)
 • Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita) (1513–1569)
 • Województwo nowogródzkie (1507-1795)
 • Województwo trockie (1413-1795)
 • Królestwo Polskie

 • Księstwo Mazowieckie
 • Księstwo Halicko-Wołyńskie

  Droga wojewódzka nr 681 (DW681) - droga wojewódzka o długości ok. 59 km łącząca DW678 w Roszkach-Wodźkach z DW690 w Ciechanowcu i przecinająca DK66 w Brańsku.Polesie (845) – kraina geograficzna i historyczna, leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy, oraz częściowo Polski i Rosji. Stanowi południowo-zachodnią część Niżu Wschodnioeuropejskiego.
 • Księstwo halicko-wołyńskie
 • Wiek X[]

 • Jaćwingowie
 • Ruś Kijowska
 • Przypisy

  1. Tabele demograficzne, stan z 30 czerwca 2014 r.
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-07-24. ISSN 1505-5507.
  3. geoportal.gov.pl. geoportal.gov.pl. [dostęp 2013-07-27].
  4. GUS. Rocznik demograficzny 2008, s. 545.
  5. (Art. 3.) Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603).
  6. (§9. Statut PUW w Białymstoku) Zarządzenie Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r., Nr 128, poz. 1437).
  7. Rocznik Statystyczny Województw 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015-01-12, s. 625. ISSN 1230-5820.
  8. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (wybrane tablice). , s. 58-59, 2012-01-24. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1230-5820. 
  9. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 108, poz. 1099).
  10. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec marca 2012 r.). Główny Urząd Statystyczny, 2012-04-26. [dostęp 2012-05-20].
  11. Ubóstwo w Polsce w 2011r. Główny Urząd Statystyczny, 2012-05-31. [dostęp 2012-06-08]. s. 15.
  12. Raport o stanie lasów w Polsce 2012. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2013, s. 78. ISSN 1641-3229.
  13. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2014-12-27].

  Linki zewnętrzne[]

 • Wrota Podlasia – Podlaski Portal Informacyjny – oficjalny portal Województwa Podlaskiego – prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Portal Ciekawe Podlasie – serwis popularyzacyjny na temat Podlasia, prezentujący fotografie i opisy wartościowych obiektów tego regionu
 • Województwo podlaskie w liczbach
 • Wysoczyzna Drohiczyńska (Wysoczyzna Drohicka) (843.38) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, w południowej części Niziny Północnopodlaskiej, w międzyrzeczu Nurca i środkowego Bugu. Graniczy od północny z niższą Równiną Bielską, od północnego zachodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką a od południa z Podlaskim Przełomem Bugu (Nizina Południowopodlaska). Na wschodzie region styka się z Białorusią.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do września 2008 w Supraślu) – niepubliczna szkoła wyższa, powstała w wyniku przekształcenia istniejącego Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w Supraślu w 2001 roku w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra (od 2005 r.). Do szkoły należy między innymi teren po warsztatach technikum włókienniczego (Zespołu Szkół Włókienniczych) na rogu ul. Mickiewicza i Miłosza w Białymstoku. Pierwszym rektorem uczelni do 2009 r. był prof. Krzysztof Sobolewski.
  Droga wojewódzka nr 658 (DW658) - droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca Kajankę (droga wojewódzka nr 693) z Kudliczami (droga wojewódzka nr 640) o długości 8,5 km.
  Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.
  Droga wojewódzka nr 687 – droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca Juszkowy Gród z Nowosadami o długości ok. 25 km.
  Procesy peryglacjalne to procesy wpływające na rzeźbę terenu na przedpolu lodowca. W zimnym klimacie peryglacjalnym jaki tam panuje do najważniejszych czynników rzeźbotwórczych należą wietrzenie mrozowe, soliflukcja, erozja eoliczna, deflacja.
  Droga wojewódzka nr 655 (DW655) - droga wojewódzka o długości 120 km, łączącą DK63 w m. Kąp kolo Giżycka z DW651 w Rutce-Tartak.
  Nizina Podlaska – nazwa dawniejsza, stosowana obecnie przez niektórych autorów szkolnych map i podręczników, krainy geograficznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, przeciętej wzdłuż Bugu fizycznogeograficzną granicą Europy Zachodniej i Wschodniej. Kraina ta niekiedy była łączona z Niziną Mazowiecką w Nizinę Mazowiecko-Podlaską.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.