• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojciech Morawski - historyk

  Przeczytaj także...
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.
  Piotr Jachowicz (ur. 1955, zm. 18 lutego 2017) – polski historyk gospodarczy, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie historii gospodarczej. Specjalizował się w historii Polski i świata po II wojnie światowej, zwłaszcza w dziejach pierwszych lat powojennych, oraz w polityce gospodarczej Wielkiej Brytanii.

  Wojciech Morawski (ur. 31 października 1954 w Legionowie) – polski historyk i ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się głównie w historii gospodarczej. Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1978. Pracę magisterską poświęconą zerwaniu stosunków polsko-radzieckich w 1943 napisał pod kierunkiem prof. Jerzego Holzera. Po zakończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (od 1991 Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Pracuje tam do chwili obecnej, od 2002 jako kierownik katedry. Pracę doktorską pt. „Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego“ napisał pod kierunkiem prof. Ireny Kostrowickiej i obronił w 1985 (wyd. 1990). W 1996 obronił pracę habilitacyjną pt. „Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej“. W 1999 był stypendystą Uniwersytetu w Uppsali. W 2006 uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 9 czerwca 2016 jest Dziekanem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Wojciech Morawski specjalizuje się w najnowszej historii gospodarczej i historii finansów. Ponadto interesuje się najnowszą historią polityczną i geografią historyczną. Jest założycielem i prezesem stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Geografii Historycznej im. Zygmunta Glogera oraz Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. Stale współpracuje z redakcją miesięcznika Mówią Wieki.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.

  Wojciech Morawski jest autorem ok. 340 artykułów i kilkunastu książek

  Ważniejsze publikacje[ | edytuj kod]

 • Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego (1990)
 • Jesień narodów (1991) (z Jackiem Gorzkowskim)
 • Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej (1996)
 • Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku (1998)
 • Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości (2002)
 • Kronika kryzysów gospodarczych (2003)
 • Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku ​ISBN 978-83-7436-084-5​ (2006) (z Sylwią Szawłowską)
 • Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej (2008)
 • Historia finansów współczesnego świata (od 1900 roku) (2008)
 • Kronika szczytów G7-G8 (2009) (z Piotrem Jachowiczem)
 • Dzieje gospodarcze Polski (2010)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945-2000, wyd. Arkadiusz Wingert, Kraków 2010, s. 452
  2. Informacja na stronie Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. [dostęp 2017-01-25].
  3. Władze Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej. [dostęp 2017-01-25].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. Wojciech Adam Morawski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-01-16].
 • Strona Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH
 • Pełna lista publikacji na stronie SGH
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. 31 października jest 304. (w latach przestępnych 305.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 61 dni.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet w Uppsali – szwedzki uniwersytet w Uppsali. Jest to najstarszy uniwersytet w Skandynawii. Został założony w roku 1477.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Jerzy Holzer (ur. 24 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski historyk i politolog, uczestnik opozycji demokratycznej w PRL.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Mówią Wieki – popularnonaukowy magazyn historyczny wydawany od 1958 roku jako miesięcznik. W styczniu 2010 roku ukazał się 600 numer.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.