• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodorotlenek rubidu

  Przeczytaj także...
  Zasady – jedna z podstawowych obok kwasów i soli grup związków chemicznych. Wodne roztwory silnych zasad nieorganicznych są nazywane ługami (np. ług sodowy). Istnieją trzy różne definicje tej grupy związków:United States National Library of Medicine (NLM) to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zbiór biblioteki obejmuje ponad siedem milionów książek, czasopism, raportów, rękopisów, mikrofilmów, fotografii i grafik związanych z medycyną i pokrewnymi naukami, w tym także niektóre najstarsze i najrzadsze prace.
  Wodorotlenki – związki chemiczne zawierające stabilny kation oraz anion wodorotlenowy OH. Wodorotlenki mogą tworzyć zarówno kationy metali („M”) o różnej wartościowości (od I do IV), kation amonowy NH+4, jak również kationy organiczne, najczęściej czwartorzędowe związki amoniowe, np. wodorotlenek tetrametyloamoniowy (CH3)4NOH. Wzór ogólny wodorotlenków ma postać M(OH)x (gdzie x to liczba anionów wodorotlenkowych = wartościowości kationu). Wodorotlenki są związkami jonowymi tzn. pomiędzy kationem i anionem występuje oddziaływanie typu jon–jon.

  Wodorotlenek rubidu, RbOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków. Jest to bardzo silna zasada, silniejsza od wodorotlenku sodu i wodorotlenku potasu, ale słabsza od wodorotlenku cezu. Związek ten nie występuje w naturze.

  Wodorotlenek potasu (potaż żrący), KOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, jedna z najsilniejszych zasad.Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek rubidu może być otrzymany w reakcji tlenku rubidu z wodą: Rb
  2
  O
  (s)
  + H
  2
  O
  (l)
  → 2RbOH
  (aq)

  W handlu jest dostępny w postaci stężonego roztworu wodnego.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek rubidu jest rzadko używany w procesach przemysłowych, jednak większość związków rubidu otrzymywana jest z użyciem wodorotlenku jako produktu przejściowego, powstającego w wyniku hydrolizy tlenku rubidu.

  Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.Reakcja egzotermiczna − reakcja chemiczna, która ma dodatni bilans wymiany ciepła z otoczeniem. Można też powiedzieć, że jest to reakcja, w której ciepło znajduje się po stronie produktów, albo inaczej która emituje ciepło.

  Wykorzystywany jest w niektórych bateriach elektrycznych.

  Zagrożenia[ | edytuj kod]

  Wodorotlenek rubidu jest związkiem silnie żrącym. Roztwory tego związku należy rozcieńczać przez ostrożne wlewanie ich do wody, a nie poprzez dodawanie wody do nich, aby uniknąć popryskania. Wiele reakcji z udziałem wodorotlenku rubidu ma charakter silnie egzotermiczny.

  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.Wodorotlenek cezu – nieorganiczny związek chemiczny, zawierający atom cezu i grupę hydroksylową. Jest to bardzo silna zasada, silniejsza od innych zasad metali alkalicznych takich jak wodorotlenek sodu, czy wodorotlenek potasu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 4-82, ISBN 978-1-4987-5429-3.
  2. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  3. Rubidium hydroxide, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 62393 (ang.).
  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Tlenek rubidu, Rb2O – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający rubid na I stopniu utlenienia.
  CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.