• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wincenty Hyla

  Przeczytaj także...
  Klecza Dolna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wadowice, 320–389 m n.p.m. na Pogórzu Wielickim oraz skraju Beskidu Małego, na trasie Cieszyn – Kraków, stanowiąca jedność do końca XV w.1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w latach 1914-1939.
  Po zakończeniu w 1927 roku kadencji Sejmu i Senatu w dniu 4 marca 1928 r. zostały przeprowadzone wybory (do Sejmu), zaś tydzień później – 11 marca – wybory do Senatu. Dwa lata po dokonaniu przez Józefa Piłsudskiego zamachu majowego zwyciężyło nowo utworzone ugrupowanie sanacyjne, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem.

  Wincenty Hyla (ur. 5 października 1894 w Brzeźnicy, zm. 9 stycznia 1975 w Kleczy Dolnej) – polski rolnik, działacz niepodległościowy i społeczny, polityk, poseł na Sejm II, III i IV kadencji w II RP, członek Rady Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” powstało 1 lutego 1914 w Tarnowie z rozłamu w Polskim Stronnictwie Ludowym do którego doszło 13 grudnia 1913. Ugrupowanie założyli działacze skupieni wokół tygodnika „Piast” oraz członkowie PSL – Zjednoczenia Niezawisłych Ludowców (wcześniejsza secesja PSL). Na czele partii stanął Jakub Bojko, którego na krótko zastąpił w 1918 dotychczasowy prezes połączonego z PSL „Piast” Zjednoczenia Ludowego Jan Sadlak, by w końcu został nim poprzedni wiceprezes Wincenty Witos.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Ukończył szkołę ludową i kursy rolnicze.

  Od 1912 roku był działaczem Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Szkoły Ludowej i szkółek rolniczych. W latach 1914–1917 służył w 1. i 5. pułku piechoty Legionów Polskich, po kryzysie przysięgowym w 1917 roku został wcielony do 1. pułku ułanów armii austriackiej. W 1918 roku organizował Straż Obywatelską w Brzeźnicy, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku służył w 8. pułku ułanów.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Po demobilizacji (w 1921 roku) prowadził w Brzeźnicy nowoczesne, bardzo intensywne gospodarstwo rolne (mechanizacja i melioracja sadów, doświadczenia nawozowe i odmianowe).

  Był działaczem wielu organizacji, m.in. był: członkiem zarządu Krakowskiej Izby Rolniczej, Zarządu Okręgowego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego, wiceprezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Wadowicach, przewodniczącym Towarzystwa Domu Ludowego w Brzeźnicy, inicjatorem rozwoju spółdzielczości mleczarskiej, członkiem Wydziału Wojewódzkiego, Rady Powiatowej w Wadowicach i Rady Związku Powiatów RP w Warszawie.

  Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych, a także zwerbowała kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL "Piast".Powiat żywiecki – powiat ziemski w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żywiec. W latach 1945-1975 powiat żywiecki znajdował się w województwie krakowskim.

  Należał do PSL „Piast”, następnie BBWR i OZN.

  Pod koniec lat 30. pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych.

  W wyborach parlamentarnych w 1928 roku został wybrany posłem na Sejm II kadencji (1928-1930) z listy nr 1 (BBWR). Równocześnie był zastępcą posła z listy w okręgu wyborczym nr 43 (Wadowice). W kadencji tej należał do klubu BBWR. Pracował w komisjach: reform rolnych i skarbowej.

  Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odznaczenie wojskowe (order), nadawane za wybitne zasługi bojowe. Jest najstarszym orderem wojskowym na świecie, spośród nadawanych do chwili obecnej. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej przeciwko konfederacji targowickiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Dewiza orderu brzmi: Honor i OjczyznaWybory brzeskie – popularna, ironiczna nazwa wyborów do Sejmu RP III kadencji z 16 listopada oraz Senatu RP III kadencji z 23 listopada 1930, używana przez przeciwników sanacji.

  W wyborach parlamentarnych w 1930 roku został wybrany posłem na Sejm III kadencji (1930-1935) z listy nr 1 (BBWR) w okręgu nr 43 obejmującym powiat wadowicki. W kadencji tej należał do klubu BBWR. Pracował w komisjach: budżetowej, reform rolnych (był kierownikiem grupy i referentem) oraz skarbowej.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  W latach 1928 i 1931 był wybrany przez Sejm na członka Głównej Komisji Ziemskiej (od 1934 roku był członkiem tej Komisji z ramienia Związku Izb i Organizacji Rolniczych).

  W wyborach parlamentarnych w 1935 roku został ponownie wybrany posłem na Sejm IV kadencji (1935-1938) 31 330 głosami z listy państwowej z okręgu nr 87, obejmującego powiaty: wdowicki, żywiecki i myślenicki. W kadencji tej należał do Koła Rolników Sejmu i Senatu. Pracował w komisjach: budżetowej (był zastępcą członka), prawniczej i rolnej.

  5 października jest 278. (w latach przestępnych 279.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 87 dni.Wadowice – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba władz powiatu wadowickiego i gminy miejsko-wiejskiej Wadowice. Miasto położone jest na Pogórzu Wielickim, nad Skawą. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 28, droga krajowa nr 52 i linia kolejowa nr 117.

  Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji. Pracował w PCK i Związku Rolników Polskich, był również członkiem Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość. W 1958 roku wrócił do Polski.

  Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1922)
 • Krzyż Niepodległości (1931)
 • Krzyż Walecznych
 • oraz dyplom honorowy nadany przez Małopolskie Towarzystwo Rolnicze w Krakowie.

  Życie prywatne[ | edytuj kod]

  Był synem Józefa i Marii z domu Pamuły. Ożenił się z Wiktorią Gut.

  Powiat wadowicki – powiat w Polsce (województwo małopolskie) z siedzibą w Wadowicach. Powiat został utworzony w ramach reformy administracyjnej z 1999.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Jego brat, Józef, był również żołnierzem 1. pułku piechoty Legionów Polskich.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Leszek Śliwiński, Ogólnopolska reprezentacja powiatowych związków komunalnych w II Rzeczypospolitej, Częstochowa 2013, s. 254.
  2. Biblioteka sejmowa – Parlamentarzyści RP: Wincenty Hyla. [dostęp 2012-06-29].
  3. Scriptor (opr.): Sejm i Senat 1935–1938 IV kadencja. Warszawa: nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1936, s. 266.
  Kryzys przysięgowy – tak nazwano odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich (głównie I i III Brygady) 9 i 11 lipca 1917.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Brzeźnica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Brzeźnica, u stóp Pogórza Wielickiego, w dolinie Wisły.
  Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
  Sejm III kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 16 listopada 1930 (poprzedni Sejm II kadencji rozwiązany został 30 sierpnia 1930).
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1935 roku – pierwsze wybory parlamentarne po wejściu w życie konstytucji kwietniowej przeprowadzone 8 i 15 września 1935 roku.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Sejm IV kadencji utworzony został w wyniku wyborów przeprowadzonych w Polsce 8 września 1935 (poprzedni Sejm III kadencji rozwiązany został 10 lipca 1935).
  Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.