• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo podlaskie  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Powiat białostocki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Białystok. Powiat białostocki zajmuje obszar 2 984,64 km², co czyni go największym powiatem w Polsce.Okręg mariampolski (lit. Marijampolės apskritis) – jeden z dziesięciu okręgów Litwy, położony w południowej części kraju przy granicy z Polską i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Stolicą okręgu jest miasto Mariampol. Polacy stanowią 2% ludności okręgu..
  Geografia[]
  Podlaskie mapa.png

  Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia województwa wynosiła 20 187,02 km², co stanowi 6,5% powierzchni Polski.

  Położenie administracyjne[]

  Województwo jest położone w północno-wschodniej Polsce i graniczy z:

 • Białorusią (z obwodami brzeskim i grodzieńskim) na długości 236,3 km na wschodzie
 • Litwą (z okręgami mariampolskim i olickim) na długości 100,3 km na północy
 • oraz z województwami:

 • lubelskim na długości 3,9 km na południu
 • mazowieckim na długości 345,7 km na zachodzie
 • warmińsko-mazurskim na długości 220,4 km na północy
 • Położenie fizycznogeograficzne[]

  Województwo podlaskie znajduje się na terenie Niziny Podlaskiej, Pojezierza Suwalskiego i Niziny Mazowieckiej. Krajobraz urozmaicony, ukształtowany na północy podczas zlodowacenia bałtyckiego, na pozostałym obszarze podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Najwyższe wzniesienia występują na północy, gdzie dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. Pojezierza: Zachodniosuwalskie, Wschodniosuwalskie, Ełckie oraz sandrowy pojezierny (Równina Augustowska); w środkowej i południowej części przeważają równiny peryglacjalne (wysoczyzny: Kolneńska, Białostocka, Wysokomazowiecka, Drohiczyńska, Wzgórza Sokólskie, Międzyrzecze Łomżyńskie, Równina Bielska), urozmaicone wcinającymi się w nie kotlinami i dolinami rzek, na zachodzie leży skraj sandrowej Równiny Kurpiowskiej.

  Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. prof. Witolda Sławińskiego – park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podlaskiego w gminach Janów, Sokółka, Knyszyn, Czarna Białostocka, Szudziałowo, Dobrzyniewo Kościelne, Wasilków, Supraśl, Krynki, Gródek, Michałowo.Rowelska Góra – wzniesienie o wysokości 298,1 m n.p.m. na Pojezierzu Suwalskim, położone w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Wiżajny. Wzniesienie znajduje się w północno-zachodniej części Pojezierza Wschodniosuwalskiego.

  Położenie historyczne[]

  Obszar województwa podlaskiego nie pokrywa się z Podlasiem. Tworzy je:

 • w 36% Podlasie
 • (większość powiatu białostockiego, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat moniecki, część powiatu siemiatyckiego, część powiatu sokólskiego, wschodnia część powiatu wysokomazowieckiego)

 • w 35% Pojaćwieska Suwalszczyzna
 • (powiat augustowski, północna część powiatu grajewskiego, część powiatu sokólskiego, powiat sejneński, powiat suwalski)

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną 25 stycznia 1996 roku. Oferuje ona naukę na 3 letnich studiach dziennych lub 3,5 letnich studiach zaocznych. Obydwa warianty umożliwiają uzyskanie tytułu licencjata.
 • w 20% Mazowsze: ziemia łomżyńska i ziemia wiska
 • (większość powiatu grajewskiego, powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat zambrowski, zachodnia część powiatu wysokomazowieckiego, zachodnia część powiatu białostockiego)

 • w 7% Polesie
 • (część powiatu siemiatyckiego)

 • w 1% Ruś Czarna
 • w 1% Mazury (mała część powiatu grajewskiego, głównie wsie znajdujące się na północ od Grajewa za rzeką Ełk położone wzdłuż granicy z województwem warmińsko-mazurskim).
 • Ponadto nie zawiera ono 42% Podlasia - części na południe od Bugu (są to ziemie od Węgrowa po Międzyrzec Podlaski).

  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.

  Topografia[]

  W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 237 km, to jest 2°07′50″. W wymiarze wschód-zachód rozpiętość województwa wynosi 170 km, co w mierze kątowej daje 2°32′29″.

  Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

 • północny: 54°24′37″ szer. geogr. Ngranica państwowa na jeziorze Dunajewo (powiat suwalski),
 • południowy: 52°16′47″ szer. geogr. N – nurt Bugu w pd. narożniku działki ewidencyjnej nr 1702 (powiat siemiatycki),
 • zachodni: 21°35′34″ dług. geogr. E – zach. narożnik działki ewidencyjnej nr 46/3 (powiat łomżyński),
 • wschodni: 24°08′03″ dług. geogr. E – słupek graniczny nr 1495 (powiat białostocki).
 • Najwyższym punktem jest wierzchołek Rowelskiej Góry – 298 m n.p.m.

  Droga wojewódzka nr 681 (DW681) - droga wojewódzka o długości ok. 59 km łącząca DW678 w Roszkach-Wodźkach z DW690 w Ciechanowcu i przecinająca DK66 w Brańsku.Polesie (845) – kraina geograficzna i historyczna, leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy, oraz częściowo Polski i Rosji. Stanowi południowo-zachodnią część Niżu Wschodnioeuropejskiego.

  Klimat[]

  Klimat w porównaniu z innymi regionami Polski jest bardziej surowy, a Suwałki, są nazywane „polskim biegunem zimna”. Jest on pod silnym wpływem mas powietrza kontynentalnego; średnia roczna temperatura powietrza poniżej 7 °C, w części północno-wschodniej poniżej 6,5 °C. Jest to jeden z chłodniejszych obszarów w kraju (zimy najchłodniejsze w Polsce, poza górami, o temp. poniżej 5,5 °C); amplitudy temperatur powyżej 23 °C, większe niż przeciętne w kraju. Opady wynoszą średnio 550 mm na południu województwa, do 700 na północy. Z warunków klimatycznych wynika długi okres zalegania pokrywy śnieżnej (ponad 3 miesiące) oraz skrócony okres wegetacyjny roślin 190-205 dni.

  Wysoczyzna Drohiczyńska (Wysoczyzna Drohicka) (843.38) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, w południowej części Niziny Północnopodlaskiej, w międzyrzeczu Nurca i środkowego Bugu. Graniczy od północny z niższą Równiną Bielską, od północnego zachodu z Wysoczyzną Wysokomazowiecką a od południa z Podlaskim Przełomem Bugu (Nizina Południowopodlaska). Na wschodzie region styka się z Białorusią.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.

  Podział administracyjny[]

  Województwo podlaskie jest podzielone na 14 powiatów oraz 3 miasta na prawach powiatu.

  Urbanizacja[]

  Białystok – fragment rynku z fontanną
  Suwałki – resursa obywatelska
  Łomża – panorama od strony Narwi
  Augustów – kamienica w rynku
  Bielsk Podlaski – ratusz
  Zambrów – park nad zalewem
  Grajewo – centrum miasta

  W województwie podlaskim jest 40 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców. Podkreślone zostały siedziby powiatów ziemskich, a wytłuszczone miasta na prawach powiatu.

  Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (do września 2008 w Supraślu) – niepubliczna szkoła wyższa, powstała w wyniku przekształcenia istniejącego Nauczycielskiego Kolegium Wychowania Fizycznego im. Zygmunta Szelesta w Supraślu w 2001 roku w Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra (od 2005 r.). Do szkoły należy między innymi teren po warsztatach technikum włókienniczego (Zespołu Szkół Włókienniczych) na rogu ul. Mickiewicza i Miłosza w Białymstoku. Pierwszym rektorem uczelni do 2009 r. był prof. Krzysztof Sobolewski.Droga wojewódzka nr 658 (DW658) - droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca Kajankę (droga wojewódzka nr 693) z Kudliczami (droga wojewódzka nr 640) o długości 8,5 km.

  Liczba ludności według stanu z dnia 30 czerwca 2014 r. Przy niektórych miastach podano więcej niż jedną krainę historyczną, gdyż nie ma ściśle określonych granic krain lub istnieją różne nazwy określające w przybliżeniu te same tereny.

   Zapoznaj się również z: Miasta w Polsce (statystyki).


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.
  Droga wojewódzka nr 687 – droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca Juszkowy Gród z Nowosadami o długości ok. 25 km.
  Procesy peryglacjalne to procesy wpływające na rzeźbę terenu na przedpolu lodowca. W zimnym klimacie peryglacjalnym jaki tam panuje do najważniejszych czynników rzeźbotwórczych należą wietrzenie mrozowe, soliflukcja, erozja eoliczna, deflacja.
  Droga wojewódzka nr 655 (DW655) - droga wojewódzka o długości 120 km, łączącą DK63 w m. Kąp kolo Giżycka z DW651 w Rutce-Tartak.
  Nizina Podlaska – nazwa dawniejsza, stosowana obecnie przez niektórych autorów szkolnych map i podręczników, krainy geograficznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce, przeciętej wzdłuż Bugu fizycznogeograficzną granicą Europy Zachodniej i Wschodniej. Kraina ta niekiedy była łączona z Niziną Mazowiecką w Nizinę Mazowiecko-Podlaską.
  Łoś euroazjatycki (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Gospodarka Polski – jest gospodarką mieszaną. W dużym stopniu przeszła transformację z centralnie kierowanej (socjalistycznej) w gospodarkę rynkową (kapitalistyczną) po decyzjach gospodarczych w 1988 roku i zmianach politycznych, które miały miejsce rok później. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i nowe liberalne prawo do zakładania przedsiębiorstw ruszyło budowę prywatnego sektora gospodarki, który jest głównym motorem gospodarczym w Polsce. Restrukturyzacja i prywatyzacja poszczególnych sektorów gospodarki odbywa się w wolnym tempie, mimo tego realizowane są zagraniczne inwestycje w energię i stal.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.