• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wizytator apostolski

  Przeczytaj także...
  Henryk Hoser (ur. 27 listopada 1942 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski od 2008.Andrzej Jacek Longhin, właśc. wł. Andrea Giacinto Longhin (ur. 23 listopada 1863 w Fiumicello di Campodarsego, zm. 26 czerwca 1936 w Treviso) – włoski kapucyn (OFMCap.), biskup diecezji Treviso, arcybiskup tytularny Patras, wizytator apostolski w Padwie i Udine, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.
  Diecezja St. Pölten, Diecezja Sankt Pölten - diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w północnej Austrii, w metropolii wiedeńskiej, obejmująca zachodnią część kraju związkowego Dolna Austria. Została erygowana 28 stycznia 1785 roku. Patronem diecezji jest św. Hipolit. Siedzibą biskupa jest St. Pölten.

  Wizytator apostolski – delegat papieża zwykle w randze co najmniej biskupa, wysyłany w celu zbadania sytuacji w wybranej diecezji, instytucji kościelnej lub w danym kraju. Wyposażony jest w specjalne i szerokie kompetencje, a ponadto odpowiada tylko przed papieżem. Zadaniem wizytatora jest zwykle opracowanie raportu, który zostanie następnie przedstawiony Stolicy Apostolskiej i stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych kroków. Wizytator apostolski niekiedy otrzymuje prawo do podejmowania w sposób autonomiczny natychmiastowych działań w przypadku zaistnienia poważnych problemów. Bywa też, że wizytator apostolski pełni rolę ordynariusza dla wiernych pozbawionych własnego biskupa lub mających utrudniony kontakt z własną hierarchią.

  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Przykłady wizytatorów apostolskich[]

 • Andrzej Jacek Longhin – wizytator apostolski w Padwie i Udine
 • Henryk Hoser – wizytator apostolski w Rwandzie w okresie wojny domowej
 • Johannes Schwalke – wizytator apostolski (1975-2000) dla wiernych diecezji warmińskiej (następnie archidiecezji), przebywających poza jej granicami (głównie Niemców warmińskich)
 • Boļeslavs Sloskāns – wizytator apostolski dla katolików białoruskich w Europie Zachodniej (1952-1981)
 • Iwan Buczko – wizytator apostolski dla grekokatolików w Europie Zachodniej
 • Achille Ratti – wizytator apostolski w Polsce (od kwietnia 1918), następnie nuncjusz apostolski
 • Jan Sergiusz Gajek – wizytator apostolski dla wiernych Kościołów greckokatolickich na Białorusi
 • Klaus Küng – wizytator apostolski dla diecezji St. Pölten powołany w celu zbadania sytuacji po głośnym skandalu obyczajowym w seminarium duchownym (2004)
 • Ricardo Blázquez – jeden z wizytatorów apostolskich prowadzących kontrolę w zgromadzeniu Legion Chrystusa
 • Zobacz też[]

 • legat papieski
 • wizyta ad limina
 • wizytacja kanoniczna
 • Bibliografia[]

 • Visitors Apostolic w Catholic Encyclopedia
 • Papież wyznaczył kolejnego wizytatora. W: Kosciol.pl [on-line]. 2004-07-24. [dostęp 2012-10-27]. (Opis kompetencji i działań wizytatora apostolskiego na przykładzie misji abpa Edmonda Farhata.)
 • Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Białorusini (biał. беларусы, biełarusy, ros. белорусы, biełorusy) – naród wschodniosłowiański zamieszkujący głównie tereny dzisiejszej Białorusi oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim Rosję, Ukrainę, Kazachstan, Łotwę i Litwę. Znaczne diaspory znajdują się również w USA, Izraelu, Kanadzie, Brazylii i Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.
  Archidiecezja warmińska (łac. Archidioecesis Varmiensis) – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim.
  Catholic Encyclopedia (pol. Encyklopedia Katolicka) – encyklopedia katolicka wydana w latach 1907–1912 w Stanach Zjednoczonych.
  Jan Sergiusz Gajek (Ojciec Sergiusz) (ur. 8 lutego 1949) – polski prezbiter katolicki, marianin, wizytator apostolski Kościołów greckokatolickich na Białorusi, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, jedyny archimandryta omoforny w Kościele katolickim.
  Dokładnie: "Ad Limina Apostolorum" (łac. "do progów (grobów) Apostołów") - to termin w Kościele katolickim, który oznacza zobowiązanie (regulowane prawem kościelnym) niektórych członków hierarchii kościelnej (biskupów) do odwiedzenia w ustalonym czasie (co pięć lat), grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz przedstawienia papieżowi sprawozdania odnośnie stanu swoich diecezji. Celem jest równocześnie umocnienie więzi z następcą św. Piotra, "głową Kościoła", uznanie jego zwierzchnictwa, przyjęcie jego rad, zaleceń.
  Iwan Buczko (ur. 1 października 1891 w Hermanowie, obecnie Tarasiwka, powiat lwowski, w rejonie pustomyckim, zm. 21 września 1974 w Rzymie) – arcybiskup Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.