• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wimentyna

  Przeczytaj także...
  Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").Chromosom 10 – jeden z 23 parzystych ludzkich chromosomów. DNA tego chromosomu liczy około 135 milionów par nukleotydów, co stanowi około 4-4,5% materiału genetycznego komórki człowieka. Ustalono, że znajduje się na nim 800-1200 genów.
  Filamenty pośrednie (ang. intermediate filaments) – grupa białek włókienkowych (średnica 10 nm) stanowiących jeden z głównych komponentów cytoszkieletu komórkowego oprócz mikrotubul (średnica 24 nm) i mikrofilamentów aktynowych bądź miozynowych (średnica odpowiednio 7 i 15 nm). Są one bardzo wytrzymałe, przez co chronią komórkę przed mechanicznymi uszkodzeniami na skutek rozciągania. Znajdują się one w cytoplazmie, gdzie otaczają jądro komórki i rozciągają do jej krańców.

  Wimentyna (ang. vimentin) – białko cytoszkieletu eukariontów tworzące filamenty pośrednie typu III. U człowieka kodowane jest przez gen VIM w locus 10p13. Cytrulinowanej formie wimentyny przypisuje się rolę antoantygenu mogącego odgrywać rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, a ocena ilościowa autoprzeciwciał przeciw cytrulinowanej wimentynie bywa stosowana pomocniczo w diagnostyce tej choroby.

  Mendelian Inheritance in Man (MIM), wersja elektroniczna Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)– baza danych o wszystkich opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka. Projekt ma na celu gromadzenie informacji o fenotypach chorobowych i gdy to możliwe, genach których mutacje są wiązane z wystąpieniem określonych schorzeń.Autoprzeciwciała przeciw cytrulinowanej wimentynie (anty-Sa/anty-MCV) są przedstawicielem szerszej rodziny autoprzeciwciał przeciw przeciw cytrulinowanym białkom (ACPA, ang. anti-citrullinated protein/peptide autoantibodies). Cytrulinowana wimentyna stanowi jeden z deiminowanych (cytrulinowanych) autoantygenów błony maziowej branych pod uwagę w rozważaniach nad patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Według części autorów autoprzeciwciała przeciw cytrulinowanej wimentynie stanowią obiecujący marker serologiczny RZS, choć na razie nie znalazły one miejsca w rutynowej diagnostyce choroby. Pierwsze i jak dotąd jedyne badanie polskie, weryfikujące użyteczność autoprzeciwciał anty-Sa w rozpoznawaniu RZS, nie wykazało żadnych dodatkowych korzyści diagnostycznych z oceny ilościowej anty-Sa w porównaniu do rutynowo stosowanych autoprzeciwciał anty-CCP. Czułość diagnostyczna anty-Sa w rozpoznawaniu RZS wyniosła 36,6%, a swoistość diagnostyczna 96,9%. Współwystępowanie anty-Sa i anty-CCP stwierdzono u 36,6% chorych na RZS, natomiast nie stwierdzono ani jednego przypadku izolowanej obecności anty-Sa. Według cytowanej pracy, dodatnich wyników anty-Sa należy oczekiwać zwłaszcza wśród tych chorych na RZS, którzy posiadają wysokie poziomy anty-CCP. Zgodnie z danymi zagranicznymi, wykazującymi duże zróżnicowanie etniczne, czułość diagnostyczna anty-Sa waha się na ogół w zakresie 31-44%, przy swoistości 92-98%. Zdaniem części badaczy występowanie autoprzeciwciał anty-Sa/anty-MCV ma być związane z ostrzejszym przebiegiem RZS i większą dynamiką destrukcji stawów, a poziom tego markera ma korelować z bieżącą aktywnością choroby i odpowiedzą na leczenie. Inni naukowcy nie podzielają opinii o dodatkowym znaczeniu diagnostycznym lub rokowniczym anty-Sa/anty-MCV, dlatego pozostaje oczekiwać na wyniki dalszych badań. Z uwagi na różnice etniczne w rozpowszechnieniu i użyteczności klinicznej poszczególnych autoprzeciwciał, w praktyce klinicznej należałoby polegać przede wszystkim na wynikach prac badawczych o zasięu regionalnym.
  Profil ekspresji genu VIM w komórkach człowieka.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • VIMENTIN; VIM w bazie Online Mendelian Inheritance in Man (ang.)
 • Reumatoidalne zapalenie stawów (w skrócie: RZS, dawna nazwa: gościec przewlekle postępujący, łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis w skrócie RA) – choroba reumatyczna o charakterze zapalnym i podłożu autoimmunologicznym.Cytoszkielet – sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.