• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Witeź - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Gustaw Daniłowski, właście August Daniłowski ps. lit. Władysław Orwid (ur. 14 lipca 1871 w Cywińsku w guberni kazańskiej, zm. 21 października 1927 w Warszawie) – polski pisarz, publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy.Stanisław Izrael Lack (ur. 11 stycznia 1876, zm. 20 stycznia 1909) – polski poeta, myśliciel, tłumacz oraz krytyk literacki i teatralny żydowskiego pochodzenia.
  Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, ps. Jan Sawa, Marko, Jan Waręż (ur. 23 maja 1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.

  Witeź – wydawane w Królestwie Polskim czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie, ukazujące się 1. i 15. dnia każdego miesiąca.

  Wydawca[]

  Wydawcą i redaktorem „Witezi” był Henryk Stanisław Pytliński (1865–1923). Redakcja i administracja mieściła się w Warszawie, przy ul. Książęcej 6. Czasopismo drukowanotłoczni Piotra Laskauera i S-ki.

  Na okładkach zeszytów zamieszczano grafikę Stanisława Wyspiańskiego, a w ich treści również inne ilustracje graficzne, winiety, „przerywki”, ozdoby.

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Wacław Wolski (ur. ok. 1867 w Płocku, zm. 6 kwietnia 1928 w Warszawie) – polski poeta, autor m.in. „Ballad tatrzańskich”.

  Treść (I półrocze 1908)[]

  W pierwszym półroczu 1908 opublikowano zeszyty 1–12, których zbiór (liczący ok. 600 stron) został udostępniony w domenie publicznej w formie cyfrowej przez Instytut Badań Literackich PAN (oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki IBL (sponsor digitalizacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010–2014; Unia Europejska; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

  Apoloniusz Kędzierski (ur. 1 lipca 1861 w Suchedniowie, zm. 21 września 1939 w Warszawie) – polski malarz akwarelista, rysownik, ilustrator, dekorator.Stefan Żeromski herbu Jelita (ur. 14 października 1864 w Strawczynie, zm. 20 listopada 1925 w Warszawie) – polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany „sumieniem polskiej literatury”, wolnomularz; pierwszy prezes Polskiego PEN Clubu.

  W spisie treści rocznika (strony V–VIII) wyodrębniono bloki:

 • „Od Redakcji” – dwie pozycje: „Słowo wstępne” (s. 2) i „W przededniu rocznicy” (s. 217),
 • „Artykuły społeczno-polityczne, historyczne i ekonomiczne” – ponad 40 pozycji, w tym np. 7 artykułów W. Lisa, 6 artykułów Artura Śliwińskiego, 4 artykuły Leona Wasilewskiego, 3 artykuły Gustawa Daniłowskiego,
 • „Literatura i Sztuka” – 8 pozycji, w tym odcinkowych, m.in. artykuły Stanisława Lacka, Ignacego Matuszewskiego, Eligiusza Niewiadomskiego,
 • „Poezya” – 29 pozycji, m.in. wiersze Marii Konopnickiej, Jana Lemańskiego, Bolesława Leśmiana, Władysława Orkana, Wacława Wolskiego,
 • „Powieści i nowele” – 5 pozycji, w tym odcinkowych, m.in. „Bandos” Stefana Żeromskiego, 8 odcinków „Tułaczy” Wacława Sieroszewskiego,
 • „Różne” (3 pozycje),
 • „Wspomnienia pozgonne” – m.in. wspomnienie Stanisława Wyspiańskiego,
 • „Rozbiory i sprawozdania” – 27 pozycji.
 • W każdym zeszycie zamieszczano ponadto felieton „Misericordia” oraz notatki i wykazy nadesłanych książek.

  Łamanie, łamanie tekstu, łamanie kolumny – w DTP jest to tworzenie obrazu kolumny poprzez nadanie surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowanego oraz połączenie tekstu z grafiką.Władysław Orkan, właśc. Franciszek Ksawery Smaciarz (ur. 27 listopada 1875 w Porębie Wielkiej, zm. 14 maja 1930 w Krakowie) – pisarz tworzący w okresie Młodej Polski, chociaż do nurtu modernistycznego ani on sam, ani współcześni go nie zaliczali.
  1
  Okładka zeszytu 2 z grafiką Stanisława Wyspiańskiego i tekstem Artura Śliwińskiego
  2
  Początek wiersza Marii Konopnickiej pt. „Pocałunek Roberta Emmeta
  3
  Wiersz Wacława Wolskiego „Ballada o Witeziu” (do rys. St. Wyspiańskiego)
  4
  Wspomnienie Stanisława Wyspiańskiego (zm. 28 listopada 1907)

  Uwagi

  1. Dodatkowe informacje wydawcy: „Składał i łamał Zenon Śmieszek. Odbijał na maszynie: Leonard Batylda. Klisze wykonano w zakładzie fotochemigraficznym B. Wierzbickiego i Sp. Broszurowano w introligatorni W. Tymińskiego. Papier ze składów Ignacego Wienera.”.
  2. Graficy: G. Figury, Zygmunt Kamiński, Apoloniusz Kędzierski, Wacław Koźniewski, Władysław Krassowski, Henryk Minkiewicz, Ignacy Rożniecki, Edward Słoński, Leokadia Śliwińska, Stanisław Śliwiński, Tadeusz Ulanowski, Andrzej Zarzycki.
  3. Tekst „W przededniu rocznicy” (s. 217–219) jest apelem Redakcji o godne uczczenie setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego – o otwarcie teatru imienia Słowackiego, który „…stałby się żywą, ciągle działającą instytucyą, najskuteczniej rozsławiającą Jego Imię, szerzycielem Jego ducha w narodzie, potężnym środkiem tego głównego celu, o który najsilniej chodzi” (zob. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie).

  Przypisy

  1. Wiesław Z: Współczesne zdjęcie kamienicy przy ul. Książęcej 6 w Warszawie (pol.). W: Polska na fotografii [on-line]. fotopolska.eu, 2013-08-08. [dostęp 2013-09-06].
  2. Witeź. Czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie (pol.). W: Opis w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych [on-line]. rcin.org.pl. [dostęp 2013-09-05].
  Robert Emmet (ur. 4 marca 1780, zm. 20 września 1803) – irlandzki bohater narodowy. Jeden z przywódców Towarzystwa Zjednoczonych Irlandczyków. W 1803 roku wzniecił nieudane powstanie antybrytyjskie. Został stracony.Wacław Sieroszewski, ps. „Wacław Sirko” (ur. 24 sierpnia 1858 w Wólce Kozłowskiej, zm. 20 kwietnia 1945 w Piasecznie) – polski pisarz, tworzący na pograniczu czterech epok: pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesności, zesłaniec na Sybir, podróżnik, etnograf Syberii i działacz niepodległościowy, Kawaler Krzyża Virtuti Militari V kl, poseł III kadencji i senator IV kadencji w II RP.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Juliusz Słowacki herbu Leliwa (ur. 4 września 1809 w Krzemieńcu, zm. 3 kwietnia 1849 w Paryżu) – jeden z najwybitniejszych poetów polskich doby romantyzmu, dramaturg i epistolograf. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jako jeden z Wieszczów Narodowych. Twórca filozofii genezyjskiej (pneumatycznej), epizodycznie związany także z mesjanizmem polskim, był też mistykiem. Obok Mickiewicza uznawany powszechnie za największego przedstawiciela polskiego romantyzmu.
  Leon Wasilewski (ur. 24 sierpnia 1870 w Petersburgu, zm. 10 grudnia 1936 w Warszawie) – działacz PPS, bliski współpracownik Piłsudskiego, architekt polskiej polityki wschodniej u progu niepodległości, ojciec Wandy.
  Jan Lemański (ur. 7 lipca 1866 w Głażewie pod Płockiem, zm. 11 listopada 1933 w Warszawie) – polski poeta, satyryk i bajkopisarz okresu Młodej Polski.
  Digitalizacja (ucyfrowienie) - w bibliotekarstwie i archiwistyce oznacza wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Powstający w wyniku skanowania plik graficzny ma postać bitmapy i nie stanowi użytecznej postaci dokumentu cyfrowego, ponieważ:
  Maszyna drukarska - podstawowe urządzenie przemysłu poligraficznego, służące do wykonywania druku na skalę przemysłową. Urządzenia mające ten sam cel w zależności od budowy, sposobów składania czcionek i drukowania ich lub wydruku na danym podłożu, mogą się całkowicie różnić od siebie - stąd też znanych jest obecnie wiele ich rodzajów. Pierwszą maszyną drukarską była prasa drukarska, wynaleziona ok. roku 600 n.e. w Chinach. W Europie druk pojawił się dopiero w latach 40. XV wieku n.e. za sprawą Gutenberga.
  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN) – instytut badawczy Polskiej Akademii Nauk powołany w 1948, początkowo podległy Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk; pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.
  Artur Śliwiński (ur. 17 sierpnia 1877 w Ruszkach koło Kutna, zm. 16 stycznia 1953 w Warszawie) – polski historyk, publicysta, polityk, premier Polski w 1922, senator IV oraz V kadencji w II RP w latach 1935–1939, wolnomularz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.