• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wody pozaklasowe

  Przeczytaj także...
  Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.
  Monitoring stanu czystości rzek – systematyczne pomiary i obserwacje powierzchniowych wód płynących, prowadzone w Polsce w stałych przekrojach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pomiary pozwalają określić stan czystości rzek.

  Wody pozaklasowe (NON), wody nie odpowiadające normom – określenie jakości wód (klasy czystości wód) względem możliwości użytkowania gospodarczego. Klasyfikacja wykorzystywana przez WIOŚ w monitoringu stanu czystości rzek.

  Klasyfikacja trójstopniowa do roku 2004[ | edytuj kod]

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. wyróżniało się trzy klasy czystości wód (cyfry rzymskie: I, II, III) i wody pozaklasowe (NON). Rozporządzenie to zostało uchylone 01.01.2005 roku, uaktualnieniem Prawa Wodnego.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.

  Według powyższej klasyfikacji wody pozaklasowe nie nadają się do wykorzystania gospodarczego (zobacz: wody I klasy czystości, wody II klasy czystości, wody III klasy czystości).

  Klasyfikacja pięciostopniowa od roku 2005[ | edytuj kod]

  Według rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód nowa klasyfikacja wód obejmuje pięć klas czystości I, II, III, IV oraz V.

  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.

  W klasyfikacji pięciostopniowej nie ma określenia „wody pozaklasowe”.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • klasy czystości wód
 • monitoring stanu czystości rzek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Dz.U. z 1991 r. nr 116, poz. 503
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód Dz.U. z 2004 r. nr 32, poz. 284
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.