• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wojciech Cichosz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Wojciech Cichosz (ur. 20 stycznia 1968 w Kartuzach) – polski duchowny katolicki archidiecezji gdańskiej; profesor nauk teologicznych. Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (Wydział Teologiczny) w Toruniu oraz profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej (Wydział Nauk Społecznych) w Gdyni oraz wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym (afiliowane do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni; archidiecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców; ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie egzaminu maturalnego z filozofii.

  Fulda – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, siedziba powiatu Fulda, nad rzeką Fuldą. Liczy 64 340 mieszkańców (30 czerwca 2012).Katechetyka (z gr. katēchēsis, katēchéō = „nauczam ustnie”) – dział teologii zajmujący się nauczaniem zasad religii.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Pochodzi z kaszubskiej miejscowości Węsiory koło Sulęczyna. Jego rodzice to Anna i Zygmunt. Ma dwie siostry: Bożenę i Ewę. Do egzaminu dojrzałości przygotowywał się w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Derdowskiego w Kartuzach (matura w 1987 roku). Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne w Oliwie, zdobywając tytuł magistra teologii w zakresie filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym im. św. Wojciecha – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22 maja 1993 roku z rąk abpa Tadeusza Gocłowskiego metropolity gdańskiego przyjął święcenia prezbiteratu. Jako diakon (w ramach praktyki) pracował w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku (1992–1993), następnie, już jako neoprezbiter, w parafii pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu (1993–1994). Kolejne trzy lata posługiwał w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach. 26 czerwca 1997 roku abp Tadeusz Gocłowski skierował go do wspólnoty parafialnej pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu (powierzając mu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni) oraz na studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki (wychowania chrześcijańskiego) w Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył w 2000 roku uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych (specjalność: pedagogika i filozofia wychowania). Następnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zdobywając w roku 2005 stopień doktora nauk teologicznych (specjalność: teologia apostolstwa). Pięć lat później, w roku 2010, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych (specjalność: pedagogika religii, szkolnictwo katolickie, katechetyka, teologia apostolstwa, filozofia wychowania, socjologia oświaty i wychowania, dydaktyka szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Członek Komisji ds. Rozwoju i Strategii oraz Komisji ds. Nagród, Orderów i Odznaczeń Państwowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; członek stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego; Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków; Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; Międzynarodowej Rady Programowej „Biblioteki Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II” w Szczecinie; członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Studia Gdańskie”, „Studia Humanistica Gedanensia”, „Studia Pelplińskie”; członek Rady Szkół Katolickich w Warszawie oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim: koncepcje wychowania, szkolnictwo katolickie, system wartości i przemiany kulturowe. Fascynują go różne kultury i języki (semiotyka) oraz gra na fortepianie i chorał gregoriański.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Gdańskie Seminarium Duchowne – katolickie seminarium duchowne z siedzibą w Gdańsku Oliwie. Położone jest na terenie dawnego klasztoru pocysterskiego na zapleczu Archikatedry Oliwskiej.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.