• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo podkarpackie  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Powiat lubaczowski (w latach 1918-1922 na tym obszarze istniał powiat cieszanowski) – powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat położony jest w wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski. Jego siedzibą jest miasto Lubaczów. Powierzchnia powiatu stanowi 7,3% powierzchni województwa.13. edycja Pucharu Polski w hokeju na lodzie - była rozgrywana w dniach od 27 sierpnia do 29 grudnia 2010 roku. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 13 zespołów (11 w turnieju głównym oraz 2 w turnieju barażowym). Z turnieju wycofała się drużyna KTH Krynica
  Podregiony statystyczne[]

  Województwo podkarpackie składa się z 4 podregionów statystycznych (GUS) – zgodnych ze standardem NUTS Unii Europejskiej:

 • podregion krośnieński (kod 323) obejmuje 1 miasto na prawach powiatu i 6 powiatów: Krosno, powiat krośnieński, powiat sanocki, powiat jasielski, powiat brzozowski, powiat leski oraz powiat bieszczadzki
 • podregion przemyski (kod 324) obejmuje 1 miasto na prawach powiatu i 4 powiaty: Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski oraz powiat lubaczowski
 • podregion rzeszowski (kod 325) obejmuje 1 miasto na prawach powiatu i 5 powiatów: Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat łańcucki, powiat ropczycko-sędziszowski, powiat kolbuszowski oraz powiat strzyżowski
 • podregion tarnobrzeski (kod 326) obejmuje 1 miasto na prawach powiatu obejmuje i 6 powiatów: Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski, powiat stalowowolski, powiat mielecki, powiat dębicki, powiat leżajski oraz powiat niżański
 • Demografia[]

  Obszar województwa zamieszkuje 2 128 483 mieszkańców (dane z 30 czerwca 2014 r.) w 46 miastach, 2164 miejscowościach wiejskich tworzących 1530 sołectw, 160 gmin (stan na 1 stycznia 2011), 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu.

  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – wyższa szkoła akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu.Dąbrowa koło Zaklikowa - specjalny obszar ochrony siedlisk położony na Wzniesieniach Urzędowskich w pobliżu wsi Dąbrowa koło Zaklikowa, o powierzchni 5 ha.

  Dane GUS z 30 czerwca 2014

  Według ostatnich danych GUS-u średnia życia w województwie jest najwyższą w Polsce i wynosi odpowiednio: mężczyźni 73 lata (Polska 71), kobiety 81 lat (Polska 80). Na długowieczność mieszkańców regionu decydujący wpływ mają: czyste środowisko, zdrowy styl życia oraz niski poziom stresu. Województwo podkarpackie jest jednym z pięciu polskich województw obok małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego w którym systematycznie, stale wzrasta liczba ludności.

  Pałac Tarnowskich, właśc. Zamek Tarnowskich w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega), Zamek Dzikowski – XV-wieczny zespół zamkowy głównej linii rodziny magnackiej Tarnowskich.Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (NKJO) rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Organem prowadzącym NKJO jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór pedagogiczny Minister Edukacji Narodowej i Sportu.Nauka w NKJO odbywa się w dwóch specjalnościach:
 • Piramida wieku mieszkańców W. podkarpackiego w 2014 roku.
  Piramida wieku Podkarpackie.png
 • Urbanizacja[]

  W województwie podkarpackim jest 51 miast, w tym 4 miasta na prawach powiatów. Miasta zostały uszeregowane według liczby mieszkańców (faktycznego miejsca zamieszkania), na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30 czerwca 2014.Wskaźnik urbanizacji wynosi 41,4% jest to najniższy w Polsce (2014 r.)

  Boguchwała – miasto w Polsce położone w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Boguchwała, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Wisłokiem, graniczące bezpośrednio z Rzeszowem przy trasie międzynarodowej E371.Ropczyce (ji. ראָפּשיץ) – miasto w zachodniej części województwa podkarpackiego, siedziba powiatu ropczycko-sędziszowskiego i miejsko-wiejskiej gminy Ropczyce. Położone jest na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką.
  Fort XV „Borek” Twierdzy Przemyśl
  Tarnobrzeg z Pałacem Tarnowskich
  Krosno panorama – Parva Cracovia „Mały Kraków”
  Ratusz w Jarosławiu
  Część zachodnia Rynku w Sanoku

  Dane miast województwa podkarpackiego na dzień 31.12.2014

   Zapoznaj się również z: Miasta w Polsce (statystyki).

  Administracja i polityka[]

  Urząd Wojewódzki w Rzeszowie (popularnie zwany Łubianką)

  Samorząd wojewódzki[]

  Organem stanowiącym jest Sejmik Województwa Podkarpackiego, składający się z 33 radnych. Siedzibą sejmiku województwa jest Rzeszów. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest Zarząd Województwa Podkarpackiego, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem.

  Bieszczadzki Park Narodowy – jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 r.Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu − monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem.

  Podział klubów w Sejmiku Województwa Podkarpackiego (stan na 28 listopad 2014 r.):

 • Prawo i Sprawiedliwość – 19 radnych
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 9 radnych
 • Platforma Obywatelska – 5 radnych
 • Marszałkowie województwa:

 • od 1999 do 2002 Bogdan Rzońca (AWS)
 • od 2002 do 2006 Leszek Deptuła (PSL)
 • od 2006 do 2010 Zygmunt Cholewiński (PiS)
 • od 2010 do 2013 Mirosław Karapyta (PSL)
 • od 2013 Władysław Ortyl (PiS)
 • Administracja rządowa[]

  Organem administracji rządowej jest Wojewoda Podkarpacki, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Rzeszów. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 15. W ramach urzędu działają także 3 delegatury: w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

  Stalowa Wola Rozwadów – stacja kolejowa w Stalowej Woli, w dzielnicy Rozwadów, w województwie podkarpackim, w Polsce. Jest ważnym węzłem kolejowym i największą oraz odprawiającą największą liczbę pasażerów stacją w mieście. Na terenie stacji, oprócz budynku stacyjnego i peronów, mieszczą się dwie lokomotywownie (obie nieczynne), cztery nastawnie o oznaczeniu "Ro", z których trzy są czynne, nieużywany skład węgla, budynek PKP Energetyka oraz zespół bocznic (w tym jedna odchodząca do Huty Stalowa Wola). W Rozwadowie istnieje 5 torów pasażerskich. Dodatkowo od strony Stalowej Woli Południe znajduje się jeszcze jeden tor pasażerski, oznaczony jako 1a, zakończony kozłem oporowym. Bezpośrednio na północ od stacji znajduje się stacja towarowa Stalowa Wola Rozwadów Towarowa. Na wylocie w kierunku Lipy/Kraśnika wzdłuż torów stoją niewykorzystane słupy trakcyjne.Starodub w Pełkiniach – specjalny obszar ochrony siedlisk położony pomiędzy miejscowościami Chałupki, Jagiełła, Wólka Pełkińska, Pełkinie, Ujezna i Rozbórz, obejmujący zwarty kompleks łąk o powierzchni 574,8 ha.

  Delegatury urzędu wojewódzkiego obejmują swoim zasięgiem działania:

 • delegatura w Krośnie powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki i miasto Krosno;
 • delegatura w Przemyślu powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski i miasto Przemyśl;
 • delegatura w Tarnobrzegu powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg.
 • Wojewodowie

  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.
 • od 1 stycznia 1999 do 20 października 2001 Zbigniew Sieczkoś (AWS)
 • od 20 października 2001 do 3 marca 2003 Zdzisław Siewierski (SLD)
 • od 3 marca 2003 do 30 listopada 2005 Jan Kurp (SLD)
 • od 30 listopada 2005 do 29 listopada 2007 Ewa Draus (PiS)
 • od 29 listopada 2007 do 30 listopada 2010 Mirosław Karapyta (PSL)
 • od 2 grudnia 2010 do 25 października 2011 Małgorzata Chomycz-Śmigielska (PO)
 • od 12 grudnia 2011 do 8 grudnia Małgorzata Chomycz-Śmigielska (PO)
 • od 8 grudnia 2015 Ewa Leniart (PiS)
 • Wicewojewodowie

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.
 • od 19 stycznia 2011 do 14 lutego 2012 Andrzej Reguła (PSL)
 • od 14 lutego 2012 do 1 grudnia 2014 Alicja Wosik (PSL)
 • od 12 stycznia 2015 do 8 grudnia 2015 Grażyna Borek (PSL)
 • od 17 grudnia 2015 - Witold Lechowski
 • Okręgi wyborcze[]

  Okręg wyborczy nr 22 do Sejmu RP (stan na 27 października 2015)

 • Prawo i SprawiedliwośćMarek Kuchciński, Bogdan Rzońca, Stanisław Piotrowicz, Piotr Babinetz, Anna Schmidt-Rodziewicz, Piotr Uruski, Andrzej Matusiewicz
 • Platforma ObywatelskaMarek Rząsa, Joanna Frydrych
 • KWW „Kukiz’15”Wojciech Bakun
 • Polskie Stronnictwo LudoweMieczysław Kasprzak
 • Okręg wyborczy nr 23 do Sejmu RP (stan na 27 października 2015)

  Organy znajdujące się w Bazylice Zwiastowania NMP oo. bernardynów w Leżajsku należą do najcenniejszych zabytków tego typu nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.Stal Mielec S.A. − polski kobiecy klub piłki siatkowej z Mielca. W sezonie 2012/2013 drużyna seniorek będzie rywalizowała w I lidze piłki siatkowej kobiet.
 • Prawo i SprawiedliwośćJózefa Hrynkiewicz, Kazimierz Moskal, Andrzej Szlachta, Kazimierz Gołojuch, Zbigniew Chmielowiec, Jan Warzecha, Wojciech Buczak, Rafał Weber, Jerzy Paul, Mieczysław Miazga, Halina Szydełko, Krystyna Wróblewska
 • Platforma ObywatelskaKrystyna Skowrońska, Zdzisław Gawlik
 • KWW „Kukiz’15”Przemysław Masłowski
 • Okręg wyborczy nr 54 do Senatu RP (stan na 27 października 2015)

  Powiat gorlicki - powiat w województwie małopolskim w Polsce, utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gorlice.Klub Sportowy Czuwaj – klub sportowy z siedzibą w Przemyślu. W przeszłości klub wielosekcyjny, obecnie posiada tylko sekcję piłki nożnej.
 • Janina Sagatowska (PiS)
 • Okręg wyborczy nr 55 do Senatu RP (stan na 27 października 2015)

 • Zdzisław Pupa (PiS)
 • Okręg wyborczy nr 56 do Senatu RP (stan na 27 października 2015)

 • Aleksander Bobko (PiS)
 • Okręg wyborczy nr 57 do Senatu RP (stan na 27 października 2015)

 • Alicja Maria Zając (PiS)
 • Okręg wyborczy nr 58 do Senatu RP (stan na 27 października 2015)

  Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (ang.: Rzeszów International Airport, kod IATA: RZE, kod ICAO: EPRZ) – międzynarodowy port lotniczy położony 10 km od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka. W 2012 lotnisko obsłużyło 562 000 pasażerów, co dało mu 7. miejsce w Polsce pod względem ilości pasażerów. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce posiada drugą co do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach 3 200 x 45 m. Pole wzlotów oraz lotnisko w Jasionce powstało w roku 1941 tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej.Zbigniew Sieczkoś (ur. 4 listopada 1949 w Stalowej Woli) – polski polityk, prawnik, związkowiec, były wojewoda rzeszowski i podkarpacki.
 • Mieczysław Golba (PiS)
 • Okręg wyborczy nr 9 do Parlamentu Europejskiego w Polsce (stan na 25 maja 2014)

 • Stanisław Ożóg (PiS)
 • Tomasz Poręba (PiS)
 • Elżbieta Łukacijewska (PO)


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bogdan Józef Rzońca (ur. 1 lutego 1961 w Zarzeczu) – polski polityk, samorządowiec, były marszałek województwa podkarpackiego, poseł na Sejm VII kadencji.
  Powiat mielecki - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mielec.
  Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.
  Jasiołka - specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący 30-kilometrowy odcinek rzeki Jasiołki między Tylawą a Jedliczem oraz dolny odcinek Panny. Tak ujęty obszar zajmuje powierzchnię 686,7 ha.
  Mielec – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Miasto położone w dolinie Wisłoki, w Kotlinie Sandomierskiej, historycznie znajdujące się w Małopolsce. Miasto liczy 61 238 mieszkańców i ma powierzchnię 46,89 km² (stan na 31 marca 2013 r.). Jest członkiem Związku Miast Polskich.
  Archikatedra Przemyska – główna świątynia Archidiecezji Przemyskiej, znajdująca się w Przemyślu przy placu Katedralnym.
  Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (513.67) - mezoregion erozyjno-denudacyjno - geograficzny w południowo-wschodniej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.178 sek.