• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojciech Mondry

  Przeczytaj także...
  Barczewko (niem. Alt Wartenburg) – duża wieś warmińska w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Barczewo. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Wojciech Mondry (ur. 3 grudnia 1887 w Botowie, zm. 20 grudnia 1969 w Częstochowie) – polski duchowny katolicki, dziennikarz katolicki, redaktor naczelny „Niedzieli”.

  Warmiński Komitet Plebiscytowy, organ prowadzący działalność propagandową na rzecz Polski przed plebiscytem na Warmii, powołany przez Prezydium Rady Ministrów 3 sierpnia 1919.Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (pol. Dla Kościoła i Papieża) – jeden z wysokich medali Kościoła rzymskokatolickiego. Może go otrzymać osoba świecka. Krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice został ustanowiony przez papieża Leona XIII 17 lipca 1888 dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 3 grudnia 1887 roku w Botowie, na Warmii; syn Franciszka i Marii Mikat. W wieku 5 lat wraz z rodzicami wyjechał do Poznania, gdzie kształcił się w 4-letniej szkole elementarnej i gimnazjum św. Marii Magdaleny, a po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1907 roku powrócił na Warmię. Następnie studiował filozofię i teologię na Akademii Teologicznej im. kard. Stanisława Hozjusza w Braniewie, a 5 lutego 1911 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Augustyna Bludaua w katedrze we Fromborku.

  Augustinus Bludau (ur. 6 marca 1862 w Dobrym Mieście, zm. 9 lutego 1930 we Fromborku) – niemiecki duchowny katolicki, biskup warmiński. Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) – istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów. Jego utworzenie było wynikiem przegranej Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej. Powstanie Wolnego Miasta Gdańska było kompromisem, który nie zadowolił Polaków, ani Niemców.

  Podczas pracy duszpasterskiej na Warmii zajmował się działalnością patriotyczną w celu podtrzymania polskości tych ziem, dlatego był szykanowany przez władze pruskie. W latach 1911–1912 był wikariuszem w Barczewku, gdzie przeciwstawiał się germanizacji ludności polskiej. W latach 1912–1919 był wikariuszem i prefektem szkolnym w Królewcu. W 1919 roku był proboszczem w Pasymiu i Kraszewie, a po szykanowaniu przez władze pruskie przeniósł się do rodzinnej parafii w Biskupcu Reszelskim. Podczas kampanii plebiscytowej został członkiem powiatowej Rady Ludowej i opiekunem ekspozytury Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. W 1920 roku był administratorem parafii w Wolnym Mieście Gdańsku, a następnie został kapelanem pomocniczym Marynarki Wojennej. W Gdańsku zetknął się z pracą redakcyjną, gdzie został redaktorem działu religijnego w „Dzienniku Gdańskim” i administratorem w „Towarzystwie Wydawniczym Pomorskim”. W 1921 roku został współzałożycielem i członkiem Tymczasowego Zarządu Towarzystwa Pomocy Naukowej dla studentów Polaków na Politechnice Gdańskiej.

  Teodor Kubina (ur. 16 kwietnia 1880 w Świętochłowicach, zm. 13 lutego 1951 w Częstochowie) – polski biskup rzymskokatolicki, pierwszy biskup częstochowski w latach 1926–1951.Plebiscyt na Warmii i Mazurach 11 lipca 1920, Plebiscyt w Prusach Wschodnich – jeden z dwóch plebiscytów dotyczących Polski, wyznaczonych w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową.

  W 1921 roku wystarał się o przeniesienie do diecezji kujawsko-kaliskiej (włocławskiej). 15 lutego 1923 roku został rektorem kościoła św. Jakuba Apostoła i prefektem szkolnym w Częstochowie. W latach 1923–1925 był notariuszem oficjalatu diecezji włocławskiej w Częstochowie. 25 października 1925 roku pozostał w nowo erygowanej diecezji częstochowskiej.

  Kustodia Ziemi Świętej − samodzielna jednostka administracyjna, będąca w praktyce jedną z prowincji Zakonu Braci Mniejszych, zwanych potocznie franciszkanami (łac. Ordo Fratrum Minorum), obejmująca tereny Bliskiego Wschodu, w tym Izrael, Autonomię Palestyńską, Jordanię, Syrię, Liban, Rodos i Cypr.Wincenty à Paulo CM, właściwie Vincent de Paul (ur. 24 kwietnia 1581 w Pouy, zm. 27 września 1660 w Paryżu) – francuski ksiądz katolicki, założyciel zgromadzeń szarytek i lazarystów, święty Kościoła katolickiego, pionier Misji.

  W marcu 1926 roku bp Teodor Kubina przedstawił propozycję utworzenie redakcji i prowadzenia tygodnika diecezjalnego „Niedziela”. Redakcja początkowo mieściła się na plebanii w parafii św. Zygmunta. Pierwszy numer ukazał się 4 kwietnia 1926 roku w nakładzie ok. 7 tys. egz. W latach 1926–1937 był pierwszym redaktorem naczelnym „Niedzieli”. W latach 1928–1937 wydawano „Kalendarz Jasnogórski”. 26 września 1931 roku otrzymał od papieża Piusa XI odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice. Był delegatem Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a później dyrektorem: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary św. Piotra Apostoła, Dziecięctwa Jezusowego i Związku Misyjnego Kleru. Odbył podróże zagraniczne do Ziemi Świętej, Francji i Włoch. Otrzymał odznaczenie Kustodii Ziemi Świętej „Krzyż Jerozolimski”.

  Niedziela. Tygodnik katolicki – czasopismo wydawane z przerwami od 1926 w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski.Botowo (niem. Bottowen, 1938–1945 Bottau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Biskupiec. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.

  W 1937 roku został proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie. Powołał w parafii: Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Żywy Różaniec, Akcję Katolicką i Apostolstwo Modlitwy. 2 czerwca 1938 roku za działalność patriotyczną otrzymał od Prezydenta RP Medal Niepodległości.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Biskupiec (lub Biskupiec Reszelski; niem. Bischofsburg) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biskupiec. Miasto położone jest w południowo-wschodniej części Warmii na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Dymer. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. olsztyńskiego.

  Podczas okupacji prowadził działalność charytatywną i społeczną. Był współorganizatorem pomocy dla Polaków wysiedlonych z Gdyni, a także był zastępcą burmistrza miasta. 15 września 1940 roku został usunięty przez Niemców z tego stanowiska i odtąd konspiracyjnie nadal organizował pomoc dla potrzebujących Polaków. Po wojnie mianowany dziekanem częstochowskim, a w 1951 roku kanonikiem Kapituły Częstochowskiej. W 1954 roku współorganizował I Synod diecezji częstochowskiej. Proboszczem parafii był do 1965 roku. Zmarł 20 grudnia 1969 roku.

  Germanizacja – proces przyswajania języka lub kultury niemieckiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Germanizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego), jak i mieć charakter względnie dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją. Często rozumiana obecnie jako proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej, a także proces rozprzestrzeniania się języka, kultury i ludności poprzez asymilację lub adaptację obcojęzycznych słów.Archidiecezja częstochowska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją 28 października 1925 bullą papieża Piusa XI Vixdum Poloniae Unitas i archidiecezją 25 marca 1992 bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Jerozolimski Kustodii Ziemi Świętej
 • Pro Ecclesia et Pontifice (1931)
 • Medal Niepodległości (1938)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tygodnik Katolicki „Niedziela” Ks. Wojciech Mondry (1887-1969) pierwszy redaktor „Niedzieli” (1) [dostęp 2019-05-22]
  2. Tygodnik Katolicki „Niedziela” Ks. Wojciech Mondry (1887-1969) pierwszy redaktor „Niedzieli” (2) [dostęp 2019-05-22]
  3. IPSB Wojciech Mondry [dostęp 2019-05-22]
  4. eKAI Częstochowa: Uczczono 41 rocznicę śmierci ks. Wojciecha Mondrego [dostęp 2019-05-22]
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Krzyż Pielgrzyma do Ziemi Świętej lub Medal Pielgrzyma do Ziemi Świętej (łac. Signum Sacri Itineris Hierosolymitani) − odznaczenie ustanowione przez papieża Leona XIII, którym honorowani są pątnicy odbywający pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Kraszewo (niem. Reichenberg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.
  Warmia (niem. Ermland, warm. Warńija, mazur. Warmzia, łac. Varmia, staropruskie Wormjan) – kraina historyczna w obecnym województwie warmińsko-mazurskim. Nazwę wzięła od pruskiego plemienia Warmów. Barwy historyczne Warmii to czerwień i biel. Powierzchnia Warmii wynosi 4249 km².
  Diecezja kujawsko-kaliska – jedna z 8 diecezji obrządku łacińskiego metropolii warszawskiej erygowana 30 czerwca 1818 bullą papieża Piusa VII Ex imposita Nobis jako Vladislaviensis seu Calisiensis (łac. włocławska czyli kaliska), zwyczajowo nazywana kujawsko-kaliską.
  Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Ad sanctam Mariam Magdalenam, nazywane też Marynką) – najstarsza poznańska szkoła ponadgimnazjalna, zlokalizowana przy ul. Garbary 24. Przez wielu historyków (np. Z. Boras) uważana za najstarszą świecką szkołę polską działającą do dziś.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.