• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodociąg mózgu

  Przeczytaj także...
  Międzymózgowie (diencephalon) – część mózgowia kręgowców zawierająca trzecią komorę mózgu. Po obu stronach zlokalizowane jest wzgórze (thalamus) podzielone na wiele jąder. Do tylnej powierzchni wzgórza przywierają ciała kolankowate (corpora geniculata) zawzgórza (metathalamus). Sklepienie trzeciej komory (nadwzgórze epithalamus) różnicuje się na narządy szyszynkowe: szyszynkę, narząd przyszyszynkowy, czołowy i ciemieniowy. Dno trzeciej komory (podwzgórze hypothalamus) składa się z części wzrokowej (przysadka (hypophysis), lejek (infundibulum), pasma wzrokowe (tractus optici) i ich skrzyżowanie (chiasma opticum)) i sutkowatej. Międzymózgowie położone jest między spoidłem mózgu przednim (commissura cerebri anterior) i tylnym (c. c. posterior).Wodogłowie (hydrocefalia, wodomózgowie, łac. hydrocephalus) — zwiększenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Najczęściej wodogłowie spowodowane jest nieprawidłowym krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego, spowodowanym przez wrodzone wady anatomiczne. Stanowi istotny problem kliniczny w neonatologii i pediatrii, ale może dotyczyć pacjentów w każdym wieku.
  Substancja szara (istota szara, łac. substantia grisea) – skupisko ciał komórek nerwowych, wspólnie z substancją białą buduje ośrodkowy układ nerwowy.
  Przekrój przez śródmózgowie i wzgórki górne (colliculi superiores), zaznaczono wodociąg mózgu.

  Wodociąg mózgu (łac. aquaeductus cerebri), zwany także wodociągiem Sylwiusza (od nazwiska Franciszka de le Boë Sylviusa, medyka i uczonego holenderskiego) – jest to kanał w śródmózgowiu o długości 15-20 mm łączący III komorę mózgową w międzymózgowiu z IV komorą, położoną pomiędzy mostem a móżdżkiem. Przez IV komorę połączony z kanałem kręgowym. Przebiega on łukowato pomiędzy blaszką pokrywy a konarami mózgu. Kanał jest pokryty wyściółką otoczoną istotą szarą.

  Śródmózgowie (łac. mesencephalon) – środkowa część mózgowia u kręgowców, w której znajduje się tzw. wodociąg mózgu zwany też wodociągiem Sylwiusza łączący III i IV komorę mózgu. Śródmózgowie łączy się z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym oraz z międzymózgowiem. U ssaków część grzbietowa śródmózgowia utworzona jest przez blaszkę czworaczą (lamina quadrigemina), w której wyróżnia się wzgórki górne i dolne lub pokrywę wzrokową zróżnicowaną na ciałka bliźniacze (corpora bigemina), czyli płaty wzrokowe (lobi optici) u pozostałych kręgowców.Konary mózgu (łac. pedunculi cerebri) – znajdują się w środkowej części śródmózgowia. Składają się od przodu z dwóch odnóg (crura), z których każda oddzielona jest od nakrywki konara (jego części tylnej) przez istotę czarną. Od tyłu konara pomiędzy nakrywką a pokrywą znajduje się wąski wodociąg mózgu o długości około 2–3 cm.

  Wodociąg wypełniony jest płynem mózgowo-rdzeniowym. Jego zablokowanie powoduje wodogłowie niekomunikujące, a w efekcie poszerzenie układu komorowego.

  Dodatkowe ryciny[]

 • Przekrój czołowy śródmózgowia.

 • Przekrój poprzeczny śródmózgowia w poziomie wzgórków dolnych.

 • Przekrój poprzeczny śródmózgowia w poziomie wzgórków górnych.

  Układ komorowy (łac. systema ventricularis) – zbiór czterech przestrzeni wewnątrz mózgowia, w których wytwarzany jest płyn mózgowo-rdzeniowy, i z których następnie wydostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowej, gdzie krąży, otaczając cały ośrodkowy układ nerwowy. Płyn ten wytwarzany jest z osocza krwi przez splot naczyniówkowy.Kanał kręgowy (łac. canalis vertebralis) to miejsce, w którym znajduje się rdzeń kręgowy. Tworzą go otwory kręgowe.
 • Przekrój strzałkowy mózgu w linii pośrodkowej.

 • Schemat przedstawiający położenie komór względem powierzchni mózgu.

 • Rysunek komór. Widok z boku.

 • Bibliografia[]

 • Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993. ISBN 78-83-200-4251-1.
 • Płyn mózgowo-rdzeniowy (łac. liquor cerebrospinalis) – przejrzysta, bezbarwna ciecz, która wypełnia przestrzeń podpajęczynówkową, układ komorowy i kanał rdzenia kręgowego.Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przekrój poprzeczny – dwuwymiarowy przekrój ciała. W szczególności dotyczy to ciał o symetrii osiowej. Dla takich ciał przekrój poprzeczny, wraz z podaniem długości, w pełni określa jego kształt. Wówczas przekrój w płaszczyźnie zawierającej oś symetrii nazywa się przekrojem podłużnym. W najbardziej dosłownym znaczeniu przekrojem poprzecznym nazywamy obraz przedmiotu widziany po jego przecięciu, np. obraz słojów wewnątrz ściętego pnia drzewa.
  Franciscus Sylvius, właśc. François Deleboe, także Franz de la Boé (ur. 15 marca 1614 w Hanau, zm. 14 listopada 1672 w Lejdzie) – holenderski lekarz anatom, profesor uniwersytecki.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Blaszka czworacza, blaszka pokrywy (łac. lamina tecti) – grzbietowa część pokrywy śródmózgowia (tectum mesencephali), składająca się z pary wzgórków dolnych (colliculi inferiores) i wzgórków górnych (colliculi superiores). Od każdego z wzgórków biegnie w kierunku bocznym do przodomózgowia pasmo istoty białej, zwane ramieniem wzgórka (brachium colliculi). Ramiona wzgórków dolnych dochodzą do ciał kolankowatych przyśrodkowych, ramiona wzgórków górnych do ciał kolankowatych bocznych. Poniżej dolnych wzgórków blaszki pokrywy z mózgowia wychodzą nerwy bloczkowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.