• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodzienie

  Przeczytaj także...
  Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.Komarowate, komary (Culicidae) – występująca na całym świecie rodzina owadów (nadrodzina Culicoidea) z rzędu muchówek. Znanych jest ponad 40 rodzajów i ok. 3,5 tys. gatunków komarów. Dawniej do komarowatych zaliczano także jako podrodziny: Chaoborinae (obecnie rodzina Chaoboridae) i Dixinae (obecnie rodzina Dixidae).
  Czułki (łac. antennae, l.poj. antenna) – nitkowate lub palczaste narządy zmysłowe różnej budowy i pochodzenia, osadzone zwykle na głowie lub płacie głowowym wielu grup bezkręgowych organizmów zwierzęcych. Są bogato unerwione i ruchome. Czasami pełnią dodatkowe funkcje. U stawonogów nazywane są antenami. U owadów są to parzyste przysadki osadzone poza czołem, na policzku w okolicy oka lub po stronie brzusznej.

  Wodzieniowate, wodzienie (Chaoboridae) – rodzina owadów (w nadrodzinie Culicoidea) z rzędu muchówki (Diptera), dawniej jako podrodzina Chaoborinae w rodzinie Culicidae (komarowate).

  Larwy prowadzą wodny tryb życia, są drapieżne, czułki zmienione w narządy chwytne. Ciało przezroczyste, występują głęboko w wodzie, w jeziorach i zbiornikach trwałych. Niektóre gatunki są odporne na deficyty tlenu. Samice (imagines) nie pobierają krwi (nie kłują w przeciwieństwie do komarów). Rodzina obejmuje około 50 gatunków, spośród których 9 stwierdzono w Palearktyce. W Polsce 6 gatunków.

  Muchówki, dwuskrzydłe (Diptera) – rząd owadów. Charakteryzuje się jedną parą skrzydeł. Druga para skrzydeł uległa uwstecznieniu i występuje w postaci przezmianek (halteres). Skrzydła są cienkie, błoniaste oraz przezroczyste.Wodzień (Chaoborus) – rodzaj owadów należący do rzędu muchówek i rodziny wodzieniowatych. Postacie dorosłe tych zwierząt – imago swoim wyglądem przypominają komary, jednakże w odróżnieniu od nich samice wodzienia nie kłują. Wodzienie przechodzą przeobrażenie zupełne.

  Systematyka[]

  Rodzaj: Mochlonyx Loew, 1844

 • Mochlonyx martini Edwards, 1930 (synonim: Mochlonyx velutinus Martini, 1929, nec Rutce, 1831)
 • Mochlonyx culiciformis (Degeer, 1776) (synonimy: Mochlonyx rufus (Zetterstaedt, 1838, Mochlonyx velutinus (Rutce, 1831), Mochlonyx culiciformis vernalis Montschadsky, 1953) – występuje w Polsce
 • Rodzaj: Cryophila Edwarda, 1930

  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.
 • Cryophila lapponica (Martini, 1928) (synonim: Mochlonyx lapponicus Martini, 1928)
 • Rodzaj: Chaoborus Lichtenstein, 1800 (wodzień) Podrodzaj: Chaoborus sensu stricto

 • Chaoborus crystallinus (Degeer, 1776) – występuje w Polsce
 • Chaoborus flavicans (Meigen, 1818) – występuje w Polsce
 • Chaoborus obscuripes (Van der Wulp, 1867) – występuje w Polsce
 • Chaoborus alpinus Peus, 1938 – występuje w Polsce
 • Podrodzaj Sayomyia Coquillett, 1903

 • Chaoborus pallidus (Fabricius, 1792) – występuje w Polsce
 • Bibliografia[]

  1. Barbara Skierska 1971. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII Muchówki – Diptera Zeszyt 9 a Komary – Culicidae Larwy i poczwarki. PWN, Warszawa.
  2. Barbara Skierska 1977. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIII Muchówki – Diptera Zeszyt 9 b Komary – Postacie dojrzałe. PWN, Warszawa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.