• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Województwo środkowopolskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.

  Województwo środkowopolskie (lub wschodniowielkopolskie) – projekt województwa w środkowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu górnej i środkowej Warty, w historycznych granicach Kaliskiego (wschodniej Wielkopolski); projekt powstał w 1998 i został ponownie przedstawiony w 2005.

  Gmina Dziadowa Kłoda – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kaliskim.Powiat koźmiński – powiat istniejący w latach 1887–1932 na terenie obecnego województwa wielkopolskiego. Jego ośrodkiem administracyjnym był Koźmin (obecnie Koźmin Wielkopolski).

  Nowe województwo obejmowałoby od 13 do 15 powiatów i dwa miasta na prawach powiatu, jego obszar pokrywałby się częściowo z obszarem istniejących w latach 1975–1998 województw: kaliskiego, konińskiego i sieradzkiego. Na obszarze województwa znalazłaby się aglomeracja kalisko-ostrowska oraz Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy i Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego.

  Powiat ostrzeszowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrzeszów.Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.

  Postulat utworzenia nowego województwa wysunęło w 2005 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Środkowopolskiego. Projekt nowego województwa jest w ogólnym zarysie tożsamy z projektem województwa kaliskiego z 1919, uchwalonym na Zjeździe Przedstawicieli Miast Ziemi Kaliskiej; projekt przewidywał, że nowe województwo obejmie ówczesne powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, koniński, kolski, koźmiński, krotoszyński, odolanowski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, sieradzki, słupecki, turecki i wieluński, i został wcześniej poparty i przyjęty przez wszystkie rady miast i rady powiatów.

  Powiat wieluński – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wieluń.Powiat odolanowski – powiat istniejący w latach 1793–1932 z siedzibą do 1815 w Odolanowie, po 1815 przeniesiono ją do Ostrowa Wielkopolskiego.


  Spis treści

 • 1 Opinie
 • 2 Geografia
 • 2.1 Położenie
 • 2.2 Terytorium
 • 3 Zobacz też
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nizina Południowowielkopolska (318.1-2) – makroregion w środkowo zachodniej Polsce, zachodnia część Nizin Środkowopolskich położona w dorzeczu środkowej Warty, nizina denudacyjna przecięta pradolinami Warty utworzonymi przez lądolód skandynawski , Prosny i Neru; największym miastem jest Kalisz.
  Województwo środkowopomorskie – nazwa projektu województwa w Polsce, w podobnych granicach do województwa koszalińskiego z lat 1950–1975. Projekt zakładał utworzenie województwa z siedzibą wojewody w Koszalinie, a sejmiku województwa w Słupsku.
  17. województwo – określenie hipotetycznego kolejnego województwa Polski, związane z propozycjami utworzenia nowego województwa z terenów 16 już istniejących.
  Województwo staropolskie było projektowanym województwem w czasie prac nad tworzeniem nowego podziału administracyjnego Polski pod koniec lat 90. Miało obejmować tereny dawnego województwa kieleckiego, częstochowskiego i fragmenty innych województw.
  Powiat pleszewski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pleszew.
  Powiat krotoszyński - powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Krotoszyn.
  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.