• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wirginia

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.

  Wirginia (ang. Virginia) – stan w USA na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.

  Wirginia na północy graniczy ze stanami Wirginia Zachodnia i Maryland, oraz z Dystryktem Kolumbii, na zachodzie ze stanem Kentucky, a na południu z Tennessee oraz z Karoliną Północną. Od wschodu znajduje się wybrzeże Oceanu Atlantyckiego oraz zatoka Chesapeake.

  Ocean Atlantycki (Atlantyk) – drugi pod względem wielkości ocean na Ziemi pokrywający około jednej piątej jej powierzchni. Nazwa wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza „Morze Atlasa”. Jak napisał Hezjod w swym eposie Prace i dni: „Ojciec Zeus utworzył, na krańcach zamieszkałego świata, gdzie nie docierają ludzie i nie mieszkają bogowie nieśmiertelni, otoczone pełnym głębokich wirów oceanem Wyspy Błogosławione, gdzie życie toczy się bez mozołu i smutku”. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Atlantycki.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Warunki naturalne[]

  We wschodniej część stanu występują tereny nizinne a w zachodniej tereny wyżynne i górzyste (Appalachy).

  Klimat[]

  Podzwrotnikowy morski

  Zatoka Chesapeake (ang. Chesapeake Bay) - największe estuarium w Stanach Zjednoczonych. Zatoka połączona jest z Oceanem Atlantyckim, jej brzegi należą do stanów Wirginia i Maryland. Dorzecze zatoki ma powierzchnię ponad 166 tys. km². Zatoka ma powierzchnię ok. 11 600 km² i długość ok. 300 km od ujścia rzeki Susquehanna na północy do Atlantyku na południu.Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

  Demografia[]

  Wirginia ma 8 185 000 mieszkańców (2012). Najpowszechniej używanymi językami są:

 • język angielski – 87,22%,
 • język hiszpański – 5,74%,
 • język koreański – 0,68%,
 • język wietnamski – 0,57%.
 • Religia[]

 • ewangelikalizm – 31%
 • protestantyzm – 30%
 • bez religii – 18%
 • katolicyzm – 14%
 • pozostali – 7% (w tym: mormoni, prawosławie, judaizm, buddyzm i hinduizm)
 • Największymi grupami religijnymi w 2010 roku, były:

  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.Kościół episkopalny – w szerszym znaczeniu wspólnota chrześcijańska, w której władza spoczywa w rękach biskupów (episkopatu); taka definicja objęłaby także Kościół katolicki czy Cerkiew Prawosławną. Najczęściej jednak termin ten oznacza niektóre kościoły wchodzące w skład wspólnoty anglikańskiej:
 • Południowa Konwencja Baptystów: 763 655
 • Kościół katolicki: 673 853
 • Zjednoczony Kościół Metodystyczny: 467 417
 • Protestantyzm bezdenominacyjny: 378 934
 • Muzułmanie: 213 032
 • Zielonoświątkowcy: 170 000 (głównie: Zbory Boże)
 • Kościół Episkopalny: 120 579
 • Kościół Prezbiteriański USA: 115 955
 • Podział administracyjny[]

  Stan Wirginia podzielony jest na 95 hrabstw oraz 39 miast niezależnych, niewchodzących w skład żadnego z hrabstw.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.
  Wirginia – mapa fizyczna z granicami hrabstw

  Historia[]

 • 1606 – ustanowienie Karty Wirgińskiej.
 • 1607 – statki londyńskiej Kompanii Wirginii (nazwa pochodziła od przydomka królowej Anglii Elżbiety I Tudor) przywiozły na wyspę u ujścia rzeki James do zatoki Chesapeake grupę osadników. Założenie Jamestown, pierwszej osady angielskiej w Nowym Świecie.
 • 1608 – sprowadzenie do osady grupy polskich rzemieślników
 • 1619 – sprowadzenie pierwszych murzyńskich niewolników; strajk polskich rzemieślników.
 • 1781 – bitwa z angielskim wojskami pod Yorktown (rewolucja amerykańska).
 • 25 czerwca 1788 – ratyfikacja Konstytucji.
 • 1861 – przystąpienie do Konfederacji południowych stanów. Richmond staje się stolicą Konfederacji; hrabstwa zajęte przez wojska Unii oddzieliły się i przystąpiły w 1863 do Unii jako nowy stan Wirginia Zachodnia. Do 1865 obszar stanu był terenem walk wojny secesyjnej, nakierowanych na zdobycie Richmond.
 • 1870 – Wirginia ponownie oficjalnie przystąpiła do Unii.
 • Gospodarka[]

 • rolnictwo:
 • główne uprawy: tytoń, soja, orzeszki ziemne, pszenica, kukurydza,
 • hodowla: bydło, trzoda chlewna, drób
 • przemysł:
 • elektrotechniczny
 • elektroniczny
 • spożywczy
 • chemiczny
 • włókienniczy
 • Uniwersytety i wyższe uczelnie[]

  Kardynał (Cardinalis cardinalis)

  Inne informacje[]

 • Dewiza: Sic Semper Tyrannis (Taki los spotyka zawsze tyranów)
 • Symbole: ptak kardynał, dereń, kwiat derenia
 • Zapoznaj się również z: Stany Zjednoczone, podział terytorialny Stanów Zjednoczonych, historia Stanów Zjednoczonych.

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Jamestown – pierwsza stała osada angielskich kolonistów w Ameryce Północnej, na terenie dzisiejszego stanu Wirginia, założona 14 maja 1607. Historycznie była to druga trwała osada na obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych po założonym w 1565 przez Hiszpanów mieście St. Augustine na Florydzie. Poprzednie 17 prób osadnictwa anglosaskiego (w tym tzw. "Zaginiona Kolonia" na wyspie Roanoke w Karolinie Północnej) zakończyło się niepowodzeniem.

  Przypisy

  1. Modern Language Association. Podane są wszystkie języki używane przez więcej niż 0,5% ogółu ludności.
  2. Religious Affi liation by State in the U.S. str. 100.
  3. thearda.com  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karta Wirgińska - dokument wydany przez Jakuba I w 1606 regulujący tryb osadnictwa na nowych ziemiach w Ameryce. Na jej mocy powstała Rada Królewska dla Wirginii, której czternastoosobowy skład objął zarząd nad obszarami rozciągającymi się pomiędzy 34 a 45 równoleżnikiem wzdłuż amerykańskiego wybrzeża. Jednym z owoców uchwalenia Karty stało się zorganizowanie wyprawy okrętów Susan Constant, Godspeed oraz Discovery, która wypłynęła 20 grudnia 1606 pod wodzą sir Christophera Newporta. Łącznie wyruszyło ok. 100 osadników, w tym przewidziany na gubernatora - Bartholomew Gosnold.
  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).
  Strajk polskich rzemieślników w Jamestown w 1619 roku − pierwszy w historii Ameryki Północnej strajk robotniczy i polityczny.
  Dereń (Cornus L.) – rodzaj ozdobnych krzewów, z rodziny dereniowatych (Cornaceae) z umiarkowanej strefy półkuli północnej. Gatunkiem typowym jest Cornus mas L..
  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inaczej zwana rewolucją amerykańską – konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Wielkiej Brytanii a jego trzynastoma koloniami w Ameryce Północnej w latach 1775-1783.
  Wojna secesyjna – wojna, która miała miejsce w latach 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pomiędzy stanami wchodzącymi w skład Stanów Zjednoczonych (tzw. Unią lub „Północą”) i Skonfederowanymi Stanami Ameryki (tzw. Konfederacją lub „Południem”), które wystąpiły z Unii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.