• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojciech Mojzesowicz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy). Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Wojciech Mojzesowicz (ur. 25 czerwca 1954 w Bydgoszczy) – polski polityk, działacz związkowy, rolnik, poseł na Sejm X, I, IV, V i VI kadencji, w 2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2007 minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Wykształcenie i praca zawodowa[ | edytuj kod]

  W 1974 ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Karolewie (uczęszczał do jednej klasy z Andrzejem Lepperem). Należał do władz Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1974 prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne w Gogolinku. Był prezesem ochotniczej straży pożarnej na poziomie gminnym.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.

  Działalność polityczna[ | edytuj kod]

  W 1981 został przewodniczącym gminnym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W 1989 został po raz pierwszy wybrany do Sejmu X kadencji z listy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (jako przedstawiciel ZMW). Od 1990 do 2000 pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach w 1991, otrzymawszy 5604 głosy został posłem I kadencji jako członek PSL z ramienia „Bydgoskiej Listy Jedności Ludowej”. Od 1991 do 1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

  Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wybory czerwcowe, wybory do Sejmu kontraktowego) – odbyły się w dniach 4 czerwca i 18 czerwca. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. W ich wyniku Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy.

  W wyborach parlamentarnych w 1993 bez powodzenia kandydował do Senatu, a w wyborach w 1997 do Sejmu (otrzymał 4238 głosów). W latach 1998–2001 zasiadał w sejmiku kujawsko-pomorskim. Od 1999 do 2002 był wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. W listopadzie 2000 wystąpił z PSL.

  W wyborach parlamentarnych w 2001 jako kandydat bezpartyjny z listy Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymawszy 14 870 został posłem IV kadencji, w trakcie której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był I wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Samoobrony RP. W listopadzie 2002 wystąpił z klubu po ostrym konflikcie z Andrzejem Lepperem. Założył następnie wraz z grupą kilku posłów, którzy także opuścili Samoobronę RP koło poselskie Polski Blok Ludowy, którego został przewodniczącym. Utworzył także partię o takiej samej nazwie i również stanął na jej czele. Ugrupowanie zostało wyrejestrowane w 2004, a koło poselskie przestało istnieć w 2005. W 2005 Wojciech Mojzesowicz przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, z listy którego w wyborach parlamentarnych w 2005 dostał się do Sejmu V kadencji (otrzymał 12 601 głosów).

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.

  9 września 2006, po rezygnacji z funkcji przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa (spowodowanej konfliktem z klubem Samoobrony RP), został mianowany przez Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za kwestię polityki rolnej. Pełnił tę funkcję do 23 października 2006. Od 1 czerwca 2007 do 10 lipca 2007 był posłem niezrzeszonym, z klubu parlamentarnego PiS odszedł w sprzeciwie wobec obecności Andrzeja Leppera i Samoobrony RP w rządzie i koalicji (pozostawał jednak członkiem partii). Wrócił do klubu PiS 10 lipca 2007, już po dymisji Andrzeja Leppera.

  Okręg wyborczy nr 25 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Gdańsk i Sopot oraz powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego (województwo pomorskie). W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.

  27 września 2006 nagrane z ukrycia rozmowy ministra Wojciecha Mojzesowicza z posłanką Renatą Beger w sprawie jej poparcia dla rządu Jarosława Kaczyńskiego oraz korzyściach, jakie miałaby dzięki temu osiągnąć, stały się jedną z głównych przyczyn wybuchu tzw. afery taśmowej. 23 października 2006 Wojciech Mojzesowicz podał się do dymisji ze stanowiska sekretarza stanu. 25 października 2006 Komisja Etyki Poselskiej ukarała posła upomnieniem za udział w tzw. aferze taśmowej.

  Wybory parlamentarne w Polsce, odbyły się 25 września 2005 roku na terenie Polski oraz w 166 obwodowych komisjach ulokowanych poza Polską. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum 2005 w sprawie traktatu konstytucyjnego UE.Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 23 września 2001, na czas kadencji od 19 października 2001 do 18 października 2005.

  31 lipca 2007 został powołany na urząd ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Stanowisko to zajmował do 16 listopada 2007. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz piąty uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu bydgoskim 37 634 głosy. 21 kwietnia 2009 wystąpił z PiS oraz z klubu parlamentarnego tej partii, motywując to zmianą lidera listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu kujawsko-pomorskim. W czerwcu 2010 powrócił do klubu PiS, a w październiku tego samego roku wstąpił do partii. W listopadzie 2010 ponownie wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości i przystąpił do nowo utworzonego klubu poselskiego stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, w którym objął funkcję wiceprzewodniczącego. 8 lipca 2011 wstąpił do partii PJN i objął w niej funkcję wiceprezesa. W 2011 nie ubiegał się o reelekcję w wyborach parlamentarnych.

  Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  7 grudnia 2013, wraz z innymi działaczami rozwiązanej tego dnia PJN, współtworzył partię Polska Razem. Tydzień później został jej skarbnikiem. Pełnił również funkcję pełnomocnika ugrupowania w województwie kujawsko-pomorskim. W marcu 2014 opuścił Polskę Razem, po czym doszło do reaktywacji Polskiego Bloku Ludowego jako nieformalnego ugrupowania pod przewodnictwem Wacława Klukowskiego, którego Wojciech Mojzesowicz został jednym z liderów (zawarło ono porozumienie z Solidarną Polską przed wyborami do Parlamentu Europejskiego). W 2019 kandydował bez powodzenia z listy Konfederacji w okręgu mazowieckim do PE oraz w wyborach do Sejmu w okręgu gdańskim. W listopadzie tego samego roku współtworzył działającą w ramach tej formacji nieformalną Konfederację Rolniczo-Konsumencką, zostając jej wiceprezesem.

  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku zaplanowane zostały na 25 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonają wyboru 51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych. Będą to trzecie wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Karolewo (niem. Carlshof) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn, prawie na przedmieściu Kętrzyna, przy drodze Kętrzyn-Giżycko. Wieś powstała pod koniec XIX wieku jako osada robotnicza.
  Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Solidarna Polska, SP, SPZZ) – polska prawicowa partia polityczna założona 24 marca 2012, zarejestrowana postanowieniem z 1 czerwca 2012. Została utworzona przez działaczy, którzy znaleźli się poza Prawem i Sprawiedliwością. Posiada klub parlamentarny w Sejmie VII kadencji i w Senacie VIII kadencji, założony przez grupę parlamentarzystów wybranych w wyborach parlamentarnych w 2011.
  Afera taśmowa – kryzys polityczny w Polsce, wywołany we wrześniu 2006 roku ujawnieniem w programie telewizyjnym Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego Teraz my! w TVN, nagranych ukrytą kamerą taśm (nazwane przez TVN "Taśmami Prawdy"), z rozmów między posłanką Samoobrony Renatą Beger a prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, o jej poparciu rządzącej partii i korzyściach, jakie w zamian za to mogłaby otrzymać.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
  Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.
  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
  Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.