• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witold Tyloch

  Przeczytaj także...
  Qumranistyka – zespół rozmaitych dyscyplin historycznych i orientalistycznych, których przedstawiciele badają szeroko pojętą kwestię Qumrān oraz zwojów z Pustyni Judzkiej. Do dyscyplin "qumranologicznych" należą historia, archeologia, hebraistyka, arameistyka, biblistyka, paleografia i epigrafika, semitystyka itp.Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
  Podstawowa Organizacja Partyjna (POP) – najmniejsza jednostka (komórka) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej sprawującej władzę w Polsce Ludowej (1948-1989). Podstawowa Organizacja Partyjna istniała w zakładach pracy, uczelniach i instytucjach kulturalnych. POP działały w latach 1949-1989.

  Witold Tyloch (ur. 16 marca 1927 w Chojnicach, zm. 23 sierpnia 1990 w Warszawie) – polski religioznawca, badacz judaizmu, biblista i qumranista. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969-1973 kierownik Zakładu Afrykanistyki i Semitystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Wydawnictwo Łódzkie – polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Łodzi istniejące w okresie Polski Ludowej i na początku lat 90. XX wieku.

  W latach 1977-1990 kierownik Zakładu Starożytnego Bliskiego Wschodu i Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec lat 70. I sekretarz POP PZPR na Wydziale Neofilologii UW.

  Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” – polskie wydawnictwo powstałe w 1948 z połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka”" (utworzonej przez działaczy PPR) i wydawnictwa "Wiedza" (związanego z PPS). W 1973 wydawnictwo weszło w skład koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch, którego częścią pozostawało do likwidacji konglomeratu w 1990 r.Krajowa Agencja Wydawnicza (KAW) – polskie wydawnictwo w Warszawie działające w latach 1974–2004, do 1991 część koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch.

  Wybrane publikacje[]

 • Dzieje ksiąg Starego Testamentu. Szkice z krytyki biblijnej, Książka i Wiedza, Warszawa 1981, 468 ss.
 • Judaizm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, 344 ss.
 • Bogowie czterech stron świata, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988, 276 ss.
 • Opowieści mędrców Talmudu, Wydawnictwo Feniks, 1993, 317 ss.
 • Bibliografia[]

 • Karol Wozikowski, Orientalista z Chojnic. Prof. Witold Tyloch (1927-1990), „Kwartalnik Chojnicki” nr 13/2015.
 • Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym „nadzorcą”, czy też „opiekunem”. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.
  Sekretarz generalny (także I sekretarz) – tytuł przywódcy partii politycznej, a także urzędnika administracyjnego w różnego typu organizacjach międzynarodowych, stowarzyszeniach, partiach politycznych, gremiach nieformalnych, itp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.