• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo podkarpackie  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.13. edycja Pucharu Polski w hokeju na lodzie - była rozgrywana w dniach od 27 sierpnia do 29 grudnia 2010 roku. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 13 zespołów (11 w turnieju głównym oraz 2 w turnieju barażowym). Z turnieju wycofała się drużyna KTH Krynica
  Ochrona środowiska[]
  Panorama Bieszczadów Wysokich z Rozsypańca

  Parki narodowe[]

 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • część Magurskiego Parku Narodowego
 • Parki krajobrazowe[]

 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
 • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy
 • Jaśliski Park Krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych
 • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
 • część Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
 • część Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie
 • część Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
 • część Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej
 • Obszary Natura 2000[]

  Obszary specjalnej ochrony ptaków:

  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Dąbrowa koło Zaklikowa - specjalny obszar ochrony siedlisk położony na Wzniesieniach Urzędowskich w pobliżu wsi Dąbrowa koło Zaklikowa, o powierzchni 5 ha.
 • Pogórze Przemyskie
 • Beskid Niski
 • Góry Słonne
 • Puszcza Sandomierska
 • Bieszczady
 • Obszary specjalnej ochrony siedlisk:

 • Kołacznia
 • Rzeka San
 • Fort Salis Soglio
 • Jasiołka
 • Ostoja Przemyska
 • Góry Słonne
 • Ostoja Jaśliska
 • Łysa Góra
 • Rymanów
 • Horyniec
 • Trzciana
 • Dąbrowa koło Zaklikowa
 • Dolina Dolnego Sanu (obszar Natura 2000)
 • Dorzecze Górnego Sanu
 • Klonówka
 • Las nad Braciejową
 • Łukawiec
 • Nad Husowem
 • Moczary
 • Ostoja Czarnorzecka
 • Patria nad Odrzechową
 • Wisłok Środkowy z dopływami
 • Golesz
 • Jaćmierz
 • Józefów – Wola Dębowiecka
 • Kościół w Dydni
 • Kościół w Nowosielcach
 • Kościół w Równem
 • Kościół w Skalniku
 • Ladzin
 • Las Hrabeński
 • Las Niegłowicki
 • Łąki nad Młynówką
 • Łąki w Komborni
 • Mrowle Łąki
 • Osuwiska w Lipowicy
 • Sanisko w Bykowcach
 • Lasy Leżajskie
 • Bory Bagienne nad Bukową
 • Starodub w Pełkiniach
 • Łąki nad Wojkówką
 • Dolna Wisłoka z Dopływami
 • Lasy Sieniawskie
 • Rezerwaty przyrody[]

  Według stanu na dzień 1 stycznia 2005 roku w województwie jest 94 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 10733,10 ha, czyli 0,6% powierzchni województwa.

  Pałac Tarnowskich, właśc. Zamek Tarnowskich w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega), Zamek Dzikowski – XV-wieczny zespół zamkowy głównej linii rodziny magnackiej Tarnowskich.Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (NKJO) rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Organem prowadzącym NKJO jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór pedagogiczny Minister Edukacji Narodowej i Sportu.Nauka w NKJO odbywa się w dwóch specjalnościach:

  Podział rezerwatów według typu:

 • 40 leśnych
 • 25 florystycznych
 • 6 torfowiskowych
 • 3 faunistycznych
 • 13 krajobrazowych
 • 6 geologicznych
 • 1 faunistyczny, wodny
 •  Zobacz więcej w artykule Rezerwaty przyrody w Polsce, w sekcji województwo podkarpackie.

  Religia[]

  Gotyckie prezbiterium katedry w Przemyślu

  Większość mieszkańców województwa podkarpackiego należy do Kościoła rzymskokatolickiego. Na terenie województwa znajdują się części: metropolia lubelska, metropolia krakowska oraz metropolia przemyska w której skład wchodzi: archidiecezja przemyska w całości oraz dwie diecezje w częściach: diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska. Działa również Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, Kościół Polskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościoły protestanckie oraz Świadkowie Jehowy.

  Boguchwała – miasto w Polsce położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Wisłokiem, graniczące bezpośrednio z Rzeszowem przy trasie międzynarodowej E371.Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.

  Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się ważne sanktuaria katolickie: Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Pacławskiej, Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku, Sanktuarium MB Miłosierdzia w Starej Wsi, Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu, Sanktuarium Świętego Jana w Dukli.

  Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 r.Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu − monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem.

  W Miejscu Piastowym położony jest dom macierzysty Zgromadzeń Świętego Michała Archanioła (michalitów i michalitek), zaś w Starej Wsi koło Brzozowa dom generalny służebniczek starowiejskich.

  Produkty tradycyjne[]

  Na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się 173 produktów z województwa podkarpackiego (21 grudzień 2014) najwięcej w Polsce:

   Osobny artykuł: Kuchnia podkarpacka.
  Stalowa Wola Rozwadów – stacja kolejowa w Stalowej Woli, w dzielnicy Rozwadów, w województwie podkarpackim, w Polsce. Jest ważnym węzłem kolejowym i największą oraz odprawiającą największą liczbę pasażerów stacją w mieście. Na terenie stacji, oprócz budynku stacyjnego i peronów, mieszczą się dwie lokomotywownie (obie nieczynne), cztery nastawnie o oznaczeniu "Ro", z których trzy są czynne, nieużywany skład węgla, budynek PKP Energetyka oraz zespół bocznic (w tym jedna odchodząca do Huty Stalowa Wola). W Rozwadowie istnieje 5 torów pasażerskich. Dodatkowo od strony Stalowej Woli Południe znajduje się jeszcze jeden tor pasażerski, oznaczony jako 1a, zakończony kozłem oporowym. Bezpośrednio na północ od stacji znajduje się stacja towarowa Stalowa Wola Rozwadów Towarowa. Na wylocie w kierunku Lipy/Kraśnika wzdłuż torów stoją niewykorzystane słupy trakcyjne.Starodub w Pełkiniach – specjalny obszar ochrony siedlisk położony pomiędzy miejscowościami Chałupki, Jagiełła, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Ujezna i Rozbórz, obejmujący zwarty kompleks łąk o powierzchni 574,8 ha.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
  Organy znajdujące się w Bazylice Zwiastowania NMP oo. bernardynów w Leżajsku należą do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.
  Stal Mielec S.A. − polski kobiecy klub piłki siatkowej z Mielca. W sezonie 2012/2013 drużyna seniorek będzie rywalizowała w I lidze piłki siatkowej kobiet.
  Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.171 sek.