• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Dziwnówek – wieś w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Dziwnów, 4,5 km na wschód od mostu zwodzonego w Dziwnowie.9 października jest 282. (w latach przestępnych 283.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 83 dni.
  Ratownicy WOPR w Pobierowie, 2006
  Ratownicy WOPR na Wiśle w Toruniu

  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) – specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.

  Historia WOPR[ | edytuj kod]

  WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną 9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Jednostki WOPR są jednostkami współpracującymi z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  11 kwietnia jest 101. (w latach przestępnych 102.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 264 dni. Ministerstwo spraw wewnętrznych – urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzór organów utrzymujących w państwie bezpieczeństwo i porządek publiczny.

  Do 2012 WOPR posiadała uprzywilejowaną pozycję w ratownictwie, należąc – wraz z GOPR i TOPR – do trzech wyróżnionych specjalistycznych organizacji ratowniczych. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (obowiązująca od 1 stycznia 2012) zrównała w prawie wszystkie podmioty wykonujące zadania w zakresie ratownictwa wodnego. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody MSW/MSWiA. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby organizacji, których zostało zarejestrowanych ponad 100 (120 – stan na 2018 rok).

  Ratownik wodny pływalni – stopień zawodowego ratownictwa wodnego. Ratownicy wodni pływalni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.Ratownik Wodny Śródlądowy – zawodowy stopień w ratownictwie wodnym. Ratownicy wodni śródlądowi podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

  WOPR jest członkiem International Life Saving – międzynarodowej organizacji zrzeszającej ratowników. Ponadto od listopada 2015 roku zrzeszyło się w ramach Federacji Organizacji Proobronnych.

  Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Dzień Ratownika jest obchodzony 29 czerwca.

  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski.Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – ochotnicza organizacja (stowarzyszenie) zajmująca się ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr.
  Ratownik Wodny - uprawniony jest do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Starszy ratownik wodny – najwyższy zawodowy stopień ratowniczy w hierarchii stopni WOPR. Starsi ratownicy wodni podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata. Uprawnienie do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązujące do roku 2012. Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych od 1 stycznia 2012 wprowadzono tylko jedno uprawnienie – ratownik wodny, zastępując wszystkie istniejące uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego.
  International Life Saving Federation (ILS, pol. Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego) – organizacja założona w 1910 w Paryżu jako Międzynarodowa Federacja Ratownictwa. Zrzesza 55 narodowych organizacji ratownictwa wodnego. Posiada cztery regionalne oddziały: Afryki, obu Ameryk, Azji z Pacyfikiem oraz Europy.
  Młodszy ratownik WOPR – najniższy stopień ratowniczy w WOPR. Uprawnienie do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązujące do roku 2012. Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych od 1 stycznia 2012 wprowadzono tylko jedno uprawnienie – ratownik wodny, zastępujące wszystkie istniejące uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego.
  Ratownictwo medyczne to zespół działań fachowej pierwszej pomocy, udzielanych w celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych zagrożeń, np. wypadków chemicznych i technicznych.
  Pobierowo (do 1945 niem. Poberow) – wieś, nadmorska miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Rewal.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.