• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Woźniki - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Kamienica (niem. Kaminitz) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki.

  Woźniki (1973-76 gmina Psary) – gmina miejsko-wiejska leżąca na obszarze powiatu lublinieckiego.
  Oprócz miasta Woźniki, w skład gminy wchodzą także sołectwa: Babienica, Czarny Las, Dyrdy, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Ligota Woźnicka, Lubsza, Piasek oraz Psary.

  Dyrdy (niem. Dyrden) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Historia[]

  Gmina Woźniki powstała 15 stycznia 1976 w związku z przmianowaniem gminy Psary na Woźniki i przeniesieniem siedziby jendostki z Lubszy do Woźnik.

  1 stycznia 1992 miasto i gminę Woźniki połączono we wspólną miejsko-wiejską gminę Woźniki.

  Psary (niem. Psaar) - wieś sołecka w gminie Woźniki w powiecie lublinieckim (województwo śląskie). Liczy ponad 1000 mieszkańców.Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.

  W latach 1976–1998 gmina położona była w województwie katowickim. Od 1 stycznia 1999 w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim.

  Położenie geograficzne[]

  Gmina Woźniki na tle powiatu lublinieckiego

  Gmina Woźniki położona jest na terenie Wyżyny Wieluńsko - Woźnickiej. Najwyższym wzniesieniem na jej obszarze jest Góra Grojec - 365 m n.p.m..


  Kalety (niem. Kalet) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, położone na terenie historycznej ziemi lublinieckiej oraz na Górnym Śląsku.Gmina Ożarowice (dawn. gmina Ożarowice w Sączowie; 1950-1954 gmina Sączów, 1955-1972 gromada Ożarowice, 1973-1996 gmina Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach) – gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975-1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego.

  Demografia[]

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Woźniki w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Wozniki.png

  Fragment gminy Woźniki widoczny z wieży widokowej w Woźnikach. Po lewej na horyzoncie, Góra Grojec oraz miejscowość Lubsza

  Sąsiednie gminy[]

 • Powiat lubliniecki
 • Koszęcin, Boronów

 • Powiat częstochowski
 • Starcza, Konopiska

  Powiat częstochowski – powiat w Polsce w województwie śląskim. Jego siedzibą jest miasto Częstochowa, które położone jest poza jego terytorium.Powiat myszkowski - powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Myszków.
 • Powiat tarnogórski
 • Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarowice

 • Powiat myszkowski
 • Koziegłowy

  Linki zewnętrzne[]

 • http://www.wozniki.pl
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat lubliniecki – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubliniec.
  Lubsza (niem. Lubschau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Woźniki.
  Wieża widokowa (obserwacyjna) – sztucznie wyniesiony punkt widokowy w terenie w celu umożliwienia oglądania uroków panoramy okolicy i dalej odległych terenów. Są to budowle: murowane z kamienia lub cegły, betonowe, stalowe lub drewniane, usytuowane z reguły w najwyższym punkcie w okolicy. Na szczycie wieży widokowej znajduje się taras widokowy.
  Gmina Koziegłowy – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Woźniki (niem. Woischnik) – miasto w woj. śląskim, w powiecie lublinieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Woźniki.
  Powiat tarnogórski – powiat ziemski w województwie śląskim, odrodzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.