• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • William Whiston

  Przeczytaj także...
  Stworzenie świata – opis, który rozpoczyna Biblię, przedstawia pochodzenie wszechświata i człowieka od Boga, zależności między Bogiem, człowiekiem i światem, oraz podkreśla doskonałość tego, co stworzone. Interpretacja teologiczna opisów stworzenia jest różna w zależności od wyznania.Kometa – małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, które na krótko pojawia się w pobliżu gwiazdy centralnej. Ciepło tej gwiazdy powoduje, że wokół komety powstaje koma, czyli gazowa otoczka. W przestrzeń kosmiczną jądro komety wyrzuca materię, tworzącą dwa warkocze kometarne – gazowy i pyłowy, skierowane pod różnymi kątami do kierunku ruchu komety. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do gwiazdy, co spowodowane jest oddziaływaniem wiatru słonecznego, który zawsze jest skierowany od gwiazdy. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych, by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich ruchu.
  Anglicy (ang. English people) – naród germański zamieszkujący głównie Wielką Brytanię, zwłaszcza Anglię (ok. 45 mln), posługujący się językiem angielskim z grupy języków germańskich. Poza Zjednoczonym Królestwem mieszkają głównie w Republice Południowej Afryki, Związku Australijskim, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Anglicy wyznają głównie anglikanizm. Ich kultura zaczęła się kształtować w średniowieczu pod wpływami celtyckimi, romańskimi (gł. francuskimi) oraz skandynawskimi (głównie normańskimi i nordyckimi). Od czasów nowożytnych zaczęła wpływać na kulturę reszty świata. Za pierwszego Anglika uważa się człowieka z Boxgrove, którego szczątki znaleziono w hrabstwie West Sussex.
  William Whiston z diagramem ilustrującym rolę komety w genezie potopu; umieszczony w pracy A New Theory of the Earth

  William Whiston (ur. 9 grudnia 1667 w Norton-juxta-Twycross, zm. 22 sierpnia 1752 w Lyndon) – angielski matematyk, historyk, teolog; zwolennik arianizmu.

  Heterodoksja – (gr. ἕτερος i δόξα), nieprawowierność; uznawanie odmiennych poglądów, dogmatów, niezgodnych z obowiązującą w danej religii doktryną wiary.Matematyk – uczony, którego badania naukowe dotyczą różnych dziedzin matematyki. Matematycy zajmują się wielkością, strukturą, przestrzenią i dynamiką.

  Życiorys[]

  William Whiston był profesorem matematyki na katedrze Lucasa (ang. Lucasian Professor of Mathematics) na University of Cambridge, zastępując na tym stanowisku w 1702 Isaaca Newtona. Jego pierwsza praca A New Theory of the Earth, opublikowana w 1696, poruszała zagadnienia związane ze stworzeniem świata i potopem. Publikował swoje dzieła przede wszystkim w języku angielskim, a nie po łacinie, co spotykało się z krytyką władz, obawiających się, że jego heterodoksyjne poglądy trafią nie tylko do uczonych, ale także do ogółu społeczeństwa. Szczególne zaniepokojenie wzbudziły Sermons and Essays upon Several Subjects, wydane w 1709, zawierające niezawoalowaną pochwałę arianizmu. W 1710 został pozbawiony profesorstwa ze względu na nauczanie herezji.

  Lyndon – wieś w Anglii, w hrabstwie Rutland. Leży 7 km na południowy wschód od miasta Oakham i 130 km na północ od Londynu. W 2001 miejscowość liczyła 80 mieszkańców.Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.

  Dzieła[]

  Wybrane prace Williama Whistona:

 • A New Theory of the Earth, From its Original, to the Consummation of All Things, Where the Creation of the World in Six Days, the Universal Deluge, And the General Conflagration, As laid down in the Holy Scriptures, Are Shewn to be perfectly agreeable to Reason and Philosophy., London 1696
 • A Short View of the Chronology of the Old Testament, and of the Harmony of the Four Evangelists, Cambridge, 1702
 • An Essay on the Revelation of Saint John, So Far as Concerns the Past and Present Times, 1706
 • Arithmetica Universalis, 1707 (redakcja tekstu Isaaca Newtona)
 • Praelectiones Astronomicae Cantabrigiae in Scholis Habitae, London, 1707
 • Sermons and Essays upon Several Subjects, London, 1709
 • Praelectiones Physico-mathematicae Cantabrigiae, in Scholis Publicis Habitae, 1710
 • Primitive Christianity Revived, 1711–1712
 • A New method of Discovering the Longitude at Sea and Land, Humbly Proposed to the Consideration of the Publick, London 1714 (współautor: H. Ditton)
 • Astronomical Lectures, 1715
 • Astronomical Principles of Religion, Natural and Reveal'd, 1717
 • The longitude and latitude found by the inclinatory or dipping needle: wherein the laws of magnetism are also discovered; To which is prefix'd, an historical preface; and to which is subjoin'd, Mr.Robert Norman's New attractive, or account of the first invention of the dipping needle, London 1721
 • Life of Samuel Clarke, 1730
 • The Astronomical Year: Or an Account of the Great Year MDCCXXXVI. Particularly of the Late Comet, Which was foretold by Sir Isaac Newton..., London, 1737
 • Primitive New Testament, 1745
 • Memoirs of the Life and Writings of Mr. William Whiston. London, 1753
 • 1 and 2. :Elementa Euclidea Geometriae planae AC solidae selecta EX Archimede theoremata ejusdemque Trigonometria plana, Venedig 1746 (współautor: Andreas Tacquet)
 • The Works of Flavius Josephus, the Learned and Authentic Jewish Historian and Celebrated Warrior
 • An Experimental Course of Astronomy; Proposed by Mr. Whiston and Mr. Hauksbee
 • Przypisy

  1. The Lucasian Chair of Mathematics (Cambridge University): William Whiston (ang.). [dostęp 2012-07-17].
  2. The Lucasian Chair of Mathematics (Cambridge University): Works by Whiston (ang.). [dostęp 2012-07-17].
  University of Cambridge (nieformalnie: Cambridge University, po polsku Uniwersytet Cambridge lub po prostu Cambridge) – drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet, założony w 1209 roku. Znajduje się w Cambridge w środkowej Anglii. Uważany za jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sir Isaac Newton (ur. 25 grudnia 1642/4 stycznia 1643 w Woolsthorpe-by-Colsterworth, zm. 20 marca 1726/31 marca 1727 w Kensington) – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Twycross – wieś w Anglii, w hrabstwie Leicestershire, w dystrykcie Hinckley and Bosworth. Leży 25 km na zachód od miasta Leicester i 158 km na północny zachód od Londynu.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Potop – występująca w wielu dawno powstałych wierzeniach wielka powódź zesłana przez Boga lub bogów i obejmująca całą Ziemię. Najbardziej znana w Europie opowieść o potopie pochodzi z Biblii. Istnieje wiele podań o potopie znajdujących się w tradycji ludów ze wszystkich stale zamieszkanych kontynentów. Opowieści te niejednokrotnie różnią się od siebie w opisie kataklizmu, ale mają i elementy wspólne.
  LIBRIS (Library Information System, pol. System Informacyjny Bibliotek) szwedzki katalog rozproszony utrzymywany przez Narodową Bibliotekę Szwecji w Sztokholmie. Umożliwia wyszukiwanie 6,5 milionów tytułów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.