• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodorosole

  Przeczytaj także...
  Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, E500b), NaHCO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu.Reszta kwasowa – tradycyjna nazwa fragmentu cząsteczki kwasu, powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.
  Węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana Na2CO3) − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.

  Wodorosole, sole kwaśnezwiązki chemiczne będące solami kwasów wieloprotonowych, których aniony zawierają atomy wodoru w grupie kwasowej.

  Hydroksosole (sole zasadowe, hydroksysole) – sole zawierające oprócz kationu metalu i anionu reszty kwasowej również jon wodorotlenowy (OH). Hydroksosole powstają w wyniku reakcji kwasów (w ilości poniżej stechiometrycznej) z zasadami zawierającymi w cząsteczce więcej niż jedną grupę wodorotlenową, czyli wodorotlenkami polihydroksylowymi. Obecność anionów wodorotlenowych nie zawsze nadaje i świadczy o zasadowym charakterze cząsteczki soli.Wodorowęglan wapnia (kwaśny węglan wapnia) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, sól wapnia i kwasu węglowego. Powstaje w wyniku rozpuszczania węglanu wapnia w wodzie zawierającej dwutlenek węgla:

  Przykłady i nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Wodorosole nazywa się „solami kwaśnymi”, gdyż ich roztwory wykazują niższe pH niż analogiczne sole niezawierające atomów wodoru. Nie oznacza to jednak, że roztwory te mają odczyn kwasowy, na przykład:

  Wodorofosforan sodu, Na2HPO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu fosforowego. Ma postać bezbarwnych, silnie higroskopijnych kryształów. Jest rozpuszczalny w wodzie, daje alkaliczny odczyn roztworu (pH ok. 9 dla roztworu 5%).Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
 • NaHCO3 – pKb 6,3; pH 8,6 (roztwór 5%)
 • Na2CO3 – pKb 3,7; pH 11,5 (roztwór 5%).
 • Przykładowe wodorosole[ | edytuj kod]

 • wodorowęglan amonu, NH4HCO3 – składnik niektórych proszków do pieczenia. W wyniku ogrzewania rozkłada się do produktów gazowych:
 • NH4HCO3 → NH3↑ + CO2↑ + H2O↑
 • wodorowęglan sodu, NaHCO3 (soda oczyszczona) – stosowany jako środek spulchniający i pianotwórczy
 • wodorosiarczan sodu, NaHSO4 – stosowany głównie jako środek obniżający pH w zbiornikach wodnych, np. w oczkach wodnych
 • wodorowęglan wapnia, Ca(HCO3)2, i wodorowęglan magnezu, Mg(HCO3)2 − odpowiadają za twardość wody i zjawiska krasowe
 • NaHSO3 – wodorosiarczyn sodu
 • NaH2PO4 – diwodorofosforan sodu
 • Na2HPO4 – wodorofosforan sodu
 • NaOOC-CH2-COOH – wodoromalonian sodu
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • hydroksosole
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia techniki CHEMIA. Warszawa: WNT, 1965.
  2. Wodorowęglan sodu (ZVG: 2440) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).
  3. Węglan sodu (ZVG: 490211) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).
  Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).Twardość wody – cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu i innych metali, które są zdolne do tworzenia soli na wyższym niż pierwszy stopniu utlenienia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wodorosiarczyn sodu – nieorganiczny związek chemiczny, wodorosól sodowa kwasu siarkawego. Jest niepalny, a pożary w obecności wodorosiarczynu sodu można gasić wszelkimi środkami gaśniczymi.
  Kwasy wieloprotonowe (kwasy wielozasadowe) – kwasy o cząsteczkach zawierających dwa lub więcej atomów wodoru mogących odczepiać się podczas dysocjacji elektrolitycznej; kwasem dwuprotonowym (dwuzasadowym) jest np. kwas siarkowy, dysocjujący według równania:
  Anion – jon o ładunku ujemnym. Anion to każde indywiduum chemiczne, w którym występuje nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Podczas elektrolizy anion podąża do elektrody dodatniej, zwanej anodą. Przeciwieństwem anionu jest jon dodatni, czyli kation.
  Proszek do pieczenia – jest to sypka mieszanina rozmaitych związków chemicznych, której podstawowym zadaniem jest spulchnianie produktów piekarniczych (chleba, ciast itp.).
  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Wodorowęglan amonu, NH4HCO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól amonowa kwasu węglowego.
  Wodorosiarczan sodu – nieorganiczny związek chemiczny, wodorosól sodowa kwasu siarkowego. Występuje w postaci bezwodnej i uwodnionej – monohydratu. Forma bezwodna związku jest higroskopijna. Roztwory wodorosiarczanu sodu mają odczyn silnie kwasowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.