• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Winiary - Kalisz

  Przeczytaj także...
  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
  Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach.

  Winiary – prawobrzeżna dzielnica Kalisza położona we wschodniej części miasta, ograniczona Prosną oraz Swędrnią i Pokrzywnicą; w źródłach pisanych od 1294; w granicach administracyjnych od 1976 (włączono wtedy wsie Winiary i Okręglica); pełni funkcje mieszkalne, przemysłowe i rekreacyjne.

  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.Las Skarszewski – obszar leśny położony między Skarszewem a Rożdżałami w województwie wielkopolskim, w którym 19 stycznia 1945 roku dokonano egzekucji 56 członków antyhitlerowskiego podziemia.

  Historia[]

  We wczesnym średniowieczu Winiary były wsią służebną zamieszkiwaną przez winiarzy (łac. vinearii), którzy trudnili się uprawą winorośli i produkcją wina na potrzeby dworu książęcego w Kaliszu (dostarczali je w zamian za zwolnienie z daniny książęcej). Winiarze uprawiali winorośl na łagodnych i nasłonecznionych zboczach doliny Prosny, a wino wyrabiali w samej osadzie, która była własnością książęcą. Nazwa osady jest typowa dla podobnych osad służebnych położonych w sąsiedztwie grodów książęcych (łac. sedes regni principales) m.in. w Sandomierzu, Krakowie, Płocku. W źródłach pisanych osada pojawia się po raz pierwszy jako Wynarz (1294), a później jako Vinar (1298), Winary (1579). W 1795 roku Winiary z prywatnych rąk zostały przejęte na skarb państwa przez władze pruskie. Z kolei 1807 roku ziemie te wraz z przyległymi dobrami opatóweckimi nadano w nagrodę za służbę w wojskach cesarza Napoleona Bonaparte gen. Józefowi Zajączkowi. Ostatnim właścicielem Winiar był Konrad Wünsche zamordowany przez Gestapo 19 stycznia 1945 roku w lesie skarszewskim. Las na Winiarach był świadkiem zbrodni hitlerowskich w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) - 22 grudnia 1939 oraz w styczniu i w lutym 1940, rozstrzelano Polaków przetrzymywanych wcześniej w więzieniach w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Po wyzwoleniu w 1945, w miejscu zbrodni ekshumowano 527 ciał. Według danych z 1962 łączna liczba pomordowanych wyniosła ok. 700 osób.

  Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice – częściowo zelektryfikowana, jedno- i dwutorowa linia kolejowa o długości 388,577 km.Las Winiarski – kompleks leśny zlokalizowany we wschodniej części Kalisza na terenie Winiar, przy Jeziorze Pokrzywnickim. Las zajmuje obszar ok. 220 ha.

  Do pozostałości z dawnych lat należą:

 • Dwór administratora folwarku - wzniesiony w pierwszej połowy XIX wieku, obecnie przedszkole. Przebudowy dworku dokonano w latach 70 XX wieku
 • Browar – wzniesiony około 1820 roku w klasycystycznym stylu. W latach 70 XX wieku staraniem Karola Schlössera rozbudowany i zamieniony po części w gorzelnię. Obecnie opuszczony i popadający w ruinę.
 • Dom pracowników folwarcznych – do dnia dzisiejszego spełniający funkcję mieszkalną.
 • Willa myśliwska – położona w przyległym do Winiar lesie.
 • Ruiny budynku dawnego browaru
  Dwór administratora folwarku
  Dawna willa myśliwska

  Infrastruktura[]

  Około 4 500 mieszkańców, powierzchnia około 6 km². Dominuje zabudowa jednorodzinna. Zwyczajowo obejmuje także osiedle Okręglica. Znajdują się tu m. in. Fabryka Winiary-Nestlé, Reco Shene oraz Las Winiarski. Winiary od Tyńca i Rajskowa (sąsiednich dzielnic) oddziela rzeka Swędrnia - dopływ rzeki Prosny. Winiary położone są na wzniesieniu dochodzącym do 40 m. Dzielnicę przecina linia kolejowa Łódź Kaliska – Forst. Przez Las Winiarski przechodzi nieużytkowana obecnie linia Kalisz Winiary – Winiary Fabryka. W dzielnicy znajduje się przystanek kolejowy Kalisz Winiary i zlikwidowana stacja towarowa Winiary Fabryka. W 2000 roku zakończono budowę kościoła bł. Michała Kozala. Kościół stoi w centrum dużego osiedla domów jednorodzinnych. Ważniejszymi ulicami w dzielnicy są: Barska, Będzińska, Budziszyńska, Chełmska, Chocimska, Dobrzyńska, Dyngusowa, Fromborska, Gajowa, Kąpielowa, Kołobrzeska, Kruszwicka, Kujawska, Legnicka, Lubelska, Marzanny, Nałęczowska, Łódzka (131-263, 108-248), Mazowiecka, Nęderzewska, Okręglicka, Połaniecka, Racławicka, Sarnia, Zajęcza.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Na osiedlu mieści się Leśne Centrum Edukacyjne. Będzie ono wkrótce rozbudowane. Wiosną zakończył się pierwszy etap budowy, a teraz przyszedł czas na kolejny. W budynku mieści się siedziba nadleśnictwa Rożdżały, są tam też dwa służbowe mieszkania, a także klasa edukacyjna, w której odbywają się leśne lekcje. Cały koszt edukacyjnego wyposażenia to 400 tysięcy złotych. Środki pochodzą z Lasów Państwowych i z Urzędu Miejskiego. Drugi etap prac zostanie zakończony już we wrześniu. Do tej pory średnio w roku kompleks edukacyjny odwiedza kilka tysięcy dzieci i młodzieży. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie przeprowadzona gruntowna zmiana systemu odprowadzania ścieków.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Przypisy

  1. Kazimierz Leszczyński "Eksterminacja ludności na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy" (wykaz miejscowości z terenów polskich przyłączonych do Rzeszy, w których okupant niemiecki dokonywał eksterminacji ludności, sporządzony na podstawie materiałów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce). W: Eksterminacja ludności w Polsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Poznań, Warszawa: Wydawnictwo Zachodnie, 1962, s. 110.
  Winiary – skrócona nazwa fabryki przetwórstwa spożywczego, zlokalizowanej w kaliskiej dzielnicy (do 1976 samodzielnej wsi) Winiary.Prosna – rzeka w środkowej Polsce, w dorzeczu Odry, lewy dopływ Warty; długość: 216,8 km, powierzchnia dorzecza: 4 924,7 km², różnica wysokości między źródłem a ujściem: ~190 m.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Winiary Fabryka – zlikwidowana już towarowa stacja kolejowa znajdująca się w Kaliszu na terenie fabryki Winiary-Nestlé w dzielnicy Winiary. Stacja znajdowała się na końcu nieużywanej od lat 90. XX wieku i zarazem nieprzejezdnej obecnie linii Kalisz Winiary – Winiary Fabryka.
  Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).
  Swędrnia – rzeka mająca swe źródło w Lipiczu Oleandrach w gminie Goszczanów (powiat sieradzki). Jest prawym dopływem Prosny i wpada do niej w granicach administracyjnych Kalisza.
  Pokrzywnica – struga na Wysoczyźnie Kaliskiej, w Kaliszu, prawy dopływ Prosny, wypływa z Jeziora Pokrzywnickiego, uchodzi na Piwonicach.
  Linia kolejowa Kalisz Winiary – Winiary Fabryka – nieużywana już jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa o długości 2,5 km, znajdująca się w Kaliszu, w Lesie Winiarskim, łącząca przystanek Kalisz Winiary ze stacją towarową Winiary Fabryka.
  Tyniec – prawobrzeżna dzielnica Kalisza, położona na północny wschód od Śródmieścia, nad Kanałem Bernardyńskim i Swędrnią, włączona do miasta w 1906 i 1934, do 1935 siedziba gminy Tyniec; pełni funkcje mieszkaniowe.
  Michał Kozal (ur. 25 września 1893 w Nowym Folwarku, zm. 26 stycznia 1943 w Dachau) – błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy włocławski w latach 1939–1943.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.