• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirtualna rehabilitacja

  Przeczytaj także...
  Interakcja człowiek-komputer (ang. human-computer interaction, HCI) – wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem a komputerem, zachodzące poprzez interfejs użytkownika.Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.
  Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

  Wirtualna rehabilitacja - to innowacyjna metoda usprawniania osób niepełnosprawnych wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe, bazujące na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Pojęcie to dotyczy zarówno działań podejmowanych tu i teraz, jak i na odległość (telerehabilitacja).

  Czujnik (sensor) – fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.Dżojstik (po polsku - manipulator drążkowy; ang. joystick, od joy – zabawa, stick – patyk, drążek) – urządzenie wejścia komputera, manipulator służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcje sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku. Pierwsze dżojstiki nie służyły do rozrywki (ang. joy stick), lecz do sterowania samolotami, nazywano je wtedy „drążkami sterowniczymi” (ang. „control stick”).

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Interakcja użytkownika z systemem komputerowym przebiega za pośrednictwem urządzeń sterujących (klawiatury, myszy, dżojstików, platform balansowych) oraz sensorów ruchu (kamera 2D, kamera 3D).

  Interaktywność (ang. interactivity, łac. interactus – dosłownie: czyn wzajemny) to pojęcie z dziedziny komunikacji. Oznacza zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie, przez komunikujące się strony.Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:

  Stosowane systemy umożliwiają kontrolę czasu trwania i intensywności ćwiczeń. Nie wymagają ciągłego nadzoru rehabilitanta, zapewniają stałą informację zwrotną i pozwalają na generowanie dowolnych wzmocnień podnoszących motywację pacjentów, co ma bezpośrednie przełożenie na systematykę ćwiczeń, a tym samym na osiągane efekty. Ponadto ćwiczący mogą wykonywać w wirtualnym środowisku zadania, których nie byliby w stanie wykonać bezpiecznie bądź wcale w codziennym życiu.

  Wzmocnienie, wzmocnienie pozytywne, wzmocnienie dodatnie to sytuacja (np. wyjście z klatki) lub bodziec pojawiający się w odruchu warunkowym klasycznym po bodźcu warunkowym, a w odruchu instrumentalnym po wymaganej w eksperymencie reakcji organizmu. Efektem wzmocnienia pozytywnego jest powstanie i podtrzymanie wyuczonej reakcji w odpowiedzi na bodźce warunkowe, rzadziej jej intensyfikacja (w fizjologicznym zakresie).Telerehabilitacja – polega na umożliwieniu dostępu do zbioru usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym „na odległość”, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i Internetu Wchodzi w zakres telemedycyny.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Wirtualna rzeczywistość znajduje zastosowanie zarówno w rehabilitacji ruchowej (w chorobach i uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu mięśniowo - szkieletowego), jak i poznawczej. Przynosi korzyści ćwiczącym niezależnie od wieku (także dzieciom i osobom starszym).

  Mysz komputerowa, myszka (ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Neuroplastyczność (plastyczność mózgu) – zdolność tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń mających na celu zreorganizowania się, adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia się i pamięci. Jest to powszechna cecha neuronów, występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego.

  Wyniki badań potwierdzają skuteczność kliniczną ćwiczeń rehabilitacyjnych, opartych na technologiach komputerowych jako uzupełnienie tradycyjnej terapii oraz pozytywny wpływ stosowania systemów wirtualnej rehabilitacji na kontrolę postawy, przetwarzanie wzrokowe, mobilność , poprawę siły, zakresu i szybkości ruchów kończyn . Wskazują także na pozytywny wpływ rehabilitacji na neuroplastyczność u osób po przebytych urazach mózgu . Co więcej, komputerowe aplikacje wspomagające ćwiczenia ruchowe są pozytywnie odbierane przez pacjentów ze względu na interaktywność dzięki formę angażującej uwagę oraz możliwość obserwowania osiąganych rezultatów .

  Kamera internetowa (ang. webcam) – kamera cyfrowa, podłączana bezpośrednio do komputera, zazwyczaj za pomocą złącza USB. Kamera może transmitować obrazy statyczne (co pewien czas, zwany czasem odświeżania, przesyła pojedynczy obraz) lub transmisja może odbywać się w sposób ciągły (tzw. streaming cams). Najprostsze modele oparte są na tańszej matrycy CMOS, o niewielkich rozmiarach, rozdzielczości 640x480 pikseli i przydadzą się użytkownikom mało wymagającym i mającym niezbyt wydajne łącze internetowe. Przeważnie spełniają swoje zadania, ale jakość obrazu, wykonanie i szybkość działania pozostawiają wiele do życzenia. W słabszym oświetleniu pracuje wyraźnie gorzej. Coraz częściej spotyka się modele pracujące z prędkością 30 klatek/s, w rozdzielczości 800x600 pikseli.Innowacja (łac. innovatio - odnowienie) – stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy cywilizacji), wprowadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów lub sposobów ich realizacji.

  Inne[ | edytuj kod]

  Przekaz wirtualny wykorzystywany jest również w leczeniu fobii, lęków, zespołu stresu pourazowego (ang. Virtual Reality Exposure Therapy).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeczywistość wirtualna
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Telerehabilitacja i wirtualna rehabilitacja, http://www.neuroforma.pl/baza-wiedzy/telerehabilitacja
  2. Use of a Low-Cost, Commercially Available Gaming Console (Wii) for Rehabilitation of an Adolescent With Cerebral Palsy Judith E Deutsch, Megan Borbely, Jenny Filler, Karen Huhn, Phyllis Guarrera-Bowlby; Physical Therapy 2008; 88:1196-1207
  3. Virtual Reality Exposure Therapy, Post Traumatic Stress Disorder Treatment, Institute for Creative Technologies http://ict.usc.edu/wp-content/uploads/overviews/Post%20Traumatic%20Stress%20Disorder_Overview.pdf
  4. Video Games Might Aid in Stroke Rehab Steven Reinberg, HealthDaily, April 7 2011
  5. Virtual Reality in Stroke Rehabilitation Gustavo Saposnik, Mindy Levin; STROKE 2011, 42:1380-1386
  6. Judith E Deutsch, Megan Borbely, Jenny Filler, Karen Huhn, Phyllis Guarrera-Bowlby, Use of a Low-Cost, Commercially Available Gaming Console (Wii) for Rehabilitation of an Adolescent With Cerebral Palsy, Physical Therapy - Journal of The American Physical Therapy Association, originally published online August 8, 2008

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • American Telemedicine Association
 • Przykładowy system do rehabilitacji wykorzystujący elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do użytku w warunkach klinicznych. (ang.)
 • Przykładowy system do rehabilitacji wykorzystujący elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości do użytku w warunkach domowych.
 • Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction).Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.