• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wittigowo  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – (czasem można spotkać się z mylną nazwą Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zorganizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych.

  Wittigowo – nieformalne określenie kompleksu domów studenckich Politechniki Wrocławskiej położonego u zbiegu ulic Edwarda Wittiga (od której pochodzi nazwa) i Zygmunta Wróblewskiego na wrocławskim osiedlu Dąbie. W jego skład wchodzą cztery duże domy: T-15, T-16, T-17 i T-19 oraz Hotel Asystenta T-18, w którym dwa wydzielone piętra (siódme i ósme) pełnią funkcję mniejszego domu studenckiego T-22. Osiedle znajduje się w pobliżu rzeki Odry, Ogrodu Zoologicznego i Parku Szczytnickiego i jest również centrum życia studenckiego.

  Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Numeracja DS[ | edytuj kod]

  Domy studenckie Wittigowa budowane były stopniowo przez Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu w kolejności zgodnie z numeracją. Zaczynając od T-15 w 1975 roku, a skończywszy na T-19 w 1980 roku.

  Erasmus Student Network (ESN) – ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmujących się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany.Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.

  Pacyfikacja Wittigowa w | edytuj kod]

  W akademikach Wittigowowa 31 stycznia 1982 r. zorganizowano protest przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Przy zgaszonych światłach i zapalonych w oknach świecach, uderzano w parapety robiąc hałas by zainteresować przechodniów. Śpiewano hymn i skandowano hasła solidarnościowe. Dzień później akcję powtórzono. Wtedy do akcji wkroczyła milicja (ZOMO). Wylegitymowano ponad 500 studentów, przeszukano pokoje. Najbardziej aktywni studenci zostali zatrzymani. Po tych wydarzeniach wszyscy mieszkańcy akademika T-19 zostali wyrzuceni. Akcja była jedną z inicjatyw Akademickiego Ruchu Oporu (ARO).

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  AIESEC (fr. dawna nazwa:Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales) – pozarządowa organizacja non-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1948 r., a w Polsce działa od 1971 r.
  Grill (wym. gril) – urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych wykorzystujące do tego celu źródło ciepła umieszczone bezpośrednio pod rusztem. Rozróżnia się grille węglowe, gazowe i elektryczne.
  Koszykówka – dyscyplina sportu drużynowego, w której dwie pięcioosobowe drużyny grają przeciwko sobie próbując zdobyć punkty umieszczając piłkę w koszu. Jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dyscyplin na świecie. Za datę powstania koszykówki uznaje się 21 grudnia 1891 roku, a za jej twórcę - Jamesa Naismitha.
  The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IAESTE – międzynarodowa organizacja prowadząca program wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych.
  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III Rzeczypospolitej (np. Akcja Wyborcza Solidarność w latach 1997–2001) uległy następnie znacznemu osłabieniu.
  Potężny Indeksowany Wyświetlacz Oknowy, w skrócie P.I.W.O. – inicjatywa studentów Politechniki Wrocławskiej, polegająca na wykorzystaniu elewacji budynku akademika we wrocławskim "Wittigowie" i jego okien jako swoistego ogromnego wyświetlacza o wymiarach 12×10 pikseli (wysokość elewacji to 10 jednakowych kondygnacji, a szerokość – 12 okien na każdej kondygnacji).
  Ulica Zygmunta Wróblewskiego – główna oś komunikacyjna Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, prowadząca od mostu Zwierzynieckiego na południowy wschód, obok ZOO, Hali Ludowej i stadionu 1KS Ślęza do zajezdni tramwajowej nr 6, długości ok. 1,3 km. Patronem ulicy jest prof. Zygmunt Wróblewski, polski fizyk; przedłużeniem ul. Wróblewskiego dalej na południowy wschód jest ulica Olszewskiego (poświęcona pamięci drugiego polskiego naukowca, Karola Olszewskiego). W przeszłości ul. Wróblewskiego nosiła niem. nazwę Grüneichener Weg, potem Gustav-Stresemann-Straße a od lat 30. XX wieku do 1945 – Horst-Wessel-Straße.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.97 sek.