• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wiskule

  Przeczytaj także...
  Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.Łeonid Makarowycz Krawczuk, ukr. Леонід Макарович Кравчук (ur. 10 stycznia 1934 w Żytyniu Wielkim) – ukraiński polityk, prezydent Ukrainy w latach 1991–1994.
  Siarhiej Mikałajewicz Martynau (biał. Сяргей Мікалаевіч Мартынаў, ros. Сергей Николаевич Мартынов, Siergiej Nikołajewicz Martynow, ur. 22 lutego 1953 w Leninakanie) – radziecki i białoruski dyplomata i polityk, minister spraw zagranicznych Białorusi (2003-2012).

  Wiskule (biał. Віскулі) – wieś na Białorusi, w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej – kilka kilometrów od granicy z Polską, ok. 10 km na południowy wschód od Białowieży.

  Opis[ | edytuj kod]

  Wieś królewska położona była w końcu XVIII wieku w starostwie niegrodowym szereszowskim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego.

  W latach 50. w miejscowości wybudowano pałacyk rządowy dla prominentnych działaczy ZSRR i ich gości. W pałacyku 7. i 8 grudnia 1991 spotkali się przywódcy radzieckich republik rosyjskiej (Borys Jelcyn), ukraińskiej (Łeonid Krawczuk) i białoruskiej (Stanisłau Szuszkiewicz) w celu zawarcia układu białowieskiego. Siedemnaście lat później, 12 września 2008, doszło tu do pierwszego – po kilku latach chłodniejszych relacji – spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi Radosława Sikorskiego i Siarhieja Martynaua.

  Radosław (Radek) Tomasz Sikorski (ur. 23 lutego 1963 w Bydgoszczy) – polski polityk, politolog, dziennikarz, minister obrony narodowej w latach 2005–2007 w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VI kadencji, poseł VI i VII kadencji, od 2007 minister spraw zagranicznych w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, od 1 stycznia 2010 również przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.Układ białowieski − nazwa nadawana porozumieniu o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw zawartemu przez prezydentów Rosji, Białorusi i Ukrainy 8 grudnia 1991 roku na spotkaniu w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej oraz w pobliskim Brześciu nad Bugiem.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Egzonim ustalony przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zmiany wprowadzone na 66. posiedzeniu Komisji (7 grudnia 2011 roku)).
  2. Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т.2, Mińsk 2013, s. 107.
  3. Andrzej Brzeziecki, Małgorzata Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły car Rosji, SIW Znak, Kraków 2014, s. 44.
  4. „Co Sikorski oferuje Łukaszence”, dziennik.pl.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pałacyk w Wiskulach
 • Zdjęcie satelitarne z Google Maps
 • Wiskule w Encyklopedii Puszczy Białowieskiej
 • Białowieża (białorus. Белавежа-Biełavieža, w miejsc. gwarze białoruskiej Bałavež lub Biełavieš ) — duża wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, mająca charakter małomiasteczkowy, położona nad Narewką, na Równinie Bielskiej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat brzeskolitewski (brześciański) – jednostka terytorialna województwa brzeskolitewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1566 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów z centrum w Brześciu Litewskim.
  Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Województwo brzeskolitewskie (brzeskie litewskie, brześciańskie) – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Język białoruski (biał. беларуская мова, biełaruskaja mowa) – należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 9 milionów.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Stanisłau Stanisławawicz Szuszkiewicz (biał. Станiслаў Станіслававіч Шушкевіч, ros. Станислав Станиславович Шушкевич, Stanisław Stanisławowicz Szuszkiewicz; ur. 15 grudnia 1934 w Mińsku) − radziecki i białoruski uczony w dziedzinie radiofizyki; doktor nauk fizyczno-matematycznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora habilitowanego), profesor, od 1991 roku członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Białorusi; polityk, w latach 1991–1994 przewodniczący Rady Najwyższej Białoruskiej SRR / Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji; pełniąc funkcję przewodniczącego parlamentu, od ogłoszenia niepodległości Białorusi do dymisji z tego stanowiska był głową państwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.