• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Willamette Valley

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Góry Kaskadowe (ang. Cascade Range, fr. Chaîne des Cascades) – pasmo górskie w Ameryce Północnej, wchodzące w skład Kordylierów.
  Portland – miasto w USA, największe w stanie Oregon, przy ujściu rzeki Willamette do rzeki Kolumbia. Podzielone jest na 5 części: Północną, Północno-Zachodnią, Północno-Wschodnią, Południowo-Zachodnią i Południowo-Wschodnią. 583 776 mieszkańców (2010). Zespół miejski – 2 mln mieszkańców. Powierzchnia 376,5 km². Założony w 1844, prawa miejskie w 1851. Posiada port dostępny dla statków morskich oraz lotnisko. Znajduje się w nim ok. 240 parków miejskich. Jednymi z przydomków miasta są : Miasto Róż oraz Miasto Mostów.
  Mgły w dolinie Willamette

  Willamette Valley − dolina w Stanach Zjednoczonych, między Górami Nadbrzeżnymi a Kaskadowymi, o długości ok. 200 km i szerokości do 50 km. Stanowi najgęściej zaludniony region stanu Oregon.

  Dolinę, znajdującą się na północnym zachodzie stanu, otaczają od wschodu, zachodu i południa wybitne pasma górskie. Jej dno − uformowane podczas ostatniego zlodowacenia − jest szerokie, płaskie i żyzne, zasilane osadami aluwialnymi dorzecza Willamette. Od brzegów płynącej generalnie na północ rzeki dolina rozprzestrzenia się ku wschodowi i zachodowi, aż po ograniczające ją pasma górskie. Rzeka i jej dopływy miała duże znaczenie transportowe we wczesnym okresie osadnictwa na Terytorium Oregonu, zanim powstała nowoczesna sieć dróg i linii kolejowych.

  Muł – mieszaniec międzygatunkowy klaczy konia domowego z ogierem osła. Najbardziej znana hybryda. Najczęściej bezpłodny, tylko ok. 5% mulic jest płodnych. Zewnętrznie jest bardziej podobny do konia. Charakteryzuje się dużą głową, długimi uszami oraz krótką szyją ze stojącą grzywą i typowo końskim ogonem z długimi włosami. W kłębie osiąga wysokość do 180 cm.Epoka lodowa, rzadziej lodowcowa epoka – historyczny termin na określenie okresu zlodowaceń w Europie odpowiadający z grubsza plejstocenowi, zaproponowany w 1838 przez niemieckiego botanika K. Schimpera jako alternatywa terminu dyluwium. Później stosowana także poza Europą. Obecnie termin ten nie jest używany w nauce w pierwotnym znaczeniu (jako synonim plejstocenu lub jednostka stratygraficzna), natomiast częściowo przetrwał w nazwach epizodów ochłodzeń holocenu, np. mała epoka lodowa. Używa się go też często w pracach popularnonaukowych (np. Andel) i w niektórych naukowych (zwłaszcza ogólnych podręcznikach anglojęzycznych pod angielską nazwą ice age) na określenie glacjałów plejstocenu. Czasami także w znacznie szerszym aspekcie dla każdego okresu, gdy istniały rozległe lądolody (np. Ziemia-śnieżka).

  W dolinie, w której mieszka większość populacji stanu, znajduje się kilka dużych miast z Salem, Portland i Oregon City na czele. Żyzna, obficie rodząca dolina była − w latach dwudziestych XIX wieku − opisywana jako ziemia obiecana, mlekiem i miodem płynąca i stała się celem kolumn ciągniętych przez woły wozów, którymi wędrowały trudnym i niebezpiecznym oregońskim szlakiem na zachód tysiące imigrantów, pokonując odległość 2900-3400 km.

  Szlak oregoński – jeden z najważniejszych kierunków migracji osadników na zachód Stanów Zjednoczonych. Pionierzy „Dzikiego Zachodu” podróżowali tym szlakiem krytymi wozami w XIX wieku rozpoczynając liczącą około 3000 km wędrówkę z St. Louis. W latach 1841-1869 droga osadników wiodła przez tereny dzisiejszych stanów: Missouri, Kansas, Nebraska, Wyoming, Idaho i Oregon, aż do wybrzeży Pacyfiku.Willamette River − jeden z głównych dopływów rzeki Kolumbii, dostarczający 12-15% jej zasobów wodnych. Rzeka ma 301 km długości i w całości znajduje się w północno-zachodnim Oregonie w Stanach Zjednoczonych płynąc w kierunku północnym pomiędzy pasmami Gór Nadbrzeżnych i Kaskadowych. Rzeka i jej dopływy mają swoje źródła w żyznej dolinie Willamette, zamieszkiwanej przez dwie trzecie populacji Oregonu. Znajdują się tu stolica stanu Salem i jego największe miasto Portland. Portland leży u ujścia Willamette do Kolumbii.

  Po opublikowaniu w roku 1807 sprawozdania z ekspedycji Lewisa i Clarka pojawili się w dolinie osadnicy, początkowo nieliczni, ale z biegiem czasu coraz bardziej widoczni, którzy poszerzali i naprawiali drogi założone przez pierwszych traperów i handlarzy futer. Szlak ostatecznie został udostępniony w roku 1841, kiedy to ukończono poszerzanie go − wysiłkiem wielu bezimiennych ochotników − z mułowej ścieżki na szerokość wozu. Handlarze futer osiedlali się w okolicach późniejszego Oregon City, pierwszej stolicy stanu, który oficjalnie powstał w roku 1859. Niewielka część ekoregionu doliny znajduje się w południowo-zachodnim Waszyngtonie wokół miasta Vancouver, które było ongiś kolonialną osadą o nazwie Fort Vancouver.

  Vancouver – miasto w USA, w stanie Waszyngton, nad północnym brzegiem rzeki Kolumbia, w zespole miejskim Portland, stolica hrabstwa Clark. Według danych z 1 kwietnia 2008 roku mieszkało tu 162.400 mieszkańców, co stawiało Vancouver na 4. miejscu pod względem wielkości wśród miast stanu Waszyngton.Ekspedycja Lewisa i Clarka miała miejsce w latach 1804–1806 i była to pierwsza amerykańska lądowa wyprawa na zachód, która dotarła do wybrzeży Pacyfiku. Ekspedycji przewodzili podróżnicy i odkrywcy, oficerowie armii amerykańskiej kapitan Meriwether Lewis i porucznik William Clark.

  Dolina Willamette stanowi kulturalne i polityczne serce stanu będąc miejscem zamieszkania 70% populacji Oregonu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Loy, s.30.
  2. W. Loy, s.35.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stuart Allan, Aileen R. Buckley, James E. Meacham: Atlas of Oregon. pod redakcją Williama G. Loya. Eugene, Oregon: University of Oregon Press, 2001. ISBN 0-87114-101-9.

 • Aluwium (l. mn. aluwia, od łac. alluere – obmywać, oblewać), to osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących.Góry Nadbrzeżne (Pacific Coast Ranges w Kanadzie, Pacific Mountain System w Stanach Zjednoczonych, Peninsular Ranges na Półwyspie Kalifornijskim i Sierra Madre Zachodnia w Meksyku) - pasmo górskie w Ameryce Północnej, ciągnące się wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego od Alaski do środkowego Meksyku. Składa się z wielu mniejszych łańcuchów górskich. Podążając z północy na południe, są to:
  Warto wiedzieć że... beta

  Oregon City – miasto w USA, w północno-zachodniej części stanu Oregon, nad rzeką Willamette. Według US Census Bureau w 2012 r. posiadało 32 755 mieszkańców. Siedziba hrabstwa Clackamas.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.589 sek.