• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wohyń - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Siemień – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
  Bezwola – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Wohyń przy głównej trasie kolejowej z Łukowa do Lublina. Miejscowość ta podzielona jest na dzielnice będące odpowiednikiem ulic: Bezwola Iski, Bezwola Górne, Bezwola Stara Wieś, Bezwola Komarowska, Bezwola Rokosz, Bezwola Grabówka. W początkowym okresie wojny (kampania wrześniowa) miejscowość była ostrzeliwana przez lotnictwo niemieckie (w trakcie bombardowań Wohynia). W okresie powojennym powstała dzielnica Iski, która miała w perspektywie dalszy rozwój związany z osadnictwem rolników. Niestety plany te zostały pokrzyżowane. W Bezwoli funkcjonują dwa sołectwa, stacja kolejowa używana sporadycznie, niemniej znajdująca się w wykazie stacji na linii kolejowej o znaczeniu strategicznym, szkoła podstawowa.

  Wohyń (do 1921 gmina Lisia Wólka) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim. Dawna gmina w Wielkim Księstwie Litewskim na granicy z Koroną.

  Siedziba gminy to Wohyń.

  Gmina Komarówka Podlaska (do 1929 gmina Przegaliny) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Gmina Radzyń Podlaski (do 1954 gmina Biała) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 7335 osób.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Wohyń ma obszar 178,17 km², w tym:

 • użytki rolne: 73%
 • użytki leśne: 19%
 • Gmina stanowi 18,46% powierzchni powiatu.

  Gmina Drelów (dawn. gmina Zahajki, gmina Żerocin, gmina Szóstka) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie bialskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Wohyń – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Wohyń, ok. 10 km od Radzynia Podlaskiego.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Wohyń w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Wohyn.png

  Sołectwa[]

  Bezwola (sołectwa: Bezwola I i Bezwola II), Bojanówka, Branica Suchowolska, Branica Suchowolska-Parcela, Kuraszew-Suchowola, Lisiowólka, Ossowa, Ostrówki, Planta, Suchowola-Kolonia, Świerże, Wohyń (sołectwa: Wohyń I i Wohyń II), Wólka Zdunkówka, Zbulitów Mały.

  Inne[]

  Branica-Kolonia, Gradowiec, Suchowola (kolonia), Suchowola (gajówka), Suchowola (leśniczówka)

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Sąsiednie gminy[]

  Czemierniki, Drelów, Komarówka Podlaska, Milanów, Radzyń Podlaski, Siemień

  Przypisy

  Korona Królestwa Polskiego (łac. Corona Regni Poloniae) – zwyczajowa nazwa państwa polskiego w czasach średniowiecza, formalna nazwa jako odrębnego państwa w latach 1386-1569 i później, w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako jeden z dwóch równoprawnych członów obok Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1569-1795.Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Milanów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Wielkie Księstwo Litewskie (WKL, lit. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, żmudz. Lietovuos Dėdliuojė Konėgaikštīstė, biał. Вялікае Княства Літоўскае/Wialikaje Kniastwa Litoŭskaje, ukr. Велике Князівство Литовське/Wełyke Kniaziwstwo Łytowśke, ros. Великое Княжество Литовское/Wielikoje Kniażestwo Litowskoje, rus. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных, łac. Magnus Ducatus Lituaniae) – państwo obejmujące ziemie (od morza do morza, od Bałtyku po Morze Czarne) dzisiejszej Litwy, Białorusi, północno-wschodniej Polski i większej części Ukrainy, zachodnich kresów Rosji od XIII w. do 1795.
  Powiat radzyński – powiat we wschodniej Polsce, województwie lubelskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radzyń Podlaski.
  Gmina Lisia Wólka (lub gmina Lisiawólka, od 1921 gmina Wohyń) – dawna gmina wiejska na Lubelszczyźnie. Siedzibą władz gminy była Lisia Wólka, a następnie Bezwola.
  Województwo bialskopodlaskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: białostockim, siedleckim, lubelskim, chełmskim oraz do 1991 roku ze Związkiem Radzieckim, a od 1991 r. z niepodległą Białorusią i Ukrainą. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim (powiat łosicki) oraz w lubelskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.401 sek.