• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

  Przeczytaj także...
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu - jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.
  Powódź tysiąclecia – potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także górnej Wisły i Łaby.

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu jest instytucją kultury, finansowaną przez Województwo Opolskie.

  Historia[]

  24 lipca 1951 roku w aktach Wojewódzkiej Rady Narodowej zarejestrowano Wojewódzka Bibliotekę Publiczną. Początkowo biblioteka mieściła się w gmachu Prezydium WRN, w 1953 roku przeniesiono ją do odrestaurowanego budynku przy ul. Piastowskiej 18. Dwa lata później nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną, w 1961 roku bibliotece nadano imię Emanuela Smołki, założyciela pierwszych czytelń ludowych na Śląsku. W 1967 roku WBP otrzymała zrujnowany zamek w Rogowie Opolskim, który otwarto po remoncie w 1976 roku. Zgromadzono w nim najcenniejsze, zabytkowe zbiory biblioteki. W 1992 roku biblioteka podzieliła się na dwie odrębne instytucje: Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną. W czasie lipcowej powodzi 1997 roku, biblioteka straciła znacząca część swoich zbiorów, uległy zniszczeniu budynki biblioteki. Bibliotekę otwarto po remoncie w lutym 1999 roku. W 2006 roku WBP otrzymała status publicznej biblioteki naukowej. W maju 2010 roku uruchomiono Opolską Bibliotekę Cyfrową.

  Emanuel Smołka także Smolka (ur. 1820 w Cyprzanowie, zm. 1854) - polski działacz narodowościowy i społeczny na Górnym Śląsku. Po ukończeniu gimnazjum w Raciborzu skończył studia teologiczne, po których zajął się pracą pedagogiczną.Zamek w Rogowie Opolskim – renesansowy zamek (obecnie pałac) zbudowany w XVI wieku przez ród Rogoyskich. Najstarszą część stanowią dwa renesansowe skrzydła mieszkalne z narożną basztą. Aktualnie znajduje się na terenie Rogowa Opolskiego.

  Zadania[]

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu gromadzi, opracowuje i udostępnia różnego rodzaju zbiory, ze wszystkich dziedzin wiedzy. Pełni funkcję ośrodka informacji i bibliografii. Specjalizuje się w gromadzeniu i rejestrowaniu dokumentów regionalnych. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią publicznych bibliotek samorządowych w województwie opolskim oraz pełni zadania powiatowe dla powiatu opolskiego ziemskiego. Biblioteka prowadzi również bogatą działalność edukacyjną i kulturalną. WBP w Opolu udostępnia swoje zbiory oraz bazy komputerowe w agendach Działu Udostępniania: czytelni, wypożyczalni, czytelni internetowej, czytelni w zamku w Rogowie, Oddziale Zbiorów Obcojęzycznych, Oddziale Muzycznym, Bibliotece Austriackiej - Österreich-Bibliothek oraz w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym.

  Zbiory[]

  Podstawę zbiorów bibliotecznych stanowi księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna. Najcenniejsza kolekcja biblioteki stanowią zbiory zabytkowe: rękopisy, starodruki, grafika i kartografia zabytkowa. Biblioteka posiada również bogate zbiory regionalne dotyczące Śląska. Zbiory zabytkowe i regionalne przenoszone są na nośniki cyfrowe i udostępniane w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej. Część unikatowych zbiorów wchodzi w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zbiory obcojęzyczne to literatura piękna i popularnonaukowa w różnych językach (przede wszystkim niemieckim i angielskim), podręczniki i inne materiały do nauki języków oraz czasopisma zagraniczne. Zbiory audiowizualne tworzą : książka mówiona (audiobook), płyty z nagraniami muzyki poważnej i rozrywkowej, filmy na płytach DVD. W zbiorach WBP znajdują się również czasopisma ogólnopolskie i regionalne gromadzone od lat kilkudziesięciu, dokumenty życia społecznego, druki ulotne, pocztówki i fotografie.

  Bibliotekarz Opolski[]

  Internetowe czasopisma bibliotekarskie , którego stronę otwarto w 2011 roku, jest kontynuacją poradnika instrukcyjno-metodycznego „Pomagamy sobie w pracy”, wydawanego przez bibliotekę od 1956 roku. Jego łamy służą bibliotekarzom wszystkich sieci bibliotecznych z całego województwa i kraju : wymianie informacji i doświadczeń zawodowych oraz prezentacji działalności i osiągnięć bibliotek.

  Bibliografia[]

 • Zapisane w pamięci: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu 1951 – 2011. red. H. Jamry. Opole 2011
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa WBP w Opolu
 • Opolska Biblioteka Cyfrowa
 • Bibliografia Regionalna Województwa Opolskiego
 • Bibliotekarz Opolski • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.