• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Maszynopis - tekst utrwalony na papierze za pomocą maszyny do pisania. Zazwyczaj w jednej kopii lub najwyżej w kilku przy użyciu papieru kopiującego lub kalki kopiowej. W przypadku elektronicznych maszyn do pisania (z pamięcią) kopii tych może być dużo więcej.Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu - biblioteka publiczna i zarazem instytucja promująca rozwój kultury z siedzibą w Poznaniu na Jeżycach przy ulicy Bolesława Prusa 3, będąca następcą prawnym dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, istniejącej od 1948 r.

  Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Dudziarskich – cykliczna impreza dudziarska odbywająca się w Poznaniu, mająca na celu ochronę muzyki dudziarskiej, a także rzadkich i cennych instrumentów muzycznych, na których jest ona wykonywana.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki (1948-1957)
 • 1.2 Nowy statut - nowe zmiany
 • 1.3 Dział Instrukcyjno-Metodyczny
 • 1.4 Reformy w bibliotece
 • 1.5 Dokumentowanie życia regionu
 • 1.6 Automatyzacja biblioteki
 • 1.7 WBPiCAK w sieci
 • 1.8 Animacja Kultury
 • 1.9 Pracownia Krajoznawcza
 • 1.10 Postęp techniki - digitalizacja
 • 1.11 WBPiCAK obecnie
 • 2 Dyrektorzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • 3 Działalność poszczególnych działów
 • 4 Struktura (Działy WBPiCAK)
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy
 • Siedlec – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn. Przez Siedlec przebiega krajowa droga nr 92, łącząca m.in. Poznań z Warszawą. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) - ogólnopolska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego.
  Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według określonej zasady. Struktura słownika dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadziej tematycznym lub gniazdowym (w oparciu o wspólne gniazda etymologiczne).
  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - stowarzyszenie powstałe w roku 2000 w Poznaniu, którego główne cele stanowią: propagowanie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Cele te realizowane są m.in. poprzez przyznawanie corocznej nagrody Złoty Hipolit.
  Zofia Wieczorek (ur. 2 kwietnia 1913 w Poznaniu, zm. 21 listopada 2003 w Lisówkach koło Dopiewa) – bibliotekarka polska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, członek honorowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
  Bibliotekarz – pracownik biblioteki, pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotekarstwie; tytuł i stanowisko w hierarchii służby bibliotecznej. Według przepisów unijnych (Dyrektywa 89/48), osoba zatrudniona jako bibliotekarz musi mieć ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
  Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.
  Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” znany również pod nazwą „Cepelia-Poznań” powstał w styczniu 1962 roku i działa w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Od 2000 roku Zespół współpracuje również z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Został powołany do kultywowania tradycji muzyczno-wokalnych swego regionu – Wielkopolski (tańce i przyśpiewki szamotulskie, biskupińskie, z Dąbrówki Wielkopolskiej, Bambrów – mieszkańców dawnych wsi miasta Poznania). W ciągu wielu lat repertuar rozszerzył się i obecnie „Wielkopolanie” prezentują również tańce i przyśpiewki innych regionów kraju. Obok poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiaka zespół przedstawia opracowania artystyczne przyśpiewek i tańców z dwunastu regionów Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.