• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witold Albert Adolph

  Przeczytaj także...
  Kotielnicz (ros. Котельнич) – miasto w zachodniej Rosji, w obwodzie kirowskim, położone nad rzeką Wiatką. W 2010 roku miasto liczyło 26 486 mieszkańców.Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  Witold Albert Adolph (ur. 15 października 1903 w Kotielniczu, zm. 12 kwietnia 1941 w Dotnuwie) – polski biolog, zoolog.

  Szkołę średnią i maturę ukończył w 1921 w Wilnie. Następnie studiował na kilku wydziałach: na Uniwersytecie w Wilnie (1921-1922) matematykę, na wydziale budowy maszyn Politechniki Gdańskiej (1922-1923), i ponownie na uniwersytecie w Wilnie (1923-1924) biologię. Dyplom mgr filoz. z zakresu zoologii otrzymał w Wilnie w roku 1930, natomiast a dr. nauk biol. na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1934 roku.

  Jerzy Stanisław Aleksandrowicz lub Alexandrowicz (ur. 2 sierpnia 1886 w radomskich Stoczkach, zm. 28 października 1970 w Plymouth) – podpułkownik-lekarz Wojska Polskiego, biolog, histolog, jeden z czołowych neurofizjologów porównawczych na świecie.Zoolog – naukowiec zajmujący się badaniami zwierząt, biolog specjalizujący się w badaniach zoologicznych. W potocznym rozumieniu zoolog to osoba interesująca się zwierzętami (hobbysta). Zoolog-amator nie musi oznaczać dyletanta, oznacza jedynie, że badania zoologiczne nie stanowią źródła utrzymania, nie są zawodem.

  Od roku 1927 pracował m.in. u boku Jerzego Stanisława Aleksandrowicza, Jana Prüffera, Jana Zygmunta Wilczyńskiego i Jana Bohdana Dembowskiego.

  W 1931 pracował w Muzeum Przyrodniczym im. Dzieduszyckich we Lwowie, w roku 1932 w Instytucie im. Nenckiego w Warszawie, w roku 1933 w Zakład Biologii Ogólnej i Embriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Monachium i Berlinie pracował w 1938 roku.

  Przed II wojną światową zamieszkał na wsi Igalin koło Rykont, gdzie założył doświadczalną stację do badań pszczół i ich roli w gospodarstwie.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Zajmował się popularyzacją wiedzy biologicznej. Od 1940 do śmierci w 1941 pracował w Litewskiej Akademii Rolniczej w Dotnuwie pod Kownem.

  Monografie[ | edytuj kod]

 • Żaba. Podręcznik do ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i nauczycieli (1927/1950)
 • Studia nad rytmem podziału pierwotniaków. 1. Rytm dobowy w rozrodzie Paramecium caudatum (1932)
 • 2.Pory roku i rytm dobowy w rozrodzie Paramecium caudatum (1933)
 • Dzień w mrowisku (1933/1948)
 • Pająk-tkacz, inżynier i myśliwiec (1934/1948/1963)
 • Materiały do fauny pszczół Wileńszczyzny (1934)
 • Tłumaczenia:

  Karl von Frisch (ur. 20 listopada 1886 w Wiedniu, zm. 12 czerwca 1982 w Monachium) – biolog austriacki, zoolog, pionier doświadczeń terenowych w badaniu zwierząt, laureat Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny w 1973 roku za szczegółowy opis sposobu komunikowania się pszczół.15 października jest 288. (w latach przestępnych 289.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 77 dni.
 • Życie pszczół Karl von Frisch
 • Nauka o dziedziczności R. Goldschmidt (1936)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Słownik biologów polskich, Stanisław Feliksiak (red.), Warszawa: PWN, 1987, ISBN 83-01-00656-0, OCLC 835877296. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich we Lwowie – działająca od połowy XIX wieku we Lwowie, założona w przez hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego zasłużona placówka wystawienniczo-naukowa, zawierająca bogate zbiory przyrodnicze, etnograficzne, prehistoryczne, pochodzące z całego obszaru dawnych ziem Polski. W okresie II Rzeczypospolitej było to największe muzeum przyrodnicze w kraju.
  Politechnika Gdańska – państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 756. pośród wszystkich typów uczelni.
  Jan Bohdan Dembowski (ur. 26 grudnia 1889 w Petersburgu, zm. 22 września 1963 w Warszawie) – polski biolog, zoopsycholog, prezes Polskiej Akademii Nauk, marszałek Sejmu I kadencji, członek Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1958.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas) – państwowy uniwersytet w Wilnie, założony w 1579 przez króla Polski Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1919–1939 Uniwersytet Stefana Batorego; trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej, współcześnie nazwę tę nosi największy uniwersytet litewski.
  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - utworzony w 1918 roku w Warszawie, jest ważnym centrum badań biologicznych w Polsce, podległym Polskiej Akademii Nauk. Instytut zajmuje się biologią molekularną i komórkową, biochemią oraz neurobiologią.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.