• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo podkarpackie  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.13. edycja Pucharu Polski w hokeju na lodzie - była rozgrywana w dniach od 27 sierpnia do 29 grudnia 2010 roku. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 13 zespołów (11 w turnieju głównym oraz 2 w turnieju barażowym). Z turnieju wycofała się drużyna KTH Krynica
  Gospodarka[]
  Black Hawk – średni wielozadaniowy amerykański śmigłowiec transportowy produkowany w PZL Mielec
  Haubicoarmata Krab produkowana w Hucie Stalowa Wola
  Wyrzutnia WR-40 Langusta produkowana w Hucie Stalowa Wola
  Leopard 6 Litre Roadster – luksusowy samochód sportowy produkowany przez Leopard Automobile AB w Mielcu
  Autosan – marka autobusów produkowanych w Sanoku

  W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. podkarpackiego wynosił 62,4 mld zł, co stanowiło 3,9% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 29,3 tys. zł (70,0% średniej krajowej), co plasowało podkarpackie na ostatnim miejscu względem innych województw.

  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Dąbrowa koło Zaklikowa - specjalny obszar ochrony siedlisk położony na Wzniesieniach Urzędowskich w pobliżu wsi Dąbrowa koło Zaklikowa, o powierzchni 5 ha.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. podkarpackiego w 3. kwartale 2011 r. wynosiło 3074,48 zł, co lokowało je na 15. miejscu względem wszystkich województw.

  W końcu marca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 153,2 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 16,3% do aktywnych zawodowo.

  W 2012 r. 7,0% mieszkańców w gospodarstwach domowych woj. podkarpackiego miało wydatki poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. znajdowało się poniżej minimum egzystencji).

  Pałac Tarnowskich, właśc. Zamek Tarnowskich w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega), Zamek Dzikowski – XV-wieczny zespół zamkowy głównej linii rodziny magnackiej Tarnowskich.Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (NKJO) rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Organem prowadzącym NKJO jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór pedagogiczny Minister Edukacji Narodowej i Sportu.Nauka w NKJO odbywa się w dwóch specjalnościach:

  W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. podkarpackim wynosiła 30,8 mld zł, co stanowiło 3,1% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w podkarpackim wynosiła 5,6 mld zł, co stanowiło 3,5% tej sprzedaży Polski.

  Podkarpackie gospodarstwa rolne są jednak bardzo rozdrobnione, co bardzo negatywnie wpływa na ich rentowność i rzadko kiedy jest jedynym źródłem utrzymania rodziny.

  Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego – Dolina Lotnicza. Cechuje go duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Centrum Doliny Lotniczej znajduje się w stolicy regionu Rzeszowie, a głównymi ośrodkami Doliny Lotniczej obok Rzeszowa są największe przemysłowe miasta województwa: Mielec, Krosno, Dębica, Stalowa Wola oraz Sędziszów Małopolski oraz miasta spoza regionu Bielsko-Biała i Świdnik. W większości z tych miast funkcjonują porty lotnicze Rzeszów: RZE, Świdnik LUZ oraz czynne cywilne lotniska sportowe: lotnisko Bielsko-Biała Aleksandrowice, Lotnisko Krosno, lotnisko Mielec, Lotnisko Stalowa Wola-Turbia.

  Boguchwała – miasto w Polsce położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Wisłokiem, graniczące bezpośrednio z Rzeszowem przy trasie międzynarodowej E371.Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.

  Surowcami kopalnymi są siarka, ropa naftowa oraz gaz ziemny. Surowce mineralne są wydobywane głównie w górzystej, południowej części województwa: piaskowce, wapienie, gipsy (w tym gips alabastrowy), glinki ceramiczne, piaski (w tym piaski szklarskie) i żwiry, a także torf, wody mineralne i geotermalne. Swoją siedzibę mają tutaj największe polskie koncerny naftowo – gazowe: PGNiG Technologie w Krośnie oraz jeden z trzech polskich oddziałów PGNiG w Sanoku. W okolicach Rzeszowa oraz Sanoka znajdują się największe w Polsce podziemne magazyny gazu ziemnego w Brzeźnicy, Husowie, Strachocinie oraz Swarzowie. Ze względu na duże złoża ropy naftowej zlokalizowano tutaj trzy rafinerie w Jaśle, Jedliczu oraz Gorlicach.

  Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 r.Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu − monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem.

  Specjalne strefy ekonomiczne:

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan
 • Parki przemysłowe i technologiczne:

 • Mielecki Park Przemysłowy
 • Park Przemysłowy „Stare-Miasto Park”
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
 • Transport[]

  Transport drogowy[]

 • Gęstość dróg krajowych w regionie wynosi 4,2 km/100 km²,
 • Gęstość dróg wojewódzkich w regionie wynosi 8,8 km/100 km²,
 • Gęstość dróg powiatowych w regionie wynosi 36,0 km/100 km²,
 • Gęstość dróg gminnych w regionie wynosi 30,6 km/100 km².
 • Autostrady:

  Stalowa Wola Rozwadów – stacja kolejowa w Stalowej Woli, w dzielnicy Rozwadów, w województwie podkarpackim, w Polsce. Jest ważnym węzłem kolejowym i największą oraz odprawiającą największą liczbę pasażerów stacją w mieście. Na terenie stacji, oprócz budynku stacyjnego i peronów, mieszczą się dwie lokomotywownie (obie nieczynne), cztery nastawnie o oznaczeniu "Ro", z których trzy są czynne, nieużywany skład węgla, budynek PKP Energetyka oraz zespół bocznic (w tym jedna odchodząca do Huty Stalowa Wola). W Rozwadowie istnieje 5 torów pasażerskich. Dodatkowo od strony Stalowej Woli Południe znajduje się jeszcze jeden tor pasażerski, oznaczony jako 1a, zakończony kozłem oporowym. Bezpośrednio na północ od stacji znajduje się stacja towarowa Stalowa Wola Rozwadów Towarowa. Na wylocie w kierunku Lipy/Kraśnika wzdłuż torów stoją niewykorzystane słupy trakcyjne.Starodub w Pełkiniach – specjalny obszar ochrony siedlisk położony pomiędzy miejscowościami Chałupki, Jagiełła, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Ujezna i Rozbórz, obejmujący zwarty kompleks łąk o powierzchni 574,8 ha.
 • A4E40 Autostrada A4
 • Drogi ekspresowe:

 • S19 Droga ekspresowa S19 (na północ i południe od Rzeszowa dalej budowana)
 • S74 Droga ekspresowa S74 (planowana)
 • Drogi krajowe

 • 94 Droga krajowa nr 94
 • 9E371 Droga krajowa nr 9
 • 19E371 Droga krajowa nr 19
 • 28 Droga krajowa nr 28
 • 73 Droga krajowa nr 73
 • 77 Droga krajowa nr 77
 • 84 Droga krajowa nr 84
 • Transport kolejowy[]

  Rzeszów Główny – widok z kładki na budynek dworca
 • linia kolejowa nr 25 – linia kolejowa Łódź KaliskaDębica
 • linia kolejowa nr 66 – linia kolejowa Zwierzyniec TowarowyStalowa Wola Południe
 • linia kolejowa nr 68 – linia kolejowa LublinPrzeworsk
 • linia kolejowa nr 70 – linia kolejowa WłoszczowiceChmielów koło Tarnobrzega
 • linia kolejowa nr 71 – linia kolejowa OciceRzeszów
 • linia kolejowa nr 74 – linia kolejowa SobówStalowa Wola Rozwadów
 • linia kolejowa nr 78 – linia kolejowa SandomierzGrębów
 • linia kolejowa nr 91 – linia kolejowa KrakówMedyka
 • linia kolejowa nr 101 – linia kolejowa MuninaHrebenne
 • linia kolejowa nr 102 – linia kolejowa Przemyśl GłównyMalhowice
 • linia kolejowa nr 106 – linia kolejowa RzeszówJasło
 • linia kolejowa nr 107 – linia kolejowa Nowy ZagórzŁupków
 • linia kolejowa nr 108 – linia kolejowa StróżeKrościenko
 • Tabor kolejowy[]

  Województwo podkarpackie jest właścicielem 17 pojazdów zakupionych przez Urząd Marszałkowski

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.

  Podkarpacki oddział Przewozów Regionalnych poza taborem będącym własnością UM korzysta z zespołów EN57 i EN71 wyprodukowanych przez Pafawag.

  Koleje wąskotorowe[]

 • Bieszczadzka Kolejka Leśna
 • Przeworska Kolej Dojazdowa
 • Transport lotniczy[]

  Nowy terminal pasażerski Rzeszów-Jasionka
 • Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (międzynarodowy)
 • Lotnisko Krosno
 • Lotnisko Mielec
 • Lotnisko Stalowa Wola-Turbia
 • Lotnisko Stara Wieś
 • Lądowisko Sanok-Baza
 • Lądowisko Sanok-Szpital
 • Szybowisko Bezmiechowa Górna
 • Szybowisko Weremień
 • Przejścia graniczne[]

  Drogowe:

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
 • Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec
 • Przejście graniczne Budomierz–Hruszów
 • Przejście graniczne Krościenko-Smolnica
 • Przejście graniczne Medyka-Szeginie
 • Kolejowe:

 • Przejście graniczne Krościenko-Chyrów
 • Przejście graniczne Przemyśl-Mościska
 • Przejście graniczne Werchrata-Rawa Ruska
 • Lotnicze przejścia graniczne:

 • Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
 • Kultura[]

  Instytucje kultury samorządu województwa:

  Organy znajdujące się w Bazylice Zwiastowania NMP oo. bernardynów w Leżajsku należą do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.Stal Mielec S.A. − polski kobiecy klub piłki siatkowej z Mielca. W sezonie 2012/2013 drużyna seniorek będzie rywalizowała w I lidze piłki siatkowej kobiet.
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
 • Centrum Kulturalne w Przemyślu,
 • Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
 • Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
 • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
 • Muzeum – Zamek w Łańcucie,
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 • Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie,
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
 • Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.Klub Sportowy Czuwaj – klub sportowy z siedzibą w Przemyślu. W przeszłości klub wielosekcyjny, obecnie posiada tylko sekcję piłki nożnej.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (ang.: Rzeszów International Airport, kod IATA: RZE, kod ICAO: EPRZ) – międzynarodowy port lotniczy położony 10 km od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka. W 2012 lotnisko obsłużyło 562 000 pasażerów, co dało mu 7. miejsce w Polsce pod względem ilości pasażerów. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce posiada drugą co do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach 3 200 x 45 m. Pole wzlotów oraz lotnisko w Jasionce powstało w roku 1941 tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej.
  Zbigniew Sieczkoś (ur. 4 listopada 1949 w Stalowej Woli) – polski polityk, prawnik, związkowiec, były wojewoda rzeszowski i podkarpacki.
  Bogdan Józef Rzońca (ur. 1 lutego 1961 w Zarzeczu) – polski polityk, samorządowiec, były marszałek województwa podkarpackiego, poseł na Sejm VII kadencji.
  Powiat mielecki - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mielec.
  Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.
  Jasiołka - specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący 30-kilometrowy odcinek rzeki Jasiołki między Tylawą a Jedliczem oraz dolny odcinek Panny. Tak ujęty obszar zajmuje powierzchnię 686,7 ha.
  Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.164 sek.